Varsling

Publisert: 06.07.2017 13:53

Er din bedrift forberedt på nye lovbestemmelser om varsling?

Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, blant annet når det gjelder avdekking av økonomisk kriminalitet.
For å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv lanserte regjeringen tidligere i år en ny lovendring i varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Lovendringen trer i kraft 1. juli 2017. Varslingsreglene samles i et eget nytt kapittel i arbeidsmiljøloven, kapittel 2A,og det gjøres særlig oppmerksom på:

• Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
• Utvidelse av varslingsreglene til å også gjelde innleid arbeidskraft
• Bedre beskyttelse av kilder

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
Arbeidsgiver som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I tillegg angis det minimumsvilkår for
hva disse rutinene skal inneholde, herunder blant annet oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling,
fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsler. Minimumskravene er generelt utformet, og de konkrete rutinene vil
måtte tilpasses situasjonen og behovet i den enkelte bransje og virksomhet.

Som medlem i Økonomiforbundet kan du få rådgivning og bistand til å innrette deg til den nye lovbestemmelsen.
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.


Del på facebook