Nyheter

Regnskapsførere med enkeltpersonforetak

Regnskapsførere med enkeltpersonforetak

Publisert: 12.01.2023
#Bransjenyhet
I følge den nye regnskapsførerloven kan autorisasjonspliktig regnskapsføring kun utføres av regnskapsforetak som er registrert i Foretaksregisteret. Regnskapsvirksomhet kan ikke...

Les mer

Ny GRFS er sanksjonert

Ny GRFS er sanksjonert

Publisert: 09.01.2023
#Bransjenyhet
Alle styrene bak Bransjestandardutvalget har nå sanksjonert den nye standarden. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den...

Les mer

Endringer i lov og forskrifter fra 1. januar

Endringer i lov og forskrifter fra 1. januar

Publisert: 04.01.2023
#Bransjenyhet
Finansdepartementet har utarbeidet en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2023. Oversikten er delt inn i områdene skatt, avgift, toll, finans...

Les mer

Åpningstider i romjula

Åpningstider i romjula

Publisert: 22.12.2022
#Forbundsnyhet
Vi i Økonomiforbundet ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Åpningstider i romjula...

Les mer

Lov om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2022

Lov om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2022

Publisert: 16.12.2022
#Forbundsnyhet
Tekst: Regjeringen.no Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om regnskapsførere. Loven trer i kraft 1. januar 2023. Loven...

Les mer

Arbeidstid ved jul og nyttår

Arbeidstid ved jul og nyttår

Publisert: 16.12.2022
#Forbundsnyhet
Hvilken arbeidstid som gjelder på kontoret disse dagene varierer med hvilke avtaler som er inngått på det enkelte kontor.For kontor...

Les mer

Regnskapsbransjen og bærekraft

Regnskapsbransjen og bærekraft

Publisert: 06.12.2022
#Bransjenyhet
Tekst: Rune Martinsen, daglig leder ØkonomiforbundetBærekraft og bærekraftrapportering vil komme stadig tettere innpå regnskapsbransjen. Gjennom FN's 17 bærekraftsmål vil bransjen...

Les mer

Energitilskuddsordningen for næringslivet

Energitilskuddsordningen for næringslivet

Publisert: 01.12.2022
#Forbundsnyhet
Ordningen er todelt og gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak. Fristen for å søke er satt til søndag...

Les mer

Landsmøte 2022

Landsmøte 2022

Publisert: 26.10.2022
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundets landsmøte 2022 ble avholdt den 20. oktober på Lily Country Club, som befinner seg like utenfor Gardermoen. 

Les mer

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

Publisert: 06.10.2022
#Bransjenyhet
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Budsjettet er omfattende og består av tildels store endringer på flere...

Les mer

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Publisert: 29.09.2022
#Bransjenyhet
Ny regnskapsførerlov ligger nå til behandling og vedtakelse i Stortinget. Da denne vedtas vil også ny GRFS trå i...

Les mer

Utsatt frist for Skatteutvalget

Utsatt frist for Skatteutvalget

Publisert: 16.09.2022
#Bransjenyhet
Finansdepartementet utsetter fristen for Skatteutvalgets utredning fra 1. november 2022 til 16. desember 2022.

Les mer

Fri for tilvenning i barnehage eller skole?

Fri for tilvenning i barnehage eller skole?

Publisert: 16.08.2022
#Forbundsnyhet
Sommerferien går mot slutten for mange av oss, og hverdagen med skole og barnehage nærmer seg. Noen barn starter for...

Les mer

Din Økonomi

Din Økonomi

Publisert: 05.07.2022
#Nyhet
Årets andre utgave av Din Økonomi er her. Logg deg inn på Min side og les.

Les hele

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli

Publisert: 28.06.2022
#Bransjenyhet
Her er en oversikt over noen regelendringer fra 1. juli 2022 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Les mer

Opsjonsavtaler ved utvikling av tomtegrunn

Opsjonsavtaler ved utvikling av tomtegrunn

Publisert: 08.06.2022
#Bransjenyhet
Eiendomsprisene har de siste årene steget kraftig, og en av grunnene til prisveksten er mangel på tomter. For den som...

Les mer

Finanstilsynets tilsynsavgift for 2022

Finanstilsynets tilsynsavgift for 2022

Publisert: 31.05.2022
#Bransjenyhet
Bidraget fra tilsynsenhetene er i år på 488 379 000 kroner. Tilsynsavgiften skal dekke Finanstilsynets utgifter.

Les mer

Mulighet for utsettelse av skattemelding

Mulighet for utsettelse av skattemelding

Publisert: 23.05.2022
#Bransjenyhet
Regnskapsfører og revisor kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av sine kunder. 

Les mer

Oppklaring etter feil fra Skatteetaten

Oppklaring etter feil fra Skatteetaten

Publisert: 18.05.2022
#Bransjenyhet
Forvirrende tekst ga håp om utsettelse.

Les mer

Ferie; hvilke rettigheter har du?

Ferie; hvilke rettigheter har du?

Publisert: 11.05.2022
#Forbundsnyhet
Ferie er viktig for oss, og da er det greit å vite hva du har rett på. Vi har tatt...

Les mer

Finansdepartementet: Ingen utsettelse av fristene

Finansdepartementet: Ingen utsettelse av fristene

Publisert: 06.05.2022
#Bransjenyhet
Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding.

Les mer

Enighet i tariffoppgjøret mellom Negotia og Virke

Enighet i tariffoppgjøret mellom Negotia og Virke

Publisert: 13.05.2022
#Forbundsnyhet
 Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kommet til enighet i årets lønns- og tariffoppgjør.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Publisert: 12.05.2022
#Bransjenyhet
Økt formueskattesats og endring i støtten til kjøp av el-bil, er noen av punktene i revidert.

Les mer

Nytt medlemsblad!

Nytt medlemsblad!

Publisert: 04.05.2022
#Forbundsnyhet
Bærekraft, lønn og fremtidens regnskapsfører er noen av temaene du kan lese om i denne utgaven av medlemsbladet Pluss. 

Les hele

Finanstilsynet: Tilfredstillende gjennomført

Finanstilsynet: Tilfredstillende gjennomført

Publisert: 03.05.2022
#Forbundsnyhet
Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn i forbindelse med kompensasjonsordning for næringslivet som følge av koronapandemien.

Les mer

Venter fortsatt på svar

Venter fortsatt på svar

Publisert: 04.04.2022
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet sendte en skriftlig henvendelse til sentrale myndigheter i midten av februar med anmodning om forlengelse av midlertidig ordning vedrørende innlevering...

Les mer

Nye regler for hjemmekontor

Nye regler for hjemmekontor

Publisert: 21.03.2022
#Forbundsnyhet
Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Les mer

Møte i Nasjonalt fagråd

Møte i Nasjonalt fagråd

Publisert: 09.03.2022
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet er medlem av fagrådet som jobber med kvaliteten på fagskoleutdanningen, kompetansebehov og koordinering av fagskoleutdanningen innenfor økonomi og administrasjon.

Les mer

Årets første Din Økonomi er her

Årets første Din Økonomi er her

Publisert: 08.03.2022
#Nyhet
Logg inn og les på Min side, eller vent til bladet kommer i postkassen din.

Les hele

Forlenger pensjonsordning for permitterte

Forlenger pensjonsordning for permitterte

Publisert: 02.03.2022
#Forbundsnyhet
Reglene om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges.

Les mer

Nye 250 millioner til koronakompensasjon

Nye 250 millioner til koronakompensasjon

Publisert: 28.02.2022
#Bransjenyhet
Regjeringen fordeler ytterligere 250 millioner kroner til kommunene.

Les mer

Generasjonsskifter - noen av livets store spørsmål

Generasjonsskifter - noen av livets store spørsmål

Publisert: 22.02.2022
#Nyhet
Valgene man står i ved et generasjonsskifte kan være mange. 

Les mer

Foreløpig TBU-tall

Foreløpig TBU-tall

Publisert: 21.02.2022
#Forbundsnyhet
Foreløpig beregnet årslønnsvekst fra 2020 til 2021 er på 3,4 prosent.

Les mer

Skylder 2,4 milliarder i skatt og avgift

Skylder 2,4 milliarder i skatt og avgift

Publisert: 17.02.2022
#Nyhet
Nordmenn skylder omtrent 2,4 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Les mer

Søknadsskjema for lønnstøttordning 3 er nå åpnet

Søknadsskjema for lønnstøttordning 3 er nå åpnet

Publisert: 10.02.2022
#Forbundsnyhet
Det kan nå søkes om lønnsstøtte for desember 2021. For søknader om månedene januar og februar vil dette åpnes fra...

Les mer

Ny utsettelsesordning

Ny utsettelsesordning

Publisert: 28.01.2022
#Bransjenyhet
Skatteetaten har besluttet en ny ordning for skatter og avgifter.

Les mer

Tematilsyn om hvitvasking

Tematilsyn om hvitvasking

Publisert: 25.01.2022
#Nyhet
Regnskapsførere og revisorer har stort forbedringspotensialet. 

Les mer

Ny ordning for utsatt innbetaling

Ny ordning for utsatt innbetaling

Publisert: 14.01.2022
#Forbundsnyhet
Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. 

Les mer

Regler om pensjon fra første krone og dag

Regler om pensjon fra første krone og dag

Publisert: 04.01.2022
#Forbundsnyhet
Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar 2022. Bedriftene gis tid til 30. juni...

Les mer

Refusjon av sykepenger for koronafravær

Refusjon av sykepenger for koronafravær

Publisert: 22.12.2021
#Forbundsnyhet
Reglene om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona er gjeninnført

Les mer

Ferie til gode?

Ferie til gode?

Publisert: 17.12.2021
#Forbundsnyhet
Hvilke rettigheter har du når det gjelder overføring av ferie, betaling etc? Her får du svaret.

Les mer

Styringsrenten settes opp

Styringsrenten settes opp

Publisert: 16.12.2021
#Nyhet
Styringsrenten heves fra 0,25 til 0,5 prosent.

Les mer

Nye økonomiske tiltak

Nye økonomiske tiltak

Publisert: 14.12.2021
#Nyhet
Her er forslagene til økonomiske tiltak.

Les mer

Årets siste medlemsblad

Årets siste medlemsblad

Publisert: 07.12.2021
#Forbundsnyhet
Logg inn og les årets siste medlemsblad, Pluss. Eller vent til det kommer i postkassen din.

Les hele

KPI i november

KPI i november

Publisert: 10.12.2021
#Bransjenyhet
Konsumprisindeksen for november i år var 118,1. Det er en økning på 0,8 prosent fra oktober 2021.

Les mer

Skattesatser 2022

Skattesatser 2022

Publisert: 03.12.2021
#Bransjenyhet
Finansdepartementet har laget en oversikt over skattesatsene for 2022.

Les mer

Kortere sykepengeperiode for arbeidsgivere

Kortere sykepengeperiode for arbeidsgivere

Publisert: 03.12.2021
#Forbundsnyhet
Perioden arbeidsgivere må betale sykepenger reduseres til fem dager.

Les mer

Takseringsreglene for 2021

Takseringsreglene for 2021

Publisert: 29.11.2021
#Bransjenyhet
Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2021.

Les mer

NTAES - indikasjoner på mistenkelige transaksjoner

NTAES - indikasjoner på mistenkelige transaksjoner

Publisert: 15.11.2021
#Bransjenyhet
Logg deg inn på Min side og se NTAEs.

Les hele

Dobbelt fagforeningsfradrag

Dobbelt fagforeningsfradrag

Publisert: 08.11.2021
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår å øke fagforeningsfradraget.

Les mer

Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året

Forlenger koronatiltak i arbeidslivet ut året

Publisert: 19.10.2021
#Forbundsnyhet
Foreslår forlenging av flere tiltak.

Les mer

Nytt forslag og høring om delårsregnskap

Nytt forslag og høring om delårsregnskap

Publisert: 18.10.2021
#Bransjenyhet
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap.

Les mer

Brreg: Vær obs på mulig svindel

Brreg: Vær obs på mulig svindel

Publisert: 14.10.2021
#Forbundsnyhet
Brønnøysundregistrene advarer mot mulige svindelforsøk.

Les mer

Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

Publisert: 12.10.2021
#Forbundsnyhet
Lavere trinnskatt og lavere skatt til unge, er blant forslagene.

Les mer

Konsumprisindeks september 2021

Konsumprisindeks september 2021

Publisert: 11.10.2021
#Nyhet
Økning på 1,0 prosent på én måned.

Les mer

Ledig stilling som daglig leder i Nordland

Ledig stilling som daglig leder i Nordland

Publisert: 05.10.2021
#Bransjenyhet
Grane regnskapslag SA søker autorisert regnskapsfører som daglig leder.

Les mer

Ny mva-melding fra 2022

Ny mva-melding fra 2022

Publisert: 30.09.2021
#Bransjenyhet
Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og neste steg er ny mva-melding.

Les mer

Mva-sats på 12% igjen

Mva-sats på 12% igjen

Publisert: 30.09.2021
#Bransjenyhet
Ferdig med midlertidig mva-reduksjon. 

Les mer

Setter opp styringsrenta

Setter opp styringsrenta

Publisert: 23.09.2021
#Forbundsnyhet
Varsler ny renteheving i desember.

Les mer

Kompensasjonsordningen trappes ned

Kompensasjonsordningen trappes ned

Publisert: 23.09.2021
#Bransjenyhet
Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere.

Les mer

Ny utgave av Din Økonomi

Ny utgave av Din Økonomi

Publisert: 20.09.2021
#Nyhet
Årets tredje utgave av Din Økonomi er her!

Les hele

Forlengelse av permitteringsordningen

Forlengelse av permitteringsordningen

Publisert: 17.09.2021
#Forbundsnyhet
Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november 2021.

Les mer

Økende risiko for økonomisk kriminalitet 

Økende risiko for økonomisk kriminalitet 

Publisert: 17.09.2021
#Forbundsnyhet
Skatteetaten bekymret for mer økonomisk kriminalitet.

Les mer

Flere positive til organisering

Flere positive til organisering

Publisert: 18.08.2021
#Forbundsnyhet
Ys Arbeidslivsbarometer viser at flere nordmenn er positive til organisering i fagforening.

Les mer

Bli bedre kjent med Økonomiforbundet

Bli bedre kjent med Økonomiforbundet

Publisert: 18.08.2021
#Nyhet
Ta en kikk på denne fine brosjyren og finn ut enda mer om hva Økonomiforbundet driver med! 

Les mer

Endelig gjenåpnes samfunnet

Endelig gjenåpnes samfunnet

Publisert: 16.08.2021
#Bransjenyhet
På tide å samles igjen!

Les mer

Åpent for å søke kompensasjon for mai og juni

Åpent for å søke kompensasjon for mai og juni

Publisert: 15.07.2021
#Forbundsnyhet
Kompensasjonsordning 3 klar til bruk. 

Les mer

- Noen regnskapsførere brukes av kriminelle

- Noen regnskapsførere brukes av kriminelle

Publisert: 09.07.2021
#Bransjenyhet
Urovekkende rapport fra Økokrim.

Les mer

Hva er autorisasjonen din verdt?

Hva er autorisasjonen din verdt?

Publisert: 09.07.2021
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet har skrevet en artikkel om autorisasjonstillegg, og hvilken praksis regnskapskontorene har. 

Les mer

Åpent hele sommeren

Åpent hele sommeren

Publisert: 02.07.2021
#Nyhet
Økonomiforbundet holder åpent i sommer. 

Les mer

Feilaktig avslag i kompensasjonsordning 3

Feilaktig avslag i kompensasjonsordning 3

Publisert: 23.06.2021
#Bransjenyhet
Det er oppdaget en feil i kompensasjonsordning 3.

Les mer

Foreslår pensjon fra første krone

Foreslår pensjon fra første krone

Publisert: 18.06.2021
#Nyhet
Regjeringen foreslår å innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

Les mer

Nytt skatteutvalg

Nytt skatteutvalg

Publisert: 18.06.2021
#Forbundsnyhet
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Les mer

Vervekampanje ut juni!

Vervekampanje ut juni!

Publisert: 16.06.2021
#Forbundsnyhet
Gavekort på 500 kroner til den som verver og den som blir vervet!

Les mer

Regnskapsfører i en pandemi

Regnskapsfører i en pandemi

Publisert: 09.06.2021
#Nyhet
Les intervjuene med flere regnskapsførere om hvordan det siste året har vært. 

Les mer

Kontrollhandlinger for regnskapsførere

Kontrollhandlinger for regnskapsførere

Publisert: 09.06.2021
#Bransjenyhet
Ny tilskuddsperiode for kompensasjonsordningen og nye oppgaver for regnskapsfører.

Les mer

Overtar tilsynet med otp

Overtar tilsynet med otp

Publisert: 09.06.2021
#Nyhet
Skatteetaten overtar tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon.

Les mer

Endringer i kompensasjonsordningen

Endringer i kompensasjonsordningen

Publisert: 07.06.2021
#Bransjenyhet
Flere store endringer i kompensasjonsordningen.

Les mer

Ny digital løsning

Ny digital løsning

Publisert: 04.06.2021
#Bransjenyhet
Fra 10. juni skal alle endringer, registeringer og sletting skje på

Les mer

Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet

Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet

Publisert: 01.06.2021
#Bransjenyhet
Ny forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.

Les mer

Din Økonomi nummer 2

Din Økonomi nummer 2

Publisert: 20.05.2021
#Nyhet
Hurra- her er årets andre utgave av Din Økonomi! Logg og les, davel!

Les hele

1G oppjustert med 4,98 prosent

1G oppjustert med 4,98 prosent

Publisert: 20.05.2021
#Nyhet
Grunnbeløpet i folketrygden er økt til 106 399 norske kroner.

Les mer

Digitalt NM for ungdomsbedrifter

Digitalt NM for ungdomsbedrifter

Publisert: 19.05.2021
#Bransjenyhet
Knallgode regnskap fra nord til sør! Økonomiforbundet med i jury for regnskap. 

Les mer

Informasjon fra revidert nasjonalbudsjett

Informasjon fra revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11.05.2021
#Nyhet
Det er kommet flere endringer i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her kan du se noen av de. 

Les mer

Forelår utsettelse av frister

Forelår utsettelse av frister

Publisert: 07.05.2021
#Bransjenyhet
Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Les mer

Ber om klargjøring rundt regnskapsloven

Ber om klargjøring rundt regnskapsloven

Publisert: 07.05.2021
#Bransjenyhet
Regnskapregisteret har bedt Finansdepartementet om avgjørelse.

Les mer

Vil droppe arbeidsgiverperiode II

Vil droppe arbeidsgiverperiode II

Publisert: 03.05.2021
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Les mer

Feriepenger av dagpenger

Feriepenger av dagpenger

Publisert: 28.04.2021
#Forbundsnyhet
Midlertidig ordning om feriepenger av dagpenger er vedtatt.

Les mer

Høring om hjemmekontor

Høring om hjemmekontor

Publisert: 23.04.2021
#Forbundsnyhet
Arbeids- og sosialdepartementet vil se nærmere på reglene rundt hjemmekontor.

Les mer

Nytt medlemsblad!

Nytt medlemsblad!

Publisert: 22.04.2021
#Forbundsnyhet
Logg inn og les nytt Pluss!

Les hele

Finanstilsynets rapport etter tilsyn

Finanstilsynets rapport etter tilsyn

Publisert: 20.04.2021
#Bransjenyhet
I 2020 gjennomførte Finanstilsynet 28 tilsyn, i hovedsak som digitale tilsynsmøter.

Les mer

Vil utsette og forlenge innbetalingsperiode

Vil utsette og forlenge innbetalingsperiode

Publisert: 16.04.2021
#Bransjenyhet
Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. 

Les mer

Endringer i regnskapsloven vedtatt

Endringer i regnskapsloven vedtatt

Publisert: 14.04.2021
#Bransjenyhet
Se de viktigste endringene her!

Les mer

Forslag om utsettelse

Forslag om utsettelse

Publisert: 09.04.2021
#Forbundsnyhet
Finansdepartementet har sendt forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling...

Les mer

Økonomi og administrasjon mest populært

Økonomi og administrasjon mest populært

Publisert: 08.04.2021
#Bransjenyhet
Hver tiende student valgte i fjor å søke seg til treårig bachelorutdanning i økonomi og administrative fag.

Les mer

Utsettelse for skattemeldingen

Utsettelse for skattemeldingen

Publisert: 06.04.2021
#Bransjenyhet
Fristen for å levere skattemelding er utsatt til 20. august. Det må i år søkes om utsettelse.

Les mer

Nytt nettkurs: Kjøp og salg av bedrifter

Nytt nettkurs: Kjøp og salg av bedrifter

Publisert: 23.03.2021
#Forbundsnyhet
Kurset passer for deg som vurderer å selge din bedrift og rådgivere som arbeider tett på bedriftseiere.

Les mer

Kurs i landsbruksregnskap utsatt til 2022

Kurs i landsbruksregnskap utsatt til 2022

Publisert: 19.03.2021
#Forbundsnyhet
Sikkerhet viktigst - derfor er kurset utsatt.

Les mer

Lønnstatistikken for 2020 er her!

Lønnstatistikken for 2020 er her!

Publisert: 15.03.2021
#Nyhet
Hva er det vanlig å tjene? Hvor mye bør jeg tjene? Svarene finner du i Økonomiforbundets lønnstatistikk. Logg inn og...

Les hele

Forenklinger i skattemeldingen

Forenklinger i skattemeldingen

Publisert: 11.03.2021
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet, Regnskap Norge og Revisorforeningen i prosjekt for å forenkle skattemeldingen for næringsdrivende.

Les mer

Inntektsikringsordning vedtatt

Inntektsikringsordning vedtatt

Publisert: 25.01.2021
#Forbundsnyhet
Inntektssikrigsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende er vedtatt forlenget.

Les mer

Ber om endringer i kompensasjonsordning

Ber om endringer i kompensasjonsordning

Publisert: 25.02.2021
#Bransjenyhet
Stortinget vil at tapt varelager kommer inn i kompensasjonsordning 2.

Les mer

Invitasjon til webinar - LinkedIn

Invitasjon til webinar - LinkedIn

Publisert: 23.02.2021
#Nyhet
Slik bygger du ditt profesjonelle nettverk med LinkedIn.

Les mer

Finanstilsynets årsrapport

Finanstilsynets årsrapport

Publisert: 23.02.2021
#Bransjenyhet
Tilsynet kontrollerer at regnskapsfører utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte, i samsvar med lovgivningen og etter god regnskapsføringsskikk.

Les mer

Årets første Din Økonomi!

Årets første Din Økonomi!

Publisert: 19.02.2021
#Nyhet
Logg deg inn og les Din Økonomi, eller kos deg med papirutgaven!

Les hele

Foreløpig TBU-rapport

Foreløpig TBU-rapport

Publisert: 15.02.2021
#Forbundsnyhet
 Den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, er klar. 

Les mer

Høring- ny standard for GRFS

Høring- ny standard for GRFS

Publisert: 04.02.2021
#Bransjenyhet
Høringsfristen er 1. juni 2021.

Les mer

Tidfesting og periodisering av tilskudd

Tidfesting og periodisering av tilskudd

Publisert: 01.02.2021
#Bransjenyhet
Mange spør om hvorledes kompensasjonstilskuddet regnskapsmessig skal periodiseres og skattemessig tidfestes.

Les mer

Utvider kompensasjonsordning 2

Utvider kompensasjonsordning 2

Publisert: 29.01.2021
#Bransjenyhet
Regjeringen forslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.

Les mer

Forlenger ordning for utsatt innbetaling

Forlenger ordning for utsatt innbetaling

Publisert: 29.01.2021
#Nyhet
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Les mer

Kompensasjonsytelse foreslått videreført

Kompensasjonsytelse foreslått videreført

Publisert: 14.01.2021
#Bransjenyhet
Den midlertidige kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, er foreslått...

Les mer

Forhøyet dagpengesats ut juni

Forhøyet dagpengesats ut juni

Publisert: 13.01.2021
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

Les mer

Sjekkliste for årsoppgjøret til dine kunder

Sjekkliste for årsoppgjøret til dine kunder

Publisert: 13.01.2021
#Bransjenyhet
Denne saken kan du dele på din Facebookside eller sende til dine kunder.

Les mer

Forlenger permitteringsperioden

Forlenger permitteringsperioden

Publisert: 11.01.2021
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.

Les mer

Spennende jobb hos NKI

Spennende jobb hos NKI

Publisert: 08.01.2021
#Bransjenyhet
NKI søker etter fagansvarlig for økonomiske fag. Noe for deg?

Les mer

Finanstilsynet advarer

Finanstilsynet advarer

Publisert: 11.01.2021
#Nyhet
Finanstilsynet advarer mot e-poster som utgir seg for å være fra dem.

Les mer

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Publisert: 06.01.2021
#Bransjenyhet
Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til å gjelde ut april.

Les mer

Kontrollhandlinger for regnskapsfører og revisor

Kontrollhandlinger for regnskapsfører og revisor

Publisert: 06.01.2021
#Bransjenyhet
I forbindelse med Kompensasjonsordning 2, har det kommet en rekke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd...

Les mer

Egen pensjonskonto – hva betyr det for deg?

Egen pensjonskonto – hva betyr det for deg?

Publisert: 05.01.2021
#Forbundsnyhet
Ny lovendring trådte i kraft 1.januar 2021 – du får en egen pensjonskonto!

Les mer

Koronareglene som gjelder nå

Koronareglene som gjelder nå

Publisert: 04.01.2021
#Nyhet
Koronareglene endes stadig. Her er en oversikt over det som gjelder nå.

Les mer

Forventer forlengelse av midlertidig lov

Forventer forlengelse av midlertidig lov

Publisert: 23.12.2020
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet mener det er viktig at den midlertidige loven for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling videreføres.

Les mer

Stort fokus på bedrageri

Stort fokus på bedrageri

Publisert: 21.12.2020
#Bransjenyhet
Siden mars har det vært mange muligheter for å søke på flere støtteordninger i forbindelse med Covid-19. Økonomiforbundet har tatt...

Les mer

Stor risiko for hvitvasking i næringslivet

Stor risiko for hvitvasking i næringslivet

Publisert: 18.12.2020
#Bransjenyhet
Her er den nasjonale risikovurderingen av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Les mer

Nytt fra 1.januar

Nytt fra 1.januar

Publisert: 18.12.2020
#Bransjenyhet
1.januar kommer det flere endringer i lovverket som er verdt å merke seg.

Les mer

Bekreftelser i kompensasjonsordningen

Bekreftelser i kompensasjonsordningen

Publisert: 17.12.2020
#Bransjenyhet
I forbindelse kompensasjonsordningen skal det utarbeides to typer bekreftelser av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Les mer

Uendret rente på 0%

Uendret rente på 0%

Publisert: 17.12.2020
#Bransjenyhet
Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

Les mer

Konsumprisindeks for november 2020

Konsumprisindeks for november 2020

Publisert: 14.12.2020
#Bransjenyhet
Konsumprisindeksen for november hadde en nedgang på 0,7 prosent fra oktober.

Les mer

Kompensasjonsordningen åpner 18. januar

Kompensasjonsordningen åpner 18. januar

Publisert: 09.12.2020
#Bransjenyhet


Les mer

Pluss nr to  - les det digitalt her!

Pluss nr to - les det digitalt her!

Publisert: 07.12.2020
#Nyhet
Logg deg inn på Min side og les Pluss digitalt eller vent til det kommer i posten.

Les hele

Takseringsregler for 2020

Takseringsregler for 2020

Publisert: 27.11.2020
#Bransjenyhet
Her er Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.

Les mer

Utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift

Utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift

Publisert: 22.11.2020
#Bransjenyhet
Finansdepartementet forlenger ordningen til 28. februar 2021.

Les mer

Forlenger regler for syke, omsorgs- og dagpenger

Forlenger regler for syke, omsorgs- og dagpenger

Publisert: 04.11.2020
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår å forlenge ordningene.

Les mer

Etablering av ny og midlertidig kompensasjonsordni

Etablering av ny og midlertidig kompensasjonsordni

Publisert: 28.10.2020
#Bransjenyhet
Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner, for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Les mer

Redusert åpningstid

Redusert åpningstid

Publisert: 22.10.2020
#Bransjenyhet
Fra 26.10 vil Brønnøysundregistrene ha redusert åpningstid for veiledningstjenesten.

Les mer

Bidra til å forbedre skattemeldingen for næring

Bidra til å forbedre skattemeldingen for næring

Publisert: 19.10.2020
#Bransjenyhet
Skatteetaten skal modernisere skattemeldingen for næringsdrivende.

Les mer

Finanstilsynet tar i bruk eFormidling

Finanstilsynet tar i bruk eFormidling

Publisert: 16.10.2020
#Bransjenyhet
Virksomheter og foretak under tilsyn vil heretter motta post fra Finanstilsynet i Altinn.

Les mer

Landsmøte avviklet og nyvalgt styremedlem

Landsmøte avviklet og nyvalgt styremedlem

Publisert: 14.10.2020
#Nyhet
Økonomiforbundet ble avviklet 15. oktober

Les mer

De viktigste sakene fra statsbudsjettet

De viktigste sakene fra statsbudsjettet

Publisert: 07.10.2020
#Nyhet
Statsbudsjettet ble lagt frem onsdag 7. oktober.

Les mer

Dobbel vervepremie!

Dobbel vervepremie!

Publisert: 01.10.2020
#Forbundsnyhet
Har du spurt kollegaen din om hun eller han vil bli medlem?

Les mer

Nye økonomiske tiltak

Nye økonomiske tiltak

Publisert: 21.09.2020
#Forbundsnyhet
Utviklingen i økonomien mer positiv enn ventet, men likevel skjør for nye smitteutbrudd.

Les mer

Din Økonomi nummer tre!

Din Økonomi nummer tre!

Publisert: 18.09.2020
#Forbundsnyhet
Logg inn og les her eller vent til bladet kommer i postkassen din.

Les hele

Retten til omsorgspenger

Retten til omsorgspenger

Publisert: 16.09.2020
#Forbundsnyhet
Regjeringen legger  til rette for at man kan ha rett til flere omsorgsdager ved behov, dersom skole eller barnehager holder...

Les mer

Tariffoppgjøret med Virke i havn

Tariffoppgjøret med Virke i havn

Publisert: 15.09.2020
#Forbundsnyhet
Årets tarifforhandlinger mellom Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke er ferdig og partene er kommet til enighet.

Les mer

Enighet i del B for regnskapskontorene

Enighet i del B for regnskapskontorene

Publisert: 10.09.2020
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet/Negotia har kommet til enighet med Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere i årets hovedoppgjør.

Les mer

Nå kan du søke om kompensasjon for august

Nå kan du søke om kompensasjon for august

Publisert: 17.08.2020
#Bransjenyhet
Foretak med betydelig omsetningsfall i auguast kan nå søke om tilskudd. August er ordningens siste søknadsmåned.

Les mer

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Forhøyet dagpengesats forlenges ut året

Publisert: 27.08.2020
#Forbundsnyhet
Forlenges fra 31.oktober og ut året.

Les mer

Ikke streik i frontfaget

Ikke streik i frontfaget

Publisert: 21.08.2020
#Forbundsnyhet
Partene ble enige 23 timer på overtid i meglingen.

Les mer

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

Publisert: 14.08.2020
#Forbundsnyhet
Regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Les mer

YS Arbeidslivsbarometer

YS Arbeidslivsbarometer

Publisert: 11.08.2020
#Forbundsnyhet
Tirsdag legges YS Arbeidslivsbarometer for 2020 fram. Arbeidslivsbarometeret viser at bekymringen for å miste jobben har aldri vært så høy. 

Les mer

Brudd i frontfaget

Brudd i frontfaget

Publisert: 04.08.2020
#Forbundsnyhet
Et par timer etter at de koronautsatte forhandlingene startet opp igjen, ble det brudd mellom Norsk Industri, YS-forbundet Parat og...

Les mer

Fri for tilvenning i barnehage eller skole?

Fri for tilvenning i barnehage eller skole?

Publisert: 30.07.2020
#Forbundsnyhet
Sommerferien går mot slutten for mange av oss, og hverdagen med skole og barnehage nærmer seg. Noen barn starter for...

Les mer

Midlertidig lov om utsettelse av frister

Midlertidig lov om utsettelse av frister

Publisert: 13.07.2020
#Bransjenyhet
Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling

Les mer

Lesestoff i sommer?

Lesestoff i sommer?

Publisert: 07.07.2020
#Forbundsnyhet
I Økonomiforbundets digitale arkiv kan du lese Pluss og Din Økonomi fra de siste fem årene. Logg deg inn på Min...

Les hele

250 millioner til reiselivsnæringen

250 millioner til reiselivsnæringen

Publisert: 07.07.2020
#Bransjenyhet
Det er Innovasjon Norge som skal administrere ordningen, og bedrifter kan søke om pengene innen 15. september

Les mer

Dine rettigheter: dødsfallforsikring

Dine rettigheter: dødsfallforsikring

Publisert: 01.07.2020
#Nyhet
Som medlem i Økonomiforbundet har du mange fordeler. En av dem er grunnforsikring som utbetales til etterlatte.

Les mer

Skatteetatens frister

Skatteetatens frister

Publisert: 26.06.2020
#Bransjenyhet
Her er en komplett oversikt over Skatteetatens tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen.

Les mer

Vil du engasjere deg?

Vil du engasjere deg?

Publisert: 17.06.2020
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet deltar i flere spennende samarbeidsprosjekt. Kanskje du har lyst til å være med?

Les mer

Søknadsfristen utsatt til 31. juli

Søknadsfristen utsatt til 31. juli

Publisert: 23.06.2020
#Bransjenyhet
Søknadsfristen for kompensasjon for mars, april og mai utsatt til 31. juli.

Les mer

TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Publisert: 19.06.2020
#Forbundsnyhet
Teknisk beregningsutvalg har i sin endelige rapport lagt fram grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2020. 

Les mer

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Publisert: 18.06.2020
#Bransjenyhet
Rentesatsen skal være 8 prosent p.aa

Les mer

Ny utgave av Din Økonomi

Ny utgave av Din Økonomi

Publisert: 18.06.2020
#Nyhet
Rykende ferskt lesestoff til sommeren! Logg deg inn og les, eller vent til du får det i postkassen.

Les hele

Avdelingsledersamling 2020

Avdelingsledersamling 2020

Publisert: 17.06.2020
#Forbundsnyhet
Tradisjon tro var avdelingslederne, forbundsstyret og administrasjonen samlet i juni.

Les mer

Hva er autorisasjonen din verdt?

Hva er autorisasjonen din verdt?

Publisert: 17.06.2020
#Forbundsnyhet
Hvor mye er det vanlig å gi i autorisasjonstillegg? Økonomiforbundet har undersøkt hva som er vanlig praksis.

Les hele

Utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

Utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

Publisert: 15.06.2020
#Bransjenyhet
Abeidsgiveravgiften for 3. termin er utsatt.

Les mer

NAV er klar til å betale ut lønnskompensasjon

NAV er klar til å betale ut lønnskompensasjon

Publisert: 10.06.2020
#Bransjenyhet
NAV har nå på plass løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til...

Les mer

Retningslinje for betalingsutsettelse

Retningslinje for betalingsutsettelse

Publisert: 10.06.2020
#Forbundsnyhet
Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse som følge av koronautbruddet.

Les mer

Forenklet søknad om betalingsutsettelser

Forenklet søknad om betalingsutsettelser

Publisert: 04.06.2020
#Bransjenyhet
Legger opp til forenklet søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift.

Les mer

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Publisert: 02.04.2020
#Bransjenyhet
Du kan nå søke for juni, juli og august. Søknadsfristen er 31. oktober.

Les mer

Oppdatert: Endring i permitteringsregler

Oppdatert: Endring i permitteringsregler

Publisert: 20.03.2020
#Forbundsnyhet
Her er en oversikt over de viktigste endringene i permitterings- og dagpengerelgeverket.

Les mer

Tilbud om kurs fra NMBU

Tilbud om kurs fra NMBU

Publisert: 27.05.2020
#Bransjenyhet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr aktuelle kurs for regnskapsførere.

Les mer

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Publisert: 29.05.2020
#Forbundsnyhet
Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb.

Les mer

Ny opplysningsplikt ifbm utleie av fast eiendom

Ny opplysningsplikt ifbm utleie av fast eiendom

Publisert: 27.05.2020
#Bransjenyhet
Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til...

Les mer

Vanlig legemelding ved lengre fravær

Vanlig legemelding ved lengre fravær

Publisert: 26.05.2020
#Forbundsnyhet
Retten til utvidet egenmelding fjernet.

Les mer

Tilsynsavgift sendt ut fra 15. mai

Tilsynsavgift sendt ut fra 15. mai

Publisert: 19.05.2020
#Bransjenyhet
Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 15. mai 2020.

Les mer

Utsettelse av frist for årsregnsskap

Utsettelse av frist for årsregnsskap

Publisert: 15.05.2020
#Bransjenyhet
Foreslår å utsette fristen med to måneder.

Les mer

De viktigste nyhetene fra revidert budsjett

De viktigste nyhetene fra revidert budsjett

Publisert: 12.05.2020
#Forbundsnyhet
Venter økonomisk nedgang. Nær dobling av oljepengebruken.

Les mer

Ny veiledning for GDPR

Ny veiledning for GDPR

Publisert: 11.05.2020
#Bransjenyhet
Atferdsnorm for GDPR blir endret til veiledning.

Les mer

Datoer for tariffoppgjøret til høsten

Datoer for tariffoppgjøret til høsten

Publisert: 08.05.2020
#Forbundsnyhet
Frontfagsoppgjøret er som kjent utsatt til høsten på grunn av koronakrisen. Dette førte til at oppgjørene i resten av privat...

Les mer

Utsatt frist for til 31. august

Utsatt frist for til 31. august

Publisert: 17.04.2020
#Forbundsnyhet
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31....

Les mer

Pressemelding fra Skattetaten

Pressemelding fra Skattetaten

Publisert: 14.04.2020
#Nyhet
Åpenhet om kompensasjonsordningen for næringslivet.

Les mer

Regnskapsførerne, virksomhetenes helseforetak!

Regnskapsførerne, virksomhetenes helseforetak!

Publisert: 06.04.2020
#Forbundsnyhet
Vi er inne i en spesiell og vanskelig tid. Det er i disse tider det viser seg enda tydeligere hvor viktig regnskapsføreren...

Les mer

Samleside for korona

Samleside for korona

Publisert: 17.03.2020
#Nyhet
Dette er en samleside for alle nyheter som handler om følgene av koronaviruset.

Les mer

Nytt Pluss til deg

Nytt Pluss til deg

Publisert: 06.04.2020
#Nyhet
Lesestoff til påsken! Logg inn og les her eller les det når det kommer i din postkasse.

Les hele

Lønnsstatistikken er klar!

Lønnsstatistikken er klar!

Publisert: 06.04.2020
#Forbundsnyhet
Undersøkelsen er basert på de lokale lønnsoppgjørene som er gjennomført på landets regnskapskontor våren og høsten 2019. 

Les hele

Kompetansepakke

Kompetansepakke

Publisert: 02.04.2020
#Nyhet
Regjeringen oppretter flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte.

Les mer

Info fra Skatteetaten

Info fra Skatteetaten

Publisert: 01.04.2020
#Bransjenyhet
Skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen.

Les mer

Redusert merverdiavgiftssats

Redusert merverdiavgiftssats

Publisert: 01.04.2020
#Forbundsnyhet
Redusert merverdiavgiftssats fra 12% til 6 %.

Les mer

Dropper bruk av tvangsmulkt

Dropper bruk av tvangsmulkt

Publisert: 25.03.2020
#Bransjenyhet
Skatteetaten dropper bruk av tvangsmulkt. Dette er midlertidig.

Les mer

Info fra Brønnøysundregistrene

Info fra Brønnøysundregistrene

Publisert: 29.03.2020
#Forbundsnyhet
Brønnøysundregistrene om prioriterte oppgaver.

Les mer

Info fra Skatteetaten til regnskapsførere

Info fra Skatteetaten til regnskapsførere

Publisert: 20.03.2020
#Bransjenyhet
Informasjon fra Skatteetaten

Les mer

Korona: Nye regler om sykefravær og sykemelding

Korona: Nye regler om sykefravær og sykemelding

Publisert: 20.03.2020
#Forbundsnyhet
Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær.

Les mer

Hva skjer med AFP ved permittering og konkurs?

Hva skjer med AFP ved permittering og konkurs?

Publisert: 18.03.2020
#Nyhet
De foreløpige permitteringsreglene i forbindelse med koronaviruset påvirker ikke den enkeltes mulighet til å søke AFP.

Les mer

Korona: Lønnsoppgjøret utsettes

Korona: Lønnsoppgjøret utsettes

Publisert: 13.03.2020
#Forbundsnyhet
NHO og YS/LO enige om å utsette årets oppgjør til høsten.

Les mer

Flere endringer i skattemeldingen

Flere endringer i skattemeldingen

Publisert: 27.02.2020
#Bransjenyhet
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får helt ny skattemelding i år. Alle kommer heller ikke til å få skattemeldingen...

Les mer

Årets første Din Økonomi

Årets første Din Økonomi

Publisert: 22.02.2020
#Nyhet
Logg inn og les Din Økonomi her, eller vent et par dager og få den i postkassen!

Les hele

TBU for 2020- foreløpig rapport

TBU for 2020- foreløpig rapport

Publisert: 17.02.2020
#Forbundsnyhet
Her kan du se den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Les mer

Halvering av kontroller

Halvering av kontroller

Publisert: 14.02.2020
#Bransjenyhet
Skatteetatens kontroller mot personlig næringsdrivende og selskaper er halvert siden 2010.

Les mer

Endringer i NRS (F) GRS

Endringer i NRS (F) GRS

Publisert: 20.01.2020
#Bransjenyhet
Fra årsskiftet ble aktivitetsplikten utvidet.  

Les mer

Korrigert veiledning om hvitvaskingsregelverket

Korrigert veiledning om hvitvaskingsregelverket

Publisert: 20.01.2020
#Bransjenyhet
Korrigert utgave av Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Revidert RisikoMaster

Revidert RisikoMaster

Publisert: 14.01.2020
#Bransjenyhet
RisikoMaster med viktige endringer i 2020.

Les mer

Forsinkelsesrenten er økt til 9,50 prosent

Forsinkelsesrenten er økt til 9,50 prosent

Publisert: 07.01.2020
#Forbundsnyhet
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. januar 2020.

Les mer

Endringer i varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven

Endringer i varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven

Publisert: 06.01.2020
#Forbundsnyhet
Fra 1.1 2020 ble reglene om varsling i Arbeidsmiljøloven endret.

Les mer

Regelendringer fra nyttår

Regelendringer fra nyttår

Publisert: 03.01.2020
#Bransjenyhet
Her er de viktigste endringene du må forholde seg til.

Les mer

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Publisert: 02.01.2020
#Bransjenyhet
Her kan du lese Finanstilsynets nyeste veiledning om hvitvaskningsregelverket. NB: krever innlogging.

Les hele

Nye kontingentsatser

Nye kontingentsatser

Publisert: 20.12.2019
#Nyhet
Her er en oversikt over nye kontingentsatser for 2020.

Les mer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven

Publisert: 06.12.2019
#Bransjenyhet
Det er vedtatt flere endringer som trer i kraft fra nyttår.

Les mer

Årets siste Pluss

Årets siste Pluss

Publisert: 03.12.2019
#Forbundsnyhet
Logg inn og les!

Les hele

Hvem unntas fra SAF-T?

Hvem unntas fra SAF-T?

Publisert: 26.11.2019
#Bransjenyhet
Nye SAF-T-regler fra årsskiftet. Hva gjelder for deg?

Les mer

Ferdig med å forhandle lønn?

Ferdig med å forhandle lønn?

Publisert: 14.11.2019
#Forbundsnyhet
Vi vil gjerne vite hvordan det gikk!

Les mer

Nytt bransjeblad til deg!

Nytt bransjeblad til deg!

Publisert: 12.11.2019
#Forbundsnyhet
Årets siste utgave av Din Økonomi er klar!

Les hele

Hvor digitale er kundene våre?

Hvor digitale er kundene våre?

Publisert: 11.11.2019
#Bransjenyhet
Hvor langt har egentlig digitaliseringen kommet på regnskapskontorene i Norge?

Les mer

NRS 21 om begrenset regnskapsplikt

NRS 21 om begrenset regnskapsplikt

Publisert: 31.10.2019
#Bransjenyhet
Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 om begrenset regnskapsplikt.

Les mer

- Regnskapsførerne er nestemann i køa

- Regnskapsførerne er nestemann i køa

Publisert: 31.10.2019
#Bransjenyhet
TheVIT har blitt et navn mange i bransjen kjenner. De mener selv å ha etablert tjenester som ser mer helhetlig...

Les mer

Regnskapsførerdagene 2019

Regnskapsførerdagene 2019

Publisert: 16.10.2019
#Bransjenyhet
En spennende bransjedag med blant annet digitalisering i fokus.

Les mer

Statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020

Publisert: 07.10.2019
#Nyhet
Det er flere endringer som er aktuelle for deg.

Les mer

Frist for dokumentbasert tilsyn

Frist for dokumentbasert tilsyn

Publisert: 01.10.2019
#Bransjenyhet
Rapporteringsfrist er 21. oktober 2019.

Les mer

Forhandler du lønn?

Forhandler du lønn?

Publisert: 23.09.2019
#Forbundsnyhet
Husk at vi har samlet tips og veiledning til kontortillitsvalgte som skal forhandle lønn på våre nettsider.

Les hele

Midler til aktivitet på ditt kontor

Midler til aktivitet på ditt kontor

Publisert: 20.09.2019
#Forbundsnyhet
Søk om penger til aktiviteter!

Les mer

Nytt Pluss til deg!

Nytt Pluss til deg!

Publisert: 13.09.2019
#Forbundsnyhet
Her kan du lese tredje utgave av medlemsbladet Pluss.

Les hele

Ny utgave av Din Økonomi

Ny utgave av Din Økonomi

Publisert: 06.09.2019
#Nyhet
Lesestoff til deg!

Les hele

Skal se på fremtidens arbeidsliv

Skal se på fremtidens arbeidsliv

Publisert: 26.08.2019
#Bransjenyhet
Regjeringen har nedsatt et utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet

Les mer

Første skoledag eller tilvenning i barnehagen?

Første skoledag eller tilvenning i barnehagen?

Publisert: 30.07.2020
#Forbundsnyhet
Hvordan er rettighetene til foreldre som skal følge barna sine på skolen første skoledag eller på tilvenning i barnehagen?

Les mer

Nye veiledere for regnskap og revisjon

Nye veiledere for regnskap og revisjon

Publisert: 03.07.2019
#Bransjenyhet
Tre nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for blant annet regnskap/revisjon.

Les mer

Tematilsyn om betalingsoppdrag

Tematilsyn om betalingsoppdrag

Publisert: 03.07.2019
#Bransjenyhet
Finanstilsynet mener at de fleste regnskapsførerforetakene bør ha større risikobevissthet i slike oppdrag og ha gode rutiner.

Les mer

Endringer fra Finansdepartmentet

Endringer fra Finansdepartmentet

Publisert: 01.07.2019
#Bransjenyhet
Det er flere endringer som trer i kraft fra 1. juli fra Finansdepartementet.

Les mer

Varsling til Finanstilsynet

Varsling til Finanstilsynet

Publisert: 26.06.2019
#Bransjenyhet
Ønsker du å varsle Finanstilsynet, kan du varsle via Finanstilsynets varslingsportal.

Les mer

Foreslår endringer i aksjeloven

Foreslår endringer i aksjeloven

Publisert: 25.06.2019
#Bransjenyhet
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjeloven.

Les mer

Unngå å bli lurt i ferien

Unngå å bli lurt i ferien

Publisert: 21.06.2019
#Bransjenyhet
Norsk senter for informasjonssikring har laget en oversikt over hva du bør passe på.

Les mer

Nytt medlemsblad

Nytt medlemsblad

Publisert: 13.06.2019
#Nyhet
Les Pluss nummer 2 digitalt her.

Les hele

Høring om å fjerne avgiftsfritak

Høring om å fjerne avgiftsfritak

Publisert: 06.06.2019
#Bransjenyhet
Nytt høringsforslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen.

Les mer

Regnskapsførere er best

Regnskapsførere er best

Publisert: 06.06.2019
#Bransjenyhet
Regnskapsførere skårer høyt på kundetilfredshet i den ferske undersøkelsen.. Regnskapsbyråene får særlig gode skussmål fra de små bedriftene.

Les mer

Forslag til forenkling av mva-systemet

Forslag til forenkling av mva-systemet

Publisert: 28.05.2019
#Bransjenyhet
Utvalg foreslår en merverdiavgiftssats.

Les mer

Økning av grunnbeløpet i folketrygden

Publisert: 22.05.2019
#Forbundsnyhet
Grunnbeløpet i folketrygden økte  fra 1. mai

Les mer

Søk om midler fra Fordelingsfondet

Søk om midler fra Fordelingsfondet

Publisert: 20.05.2019
#Forbundsnyhet
Aktive avdelinger kan søke om tilskudd til aktiviteter. Første søknadsfrist i år er 1. juni.

Les mer

Ny medlemsfordel

Ny medlemsfordel

Publisert: 20.05.2019
#Nyhet
Økonomiforbundet har inngått avtale med SpinaliS som leverer kontorstoler.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 14.05.2019
#Bransjenyhet
Det er flere områder som berører regnskapsyrket.

Les mer

Fusjon i samvirkeforetak

Fusjon i samvirkeforetak

Publisert: 14.05.2019
#Forbundsnyhet
Her kan du lese om gangen i fusjon av samvirke.

Les mer

Snur om personalforsikringer

Snur om personalforsikringer

Publisert: 13.05.2019
#Bransjenyhet
Verdien av personalforsikringer kan likevel baseres på kostpris som før.

Les mer

Tilsynsavgift fra Finanstilsynet

Tilsynsavgift fra Finanstilsynet

Publisert: 08.05.2019
#Bransjenyhet
Faktura for tilsynsavgift i 2019 sendes ut fra 8. mai

Les mer

Ny veileder om skattereglene

Ny veileder om skattereglene

Publisert: 07.05.2019
#Bransjenyhet
Skatteetaten har kommet med avklaringer om det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser.

Les mer

Fødselsattest erstattes av digital bekreftelse

Fødselsattest erstattes av digital bekreftelse

Publisert: 06.05.2019
#Nyhet
Fødselsattesten, som tidligere ble sendt til nybakte foreldre i posten, er nå erstattet med en digital fødselsbekreftelse i Altinn.

Les mer

Lønnsoppgjøret for medlemmer på Spekteravtalen

Lønnsoppgjøret for medlemmer på Spekteravtalen

Publisert: 03.05.2019
#Forbundsnyhet
Resultatet ble en ramme på 3,2% der alle ansatte sikres ett tillegg på minimum kr. 9500,- pr. år

Les mer

Kartlegging om innskuddspensjonsordninger

Kartlegging om innskuddspensjonsordninger

Publisert: 23.04.2019
#Bransjenyhet
Iinformasjonen kan bli bedre og tilsynet vil vurdere om det er behov for å foreslå ytterligere regler.

Les mer

Et smart og økonomisk medlemskap

Et smart og økonomisk medlemskap

Publisert: 23.04.2019
#Forbundsnyhet
Da Mats Arne Risnes begynte å jobbe som regnskapsfører ble det medlemskap i Økonomiforbundet fra første dag.

Les mer

Nytt nummer av Din økonomi

Publisert: 12.04.2019
#Nyhet
Årets første utgave av Din økonomi er klar.

Les hele

Feil prefill for eiendommer i skattemelding

Publisert: 09.04.2019
#Bransjenyhet
Prefillverdien for formuesverdien på minst tre poster er blitt feil, melder Skattedirektoratet.

Les mer

TBU - endelig rapport

TBU - endelig rapport

Publisert: 01.04.2019
#Forbundsnyhet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har lagt frem den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2019.

Les mer

Forslag om endring i innskuddspensjon

Forslag om endring i innskuddspensjon

Publisert: 29.03.2019
#Forbundsnyhet
Forslag om samling av pensjonskapitalbevis og slutt på tolvmånedersregelen.

Les mer

Skattemeldingen på standardisert digitalt format

Skattemeldingen på standardisert digitalt format

Publisert: 29.03.2019
#Bransjenyhet
Skatteetaten skal i årene frem til 2021 utvikle en ny digital skattemelding for formues- og inntektsskatt

Les mer

Foreslår store endringer

Foreslår store endringer

Publisert: 29.03.2019
#Forbundsnyhet
Sysselsettingsutvalget foreslår store endringer for å få flere i arbeid. De ønsker blant annet endret sykepengeordning.

Les mer

Finanstilsynet: En endring av yrket

Finanstilsynet: En endring av yrket

Publisert: 26.03.2019
#Bransjenyhet
Finanstilynet mener regnskapsbransjen er i endring og leverer en stadig mer helhetlig tjeneste.

Les mer

Hever renta

Hever renta

Publisert: 21.03.2019
#Bransjenyhet
Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent.

Les mer

Altinn slås sammen med Difi

Altinn slås sammen med Difi

Publisert: 20.03.2019
#Bransjenyhet
Målet er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering.

Les mer

Lønn som fortjent?

Lønn som fortjent?

Publisert: 13.03.2019
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundets egen lønnstatistikk for regnkapsbransjen er klar!

Les hele

Nytt medlemsblad til deg

Nytt medlemsblad til deg

Publisert: 12.03.2019
#Nyhet
Årets første medlemsblad er klart. Du får det i posten i disse dager, men kan også lese det digitalt.

Les hele

Endrer regler for naturalytelser

Endrer regler for naturalytelser

Publisert: 07.03.2019
#Bransjenyhet
Etter kritikk av de nye reglene for naturalytelser, endres nå regelverket.

Les mer

Vil du delta på regionsmøte i Negotia?

Vil du delta på regionsmøte i Negotia?

Publisert: 06.03.2019
#Forbundsnyhet
Medlemmene i Økonomiforbundet inviteres til å delta på LKA sitt regionsmøte i Negotia.

Les mer

Foreløpig TBU-rapport for 2019

Foreløpig TBU-rapport for 2019

Publisert: 19.02.2019
#Forbundsnyhet
Her kan du lese det foreløpige grunnlaget for inntektsoppgjørene for 2019.

Les mer

Nye fradragsbeløp og beløpsgrenser

Nye fradragsbeløp og beløpsgrenser

Publisert: 14.02.2019
#Bransjenyhet
Her er Finansdepartementets årlige oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Les mer

Ny og enda bedre avtale for deg

Ny og enda bedre avtale for deg

Publisert: 22.01.2019
#Nyhet
Gjensidige og YS har reforhandlet medlemsavtalen og det betyr enda bedre tilbud til deg som medlem i Økonomiforbundet.

Les mer

  Skal vurdere enklere merverdiavgift

Skal vurdere enklere merverdiavgift

Publisert: 21.01.2019
#Bransjenyhet
Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere.

Les mer

Nye innspill fra Regnskapsstandardstyret

Nye innspill fra Regnskapsstandardstyret

Publisert: 11.01.2019
#Bransjenyhet
Regnskapsstandardstyret har analysert forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak og fremtidig standardsetting. Nå er analysen overlevert Finansdepartementet.

Les mer

Kontingentsatser for 2019

Kontingentsatser for 2019

Publisert: 09.01.2019
#Nyhet
Her er en oversikt over kontingentsatser og serviceavgift for 2019.

Les mer

Endringer i bokføringsforskriften

Endringer i bokføringsforskriften

Publisert: 19.12.2018
#Forbundsnyhet
Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i bokføringsforskriften. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019.

Les mer

Forslag om samlet pensjonskonto

Forslag om samlet pensjonskonto

Publisert: 19.12.2018
#Forbundsnyhet
Regjeringen har fremmet forslag om at arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto...

Les mer

Ny IA-avtale signert

Ny IA-avtale signert

Publisert: 18.12.2018
#Forbundsnyhet
Partene i arbeidslivet signerte tirsdag en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og...

Les mer

Nytt kurs- Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak?

Nytt kurs- Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak?

Publisert: 12.12.2018
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet får stadig spørsmål fra medlemmene om forhold rundt selskapsetablering og selskapsform. 

Les mer

Din Økonomi nr 3-2018 er klar for lesning.

Din Økonomi nr 3-2018 er klar for lesning.

Publisert: 10.12.2018
#Forbundsnyhet
Nytt nummer av Din Økonomi er klart for lesning.

Les hele

Fra 1.januar 2019 endrer Skatteetaten struktur.

Fra 1.januar 2019 endrer Skatteetaten struktur.

Publisert: 04.12.2018
#Forbundsnyhet
Skatteetaten omorganiserer fra 1.januar og går over til landsdekkende organisering. Dagens regioner erstattes av divisjoner med landsdekkende ansvar innenfor sine...

Les mer

Tilbud om enkel kartlegging m.m. innenfor GDPR.

Tilbud om enkel kartlegging m.m. innenfor GDPR.

Publisert: 28.11.2018
#Forbundsnyhet
Har du oversikt og riktig bistand i forbindelse med GDPR? Økonomiforbundet har i samarbeid med advokatfirmaet Strandenæs AS  gjennomført kurset «GDPR...

Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Nytt nummer av Pluss er klart

Nytt nummer av Pluss er klart

Publisert: 13.11.2018
#Forbundsnyhet
Nytt nummer av Pluss er klart. God lesning!

Les hele

Monica A. Paulsen valgt inn i YS-ledelsen

Monica A. Paulsen valgt inn i YS-ledelsen

Publisert: 31.10.2018
#Forbundsnyhet
Leder i Negotia, Monica Paulsen, er valgt til 2. nestleder i YS-ledelsen. Økonomiforbundet gratulerer! 

Les mer

Ny organisasjonsstruktur i Økonomiforbundet

Publisert: 24.10.2018
#Forbundsnyhet
Et enstemmig landsmøte vedtok å endre organisasjonsstrukturen i Økonomiforbundet.

Les mer

Landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018

Publisert: 23.10.2018
#Forbundsnyhet
Det nye forbundsstyret er klare til å ta fatt på de to neste årene. 

Les mer

Vervekampanje i forbindelse med landsmøtet.

Vervekampanje i forbindelse med landsmøtet.

Publisert: 18.10.2018
#Forbundsnyhet
Sammen er vi sterkere! Gi en kollega trygghet.

Les mer

Endringer i kassasystem- og bokføringsforskriften

Endringer i kassasystem- og bokføringsforskriften

Publisert: 28.09.2018
#Forbundsnyhet
Finansdepartementet har vedtatt endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften. Endringene bygger på høringsforslag fra Skattedirektoratet.

Les mer

Ny hvitvaskingslov i kraft fra 15. oktober

Ny hvitvaskingslov i kraft fra 15. oktober

Publisert: 17.09.2018
#Forbundsnyhet
I Statsråd fredag 14. september ble det besluttet at ny lov om hvitvasking settes i kraft fra 15. oktober 2018....

Les mer

Din Økonomi nr 2 - 18

Din Økonomi nr 2 - 18

Publisert: 13.09.2018
#Bransjenyhet
Nytt nummer av Din Økonomi er  klart.

Les hele

Aktivitetspris og hederstegnet i gull

Aktivitetspris og hederstegnet i gull

Publisert: 13.09.2018
#Nyhet
Kjenner du noen aktive tillitsvalgte som fortjener en oppmerksomhet?Frist for å sende inn forslag er 1. oktober og forslagene sendes...

Les mer

Økonomiforbundet møtte i Næringsdepartementet

Økonomiforbundet møtte i Næringsdepartementet

Publisert: 04.09.2018
#Forbundsnyhet
Temaet for møtet var forenklingsarbeid for næringslivet.

Les mer

Skal du forhandle lønn?

Skal du forhandle lønn?

Publisert: 28.08.2018
#Forbundsnyhet
Nå starter mange kontortillitsvalgte med de lokale lønnsforhandlingene. På Økonomiforbundets nettsider finner du mye nyttig informasjon.

Les mer

Endringene i AFP er vedtektsfestet

Endringene i AFP er vedtektsfestet

Publisert: 30.07.2018
#Forbundsnyhet
I forbindelse med årets tariffoppgjør ble partene enige om flere endringer i AFP-ordningen. Fellesordningen for AFP har nå vedtektsfestet disse...

Les mer

Ny personopplysningslov 20. juli

Ny personopplysningslov 20. juli

Publisert: 13.07.2018
#Forbundsnyhet
Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Les mer

Sommerhilsen fra styreleder

Sommerhilsen fra styreleder

Publisert: 06.07.2018
#Forbundsnyhet
Hei til dere alle sammen i vårt langstrakte land. Det er tid for en liten sommerhilsen og litt refleksjon over...

Les mer

Bondelagets skattekurs 2018

Bondelagets skattekurs 2018

Publisert: 27.06.2018
#Forbundsnyhet
Nå er terminlisten for høstens skattekurs klar. Det er og gode temakurs i år, så her er det bare å melde...

Les mer

Flere forenklinger i aksjeloven

Flere forenklinger i aksjeloven

Publisert: 26.06.2018
#Bransjenyhet
Regjeringen foreslår ytterligere endringer med bakgrunn i utredningen NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping.

Les mer

Endringer i Statens satser for reiser

Endringer i Statens satser for reiser

Publisert: 25.06.2018
#Bransjenyhet
Fra og med fredag 22. juni 2018 gjelder nye Statens særavtaler for reiser i inn- og utland.  Det er flere...

Les mer

Nytt nummer av Pluss er klart

Nytt nummer av Pluss er klart

Publisert: 16.06.2018
#Forbundsnyhet
Nytt nummer av Pluss er klart. God lesning og god sommer!

Les hele

Nytt medlemstilbud

Nytt medlemstilbud

Publisert: 11.06.2018
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet har inngått en ny avtale om telefonitjenester for våre medlemskontorer.  Avtalen med Phonect er meget fordelaktig har lave priser og god...

Les mer

Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert 1. juni 2018

Publisert: 07.06.2018
#Bransjenyhet
Den nye loven ble sanksjonert i statsråd 1. juni.

Les mer

Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Publisert: 29.05.2018
#Forbundsnyhet
Forslaget er en utredning fra regnskapsførerutvalget som ble oppnevnt 2. oktober 2015. I hovedsak videreføres innhold og omfang fra den gjeldende...

Les mer

Bransjenorm GDPR

Publisert: 23.05.2018
#Bransjenyhet
Bransjestandarutvalget bestående av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen har lenge jobbet med en bransjenorm for regnskaps- og revisorbransjen.

Les mer

Ny personopplysningslov er vedtatt i Stortinget

Publisert: 23.05.2018
#Bransjenyhet
Denne uken behandler Stortinget den nye personopplysningsloven som blir innført som følge av EUs personvernforordning.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Publisert: 16.05.2018
#Bransjenyhet
I budsjettet foreslås en rekke endringer i skatte- og avgiftsreglene.

Les mer

Faktura for tilsynsavgift 2018

Publisert: 08.05.2018
#Bransjenyhet
Finanstilsynet melder at fakturaer for tilsynsavgift for 2018 sendes ut i disse dager.

Les mer

1. juni er søknadsfrist til Fordelingsfondet

1. juni er søknadsfrist til Fordelingsfondet

Publisert: 20.05.2019
#Forbundsnyhet
Aktive fylkesavdelinger kan søke om tilskudd til aktiviteter. Første søknadsfrist i år er 1. juni.

Les mer

Regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Publisert: 30.04.2018
#Bransjenyhet
Fra 2. mai kan autoriserte regnskapsførere og advokater bekrefte at selskaper har mottatt aksjeinnskudd i penger.

Les mer

GDPR utsatt til 1. juli

GDPR utsatt til 1. juli

Publisert: 25.04.2018
#Bransjenyhet
Det ser ut til at innføring av ny GDPR blir utsatt, sannsynligvis til 1. juli.

Les mer

Lær mer om ansattes rettigheter!

Lær mer om ansattes rettigheter!

Publisert: 23.04.2018
#Forbundsnyhet
På dette kurset for kontortillitsvalgte på Kringler Gjestegård 14. og 15. juni, står denne blide gjengen for maten.

Les mer

Sletting av klientdelegeringer på Altinn

Publisert: 20.04.2018
#Bransjenyhet
Altinn har nå gjennomført sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisor-rollene. Dette innebærer at klientdelegeringer som er gjort...

Les mer

Hva er nytt i årets skattemelding?

Hva er nytt i årets skattemelding?

Publisert: 20.04.2018
#Bransjenyhet
I år ble skattemeldingen elektronisk tilgjengelig 4. april. Innleveringsfrist er 30. april for ordinære lønnsmottakere og pensjonister.

Les mer

Kurs for kontortillitsvalgte

Publisert: 10.04.2018
#Forbundsnyhet
Velkommen på kurs 14. og 15. juni - fra lunsj til lunsj på Kringler Gjestegård, i nærheten av Gardermoen.

Les mer

Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene

Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene

Publisert: 11.04.2018
#Forbundsnyhet
YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

Les mer

Mer rettferdig AFP

Mer rettferdig AFP

Publisert: 10.04.2018
#Forbundsnyhet
Vi får mer generøse regler i AFP-ordningen i følge FAFO. 

Les mer

Det blir ikke streik!

Det blir ikke streik!

Publisert: 09.04.2018
#Forbundsnyhet
Det blir ikke streik. Les mer

Les mer

Meklingen er i gang

Publisert: 05.04.2018
#Forbundsnyhet
Hvis streik skal unngås må partene være enige innen kl 24.00 førstkommende lørdag. Les mer på

Les mer

Lønnsstatistikken er klar!

Lønnsstatistikken er klar!

Publisert: 15.03.2018
#Forbundsnyhet
Logg deg inn og les lønnsstatistikken for 2017!

Les hele

Åpningstider i påsken

Åpningstider i påsken

Publisert: 22.03.2018
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet har åpent fra kl 8.30 til kl 15.00 mandag og tirsdag i påskeuken. Vi har redusert bemanning. Onsdag 28....

Les mer

Hvordan er arbeidstiden i påsken?

Publisert: 20.03.2018
#Forbundsnyhet
Noen regnskapskontor har inngått avtaler som gjør onsdag før skjærtorsdag til en kortere arbeidsdag. Gjelder det ditt kontor?

Les mer

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Publisert: 23.03.2018
#Forbundsnyhet
Praktisk informasjon til de av Økonomiforbundets medlemmer som er omfattet av tariffavtale med NHO:  

Les mer

Nytt nummer av Pluss er klart

Nytt nummer av Pluss er klart

Publisert: 14.03.2018
#Forbundsnyhet
Logg deg inn og les siste nummer av Pluss. God fornøyelse!

Les hele

Ny mobilavtale for Økonomiforbundets medlemmer

Ny mobilavtale for Økonomiforbundets medlemmer

Publisert: 08.03.2018
#Forbundsnyhet
En ny avtale med Phonect gir Økonomiforbundets medlemmer gode betingelser ved kjøp av nytt mobilabonnement.

Les mer

Offentliggjøring av skjemaer for 2017

Publisert: 05.03.2018
#Bransjenyhet
Skjemaer for å fastsette formues- og inntektsskatt på skatteetaten.no.

Les mer

Regnskapsfører søkes til Åmli Regnskap AS

Regnskapsfører søkes til Åmli Regnskap AS

Publisert: 20.02.2018
#Bransjenyhet
Vi har ledig en stilling (80 - 100 %) som regnskapsfører, på Egenes, mellom Tvedestrand og Arendal.

Les mer

Teknisk beregningsgrunnlag (TBU)

Teknisk beregningsgrunnlag (TBU)

Publisert: 27.02.2018
#Forbundsnyhet
Den forløpige rapporten fra TBU er lagt fram.

Les mer

Har du kunder som har mottatt fakturaer for hms?

Har du kunder som har mottatt fakturaer for hms?

Publisert: 19.02.2018
#Bransjenyhet
De kan være falske. Medlemmer melder at de har mottatt falske fakturaer som krever betaling for registrering ifm med internrevisjon...

Les mer

Forslag om nye tiltak mot hvitvasking

Publisert: 19.02.2018
#Bransjenyhet
Finansdepartementet foreslår ny Hvitvaskingslov (prop 40 L 2017 - 2018).

Les mer

Tariffavtalene skal revideres i hovedoppgjøret

Publisert: 07.02.2018
#Forbundsnyhet
I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om innholdet i tariffavtalene.

Les mer

Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert: 26.01.2018
#Bransjenyhet
Våren 2016 publiserte Finanstilsynet en vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige, som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, er utsatt...

Les mer

Viktig! Endringer i Altinn som gjelder fra i dag.

Publisert: 19.01.2018
#Forbundsnyhet
Vi har i dag mottatt følgende fra Landbruksdirektoratet angående oppdatering av nye roller for regnskapsførere og revisorer i Altinn.

Les mer

LKA-regionsmøte i Negotia

LKA-regionsmøte i Negotia

Publisert: 17.01.2018
#Forbundsnyhet
Årets regionsmøte for de landsomfattende konsernavdelingene (LKA) i Negotia arrangeres 6. - 7. april.

Les mer

Ny rapporteringsordning fra inntektsåret 2018

Ny rapporteringsordning fra inntektsåret 2018

Publisert: 09.01.2018
#Bransjenyhet
Fra inntektsåret 2018 blir det ny rapporteringsordning for godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk.

Les mer

Fire lover blir til én

Fire lover blir til én

Publisert: 05.01.2018
#Forbundsnyhet
Fra 1. januar blir likestillingsloven og tre diskrimineringslover samlet i én lov.

Les mer

Terskelverdien i små aksjeselskap heves

Publisert: 05.01.2018
#Bransjenyhet
Terskelverdien for å unnlate revisjon i små aksjeselskaper heves fra 1. januar 2018. (Forskrift om terskelverdier for fravalg av revisjon...

Les mer

Endring i SAF-T (bokføringsforskriften)

Endring i SAF-T (bokføringsforskriften)

Publisert: 27.12.2017
#Bransjenyhet
22. desember vedtok Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften - Standard Audit File Tax (SAF-T). Den innebærer at bokføringspliktige fra 1.1. 2020,...

Les mer

God jul og godt nytt år!

Publisert: 22.12.2017
#Nyhet
Vi ønsker alle en riktig god jul og et flott nytt år!

Les mer

Varsler i Altinn for regnskapsførere

Varsler i Altinn for regnskapsførere

Publisert: 26.01.2018
#Forbundsnyhet
Regnskapsførere, både med og uten signeringsrett, får nå kopi i Altinn.

Les mer

EL og IT Forbundet søker økonomisjef

EL og IT Forbundet søker økonomisjef

Publisert: 25.01.2018
#Forbundsnyhet
Økonomileder på forbundskontoret er leder og personalansvarlig for økonomi og medlemsservice. Avdelingen består av sju medarbeidere og har kontor sentralt...

Les mer

Fem vinnere av radioer er trukket ut!

Publisert: 21.12.2017
#Forbundsnyhet
I desember har Økonomiforbundet sendt ut en medlemsundersøkelse til alle våre medlemmer. Nå har vi trukket ut fem deltakere som...

Les mer

Endringer i Regnskapsloven §3-3a

Endringer i Regnskapsloven §3-3a

Publisert: 19.12.2017
#Bransjenyhet
Kongen i statsråd har saksjonert endringer i Regnskapsloven §3-3a (Lov om årsregnskap). Krav til redegjørelse av likestilling gjeninnført i...

Les mer

Økonomiforbundets kalender for 2018

Økonomiforbundets kalender for 2018

Publisert: 19.12.2017
#Forbundsnyhet
Vår praktiske kalender for 2018 er sendt ut sammen med Pluss nr 4. Print selv, hvis du trenger en A4-utgave....

Les hele

Lovendring fra 1. januar 2018

Lovendring fra 1. januar 2018

Publisert: 18.12.2017
#Bransjenyhet
Dette gjelder endringer i regnskapsloven mv. som gjelder fra 1. januar 2018, endringen gir forenklinger og reduserte kostnader for...

Les mer

Nytt nummer av Pluss

Nytt nummer av Pluss

Publisert: 15.12.2017
#Forbundsnyhet
Logg deg inn for å lese årets siste nummer av medlemsbladet Pluss. God lesing.

Les hele

Bransjenorm for GDPR i regnskapsbransjen

Bransjenorm for GDPR i regnskapsbransjen

Publisert: 13.12.2017
#Bransjenyhet
Sammen med Regnskap Norge og Revisorforeningen jobber Økonomiforbundet nå med å få på plass en ny bransjestandard i forbindelse med...

Les mer

Din Økonomi nr 3 - 2017

Din Økonomi nr 3 - 2017

Publisert: 01.12.2017
#Bransjenyhet
Nytt nummer av Din Økonomi er klart, logg deg inn og les årets siste utgave.

Les hele

Siste ift endringene hos Altinn

Publisert: 30.11.2017
#Bransjenyhet
NB! Endringene skjer i månedskiftet januar/februar! Altinn sletter ikke rollene ennå. De har fått så mange tilbakemeldinger fra bl a...

Les mer

Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger

Publisert: 08.11.2017
#Forbundsnyhet
Hvis du har forhandlet lønn, vil vi gjerne vite hvordan det gikk. Skjema for rapportering finner du i denne...

Les mer

Forslag om å utsette SAF-T

Forslag om å utsette SAF-T

Publisert: 26.10.2017
#Bransjenyhet
Skattedirektoratet foreslår å utsette innføringen av SAF-T. Det foreslås at bokføringspliktige får minst ett år til implementering kravene om standardformat...

Les mer

Ikke bruk gamle KID-numre!

Publisert: 08.11.2017
#Forbundsnyhet
IKKE bruk gamle KID-numre når dere betaler. KID-numre er "ferskvare", det må benyttes nye ved hver innbetaling. Økonomiforbundet har nytt medlemssystem. For...

Les mer

Viktig - endringer i Altinn!

Publisert: 24.11.2017
#Bransjenyhet
20. desember er frist for delegering av nye roller for regnskapsførere på vegne av klienter i den nye Altinn-løsningen.

Les mer

Pluss nr 3 - 17

Pluss nr 3 - 17

Publisert: 17.10.2017
#Forbundsnyhet
Nytt nummer av Pluss er klart. Logg deg inn så kan du lese det nye nummeret.

Les hele

Endringer i rabattordning i samarbeidsavtale

Endringer i rabattordning i samarbeidsavtale

Publisert: 13.10.2017
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet har en samarbeidsavtale med Sparebank 1 om tjenestepensjon. Nå er det forhandlet frem endringer i rabattordningen i denne...

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018

Publisert: 12.10.2017
#Bransjenyhet
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018.

Les mer

Ny versjon av Altinn kommer i november

Ny versjon av Altinn kommer i november

Publisert: 10.10.2017
#Bransjenyhet
Endringene vil i første rekke dreie seg om innføring av nytt design.

Les mer

Viktig melding til medlemmer!

Viktig melding til medlemmer!

Publisert: 05.10.2017
#Forbundsnyhet
IKKE bruk gamle KID-numre når dere betaler. KID-numre er "ferskvare", det må benyttes nye ved hver innbetaling.Økonomiforbundet har nytt...

Les mer

Har du forhandlet lønn?

Har du forhandlet lønn?

Publisert: 01.11.2017
#Forbundsnyhet
Da vil vi veldig gjerne vite hvordan det gikk. Skjema for rapportering finner du i denne artikkelen. 

Les mer

Bruk høsten til noe nyttig, bli med på kurs!

Bruk høsten til noe nyttig, bli med på kurs!

Publisert: 06.10.2017
#Bransjenyhet
Dette kurset vil gi deg gode råd og praktiske vinklinger for en bedre og tryggere arbeidsdag, bli med på kurs...

Les mer

Meget vellykket gjennomføring!

Meget vellykket gjennomføring!

Publisert: 22.09.2017
#Forbundsnyhet
Førstemann ut under Regnskapsførerdagene 2017: Sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO holdt et engasjerende og interessant foredrag om aktuelle økonomiske...

Les mer

Årets kurs i landbruksregnskap er i gang

Årets kurs i landbruksregnskap er i gang

Publisert: 20.09.2017
#Bransjenyhet
19. september startet årets høyskolekurs i Landbruksregnskap. Kurset er et samarbeid mellom Høyskolen i Innlandet og Økonomiforbundet.

Les mer

Fagdag innen skatt og avgift

Fagdag innen skatt og avgift

Publisert: 13.09.2017
#Forbundsnyhet
Skattebetalerforeningens dyktige skatteekspert Jan H. Bangen er vår kursleder innen skatt og avgift. Han vil gi en grundig oppdatering om...

Les mer

Kurs - Selskapsrett/rådgivning innen lønnsområdet

Kurs - Selskapsrett/rådgivning innen lønnsområdet

Publisert: 11.09.2017
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet har engasjert en av bransjens beste foredragsholdere, Harald Strandenæs. Endringer og sentrale temaer innen selskapsrett, er av temaene som...

Les mer

Kurs - Den fremtidige regnskapsførerrollen

Kurs - Den fremtidige regnskapsførerrollen

Publisert: 08.09.2017
#Bransjenyhet
Hvordan mestre den fremtidige regnskapsførerrollen? Thore Kleppen fra KPMG vil gi deg innsikt og bedre forståelse for hvordan du kan...

Les mer

Kurs over hele landet i høst

Publisert: 25.08.2017
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet arrangerer en rekke relevante kurs, og alle våre kursledere er valgt med omhu.

Les mer

Din Økonomi nr 2 - 2017

Publisert: 30.08.2017
#Bransjenyhet
Logg deg inn, så kan du lese siste nummer av Din Økonomi.

Les hele

Tid for lokale lønnsforhandlinger

Tid for lokale lønnsforhandlinger

Publisert: 28.08.2017
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet har samlet nyttig informasjon for deg som er tillitsvalgt på et regnskapskontor og skal forhandle lønn for medlemmene...

Les mer

God interesse for politisk debatt i YS-regi

Publisert: 25.08.2017
#Forbundsnyhet
Negotia.no melder at medlemmer møtte opp i stort antall da YS, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet inviterte de politiske partiene til...

Les mer

1. september er påmeldingsfrist for Høgskolekurs i

1. september er påmeldingsfrist for Høgskolekurs i

Publisert: 23.08.2017
#Bransjenyhet
Flere vil være med! Frist for påmelding til høgskolekurs i landbruksregnskap i samarbeid med Høgskolen i Innlandet - 1....

Les mer

HUSK - frist for påmelding nærmer seg!

HUSK - frist for påmelding nærmer seg!

Publisert: 10.08.2017
#Bransjenyhet
15. august er frist for påmelding for høyskolekurs i landbruksregnskap i samarbeid med Høyskolen i Innlandet.

Les mer

Endringer hos Økonomiforbundet

Endringer hos Økonomiforbundet

Publisert: 08.08.2017
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet har fra 1. august omorganisert bransjearbeidet og i den anledning har Faglig utvalg (FU) fått utvidet ansvar og...

Les mer

Varsling

Publisert: 06.07.2017
#Forbundsnyhet
Er din bedrift forberedt på nye lovbestemmelser om varsling?

Les mer

Foreløpig ingen ny regnskapslov

Publisert: 06.07.2017
#Forbundsnyhet
Finansdepartementet ønsker at regnskapslovutvalget gjør ytterligereutredninger vedrørende forslag til ny regnskapslov.

Les mer

Pluss nr 2 - 2017

Pluss nr 2 - 2017

Publisert: 20.06.2017
#Forbundsnyhet
Logg deg inn å les siste nummer av medlemsbladet.

Les hele

Regnskapsførerdagene 2017: 14. og 15. september

Regnskapsførerdagene 2017: 14. og 15. september

Publisert: 14.06.2017
#Bransjenyhet
Årets program er nå klart. Det blir et spennede og nyttig program over to dager.

Les mer

Høyskolekurs i landbruksregnskap

Høyskolekurs i landbruksregnskap

Publisert: 06.06.2017
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet samarbeider med Høyskolen i Innlandet om et høyskolekurs i landbruksregnskap.

Les mer

Altinn er utilgjengelig 16. – 19. juni

Altinn er utilgjengelig 16. – 19. juni

Publisert: 08.06.2017
#Bransjenyhet
Med bakgrunn i  iverksettelse av overgang til ny driftsplattform vil Altinn være nede fra ettermiddagen 16. juni til morgenen 19....

Les mer

Nye sedler lanseres i dag

Nye sedler lanseres i dag

Publisert: 30.05.2017
#Bransjenyhet
I dag lanseres de første sedlene i den nye seddelserien. Først ute er 100- og 200-kronesedlene.

Les mer

Tilsynsavgift 2016

Tilsynsavgift 2016

Publisert: 19.05.2017
#Bransjenyhet
Statens innkrevingssentral sender i disse dager ut faktura for tilsynsavgift for autoriserte regnskapsførere på vegne av Finanstilsynet. 

Les mer

Kurs for kontortillitsvalgte

Kurs for kontortillitsvalgte

Publisert: 16.05.2017
#Forbundsnyhet
15. og 16. juni 2017 arrangerer Økonomiforbundet kurs for kontortillitsvalgte. Kurset er fullbooket, og vi gleder oss!

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Publisert: 11.05.2017
#Bransjenyhet
Det var ingen store overraskelser i revidert statsbudsjett for 2017. Her er en oversikt over de viktigste endringene innenfor skatt...

Les mer

Feriepenger og feriepengeutbetaling

Publisert: 11.05.2017
#Forbundsnyhet
Les Sticos sin gode forklaring om feriepenger og feriepengeutbetaling.  

Les mer

Normrenten for juli og august 2017

Publisert: 08.05.2017
#Bransjenyhet
For rimelige lån hos arbeidsgiver er normrenten for beskatning fastsatt til 2,20 % for juli og august 2017.

Les mer

Steinkjer Regnskap AS søker ny daglig leder

Steinkjer Regnskap AS søker ny daglig leder

Publisert: 08.05.2017
#Bransjenyhet
Spennende stilling i veldrevet og solid regnskapsførerselskap.

Les mer

Slutt på gratispassasjerer

Publisert: 03.05.2017
#Forbundsnyhet
Andelen fagorganiserte har de siste årene sunket, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Negotia-leder Arnfinn Korsmo mener tiden er inne for...

Les mer

Veiledning om hvitvaskingsregelverket

Veiledning om hvitvaskingsregelverket

Publisert: 26.04.2017
#Bransjenyhet
Om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Nye personvernregler

Publisert: 25.04.2017
#Bransjenyhet
I mai 2018 kommer nye regler om personvern som stiller strenge og omfattende krav til regnskapskontorenes behandling av personopplysninger.

Les mer

Oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Publisert: 18.04.2017
#Bransjenyhet
Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon er redusert

Les mer

Konsumprisindeksen mars 2017

Konsumprisindeksen mars 2017

Publisert: 18.04.2017
#Bransjenyhet
Høyere priser på klær var hovedårsaken til at konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra februar til mars.

Les mer

Indikator på mistenkelige transaksjoner

Publisert: 04.04.2017
#Forbundsnyhet
Nasjonalt tverretatelig analyse- og etterretningssenter (NTAES) var ett av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015.

Les hele

Arbeidssøkende i en utsultet bransje

Arbeidssøkende i en utsultet bransje

Publisert: 31.03.2017
#Nyhet
Les artikkelen om Trude Nilsen som i lang tid har forsøkt å få seg fast jobb, uten å lykkes.

Les mer

121 mistet autorisasjon

121 mistet autorisasjon

Publisert: 30.03.2017
#Bransjenyhet
77 autoriserte regnskapsførere og 44 regnskapsførerselskaper fikk i 2016 tilbakekalt autorisasjonen, viser Finanstilsynets årsrapport.

Les mer

Avklaring - kapitalskog og merverdiavgift

Avklaring - kapitalskog og merverdiavgift

Publisert: 30.03.2017
#Bransjenyhet
Finansdepartementet har nå besluttet at man ikke vil gjøre endringer i momsplikten for 2016 og 2017.

Les mer

God rekruttering

God rekruttering

Publisert: 30.03.2017
#Forbundsnyhet
Når blir en person diskriminert i arbeidslivet? Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet mener.

Les mer

Sen skattemelding i år

Sen skattemelding i år

Publisert: 29.03.2017
#Bransjenyhet
På grunn av nye regler kommer skattemeldingen ekstra sent i år.

Les mer

Skattelegging på naturalytelser

Skattelegging på naturalytelser

Publisert: 28.03.2017
#Bransjenyhet
Skatteetaten har hatt ute til høring nye regler for skattelegging av naturalytelser.Økonomiforbundet hadde flere kommentarer.

Les mer

Navnesøk, en ny og enklere tjeneste

Navnesøk, en ny og enklere tjeneste

Publisert: 24.03.2017
#Bransjenyhet
Nå er det enklere å sjekke om domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig.

Les mer

Enighet i årets mellomoppgjør mellom YS og Virke

Enighet i årets mellomoppgjør mellom YS og Virke

Publisert: 20.03.2017
#Forbundsnyhet
Partene har kommet til enighet i de sentrale forhandlingene.

Les mer

Ny lønnsstatistikk

Ny lønnsstatistikk

Publisert: 06.03.2017
#Forbundsnyhet
Logg deg inn for å se lønnsnivåene fra i fjor.

Les hele

Nytt nummer av Pluss

Nytt nummer av Pluss

Publisert: 15.03.2017
#Forbundsnyhet
Logg inn og les det nyeste medlemsbladet her.

Les hele

Følg Økonomiforbundet på issuu

Følg Økonomiforbundet på issuu

Publisert: 16.03.2017
#Nyhet
Les lønnsstatistikk og våre nyeste artikler og blader i blaversjon på issuu.com

Les mer

- Det er viktig at folk melder fra i tide

- Det er viktig at folk melder fra i tide

Publisert: 16.03.2017
#Nyhet
Les om Mattilsynets arbeid for å forhindre dyretragedier.

Les mer

-Depresjonen gikk utover dyrene mine

-Depresjonen gikk utover dyrene mine

Publisert: 14.03.2017
#Nyhet
Les om Karstein Bergseth som ble så deprimert at han ikke klarte å ta vare på sine egne dyr.

Les mer

Reglene for delegering endres

Reglene for delegering endres

Publisert: 14.03.2017
#Bransjenyhet
Nå kan lønnstakere og pensjonister delegere utfylling og levering av skattemeldingen til for eksempel en regnskapsfører.

Les mer

Anslag for konsumprisveksten for 2017

Anslag for konsumprisveksten for 2017

Publisert: 13.03.2017
#Forbundsnyhet
Det foreligger ny vurdering av anslått konsumprisvekst.

Les mer

Kjekt å vite om medbestemmelse

Kjekt å vite om medbestemmelse

Publisert: 09.03.2017
#Forbundsnyhet
Er du klar over at du som arbeidstaker har rett til å være med på å utforme din egen arbeidsplass...

Les mer

Bli med på regionmøte i Negotia!

Bli med på regionmøte i Negotia!

Publisert: 08.03.2017
#Forbundsnyhet
Negotias regionmøter avholdes årlig i april og er en samling med tillitsvalgte fra de ulike avdelingene i Negotia.

Les mer

Kravoverlevering i NHO-oppgjøret

Kravoverlevering i NHO-oppgjøret

Publisert: 07.03.2017
#Forbundsnyhet
Frontfagsoppgjøret er i gang etter at YS har levert sitt inntektspolitiske dokument til NHO.

Les mer

Nye sedler i Norge

Nye sedler i Norge

Publisert: 06.03.2017
#Bransjenyhet
Den neste seddelserien er nå ferdig designet. Sommeren 2017 får vi nye sedler.

Les mer

Normrenten for mai og juni

Normrenten for mai og juni

Publisert: 06.03.2017
#Bransjenyhet
Normrenten er fastsatt til 2,20 % for mai og juni.

Les mer

YS: - Kan ikke akseptere reallønnsnedgang

YS: - Kan ikke akseptere reallønnsnedgang

Publisert: 01.03.2017
#Forbundsnyhet
– Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad, sier YS-leder Jorunn Berland.

Les mer

Flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere

Flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere

Publisert: 28.02.2017
#Bransjenyhet
Regnskapsførere har blitt flinkere til å melde fra ved mistanke om hvitvasking.

Les mer

Skjermingsrente for mars og april 2017

Skjermingsrente for mars og april 2017

Publisert: 23.02.2017
#Bransjenyhet
Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap er fastsatt til 0,5 % for mars og...

Les mer

Nye roller i Altinn

Nye roller i Altinn

Publisert: 23.02.2017
#Bransjenyhet
Nye roller i Altinn for regnskapsførere og revisorer. De nye rollene kommer i tillegg til utfyller/innsenderrollen.

Les mer

TBU: Lønnsvekst på rundt to prosent

TBU: Lønnsvekst på rundt to prosent

Publisert: 20.02.2017
#Forbundsnyhet
Årslønnsveksten fra 2015 til 2016 er anslått til om lag to prosent.

Les mer

Ny utgave av Din Økonomi

Ny utgave av Din Økonomi

Publisert: 14.02.2017
#Nyhet
I denne utgaven av Din Økonomi har vi dyrevelferd som hovedtema.God lesning! 

Les hele

Veksling av bitcoin unntatt fra merverdiavgift

Veksling av bitcoin unntatt fra merverdiavgift

Publisert: 14.02.2017
#Bransjenyhet
Skattedirektoratet snur etter at EU-domstolen fastslår at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten.

Les mer

Fall i konsumprisindeksen

Fall i konsumprisindeksen

Publisert: 13.02.2017
#Nyhet
Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra desember 2016 til januar 2017.

Les mer

Kunder får ikke ut kontoutskrift

Kunder får ikke ut kontoutskrift

Publisert: 09.02.2017
#Forbundsnyhet
For enkelte nettbankkunder av SPB 1 Modum vil det ikke være mulig å få kontoutskrift for januar.

Les mer

Telenor advarer mot svindel

Telenor advarer mot svindel

Publisert: 08.02.2017
#Bransjenyhet
Telenor advarer; se opp for svindel-faktura!

Les mer

Tvangsmulkt og varslingsrutiner

Tvangsmulkt og varslingsrutiner

Publisert: 06.02.2017
#Bransjenyhet
Økonomiforbundets faglige utvalg har behandlet forholdet til skatteetatens varslingsrutiner ved tvangsmulkt.

Les mer

Ingen tvangsmulkt ved utsatt frist

Ingen tvangsmulkt ved utsatt frist

Publisert: 01.02.2017
#Bransjenyhet
Skatteetaten bekrefter overfor Økonomiforbundet at ordningen med adgang for regnskapsfører/revisor til å søke om utsettelse av inntil 10% av oppdragsporteføljen vil...

Les mer

Laveste lønnsvekst på 2000-tallet

Laveste lønnsvekst på 2000-tallet

Publisert: 01.02.2017
#Forbundsnyhet
Økningen fra 2015 til 2016 var på 1,6 prosent og det er laveste lønnsvekst målt av SSB på 2000-tallet.

Les mer

Oppklaring rundt tvangsmulkt

Oppklaring rundt tvangsmulkt

Publisert: 19.01.2017
#Bransjenyhet
Brevet om tvangsmulkt fra Skatteetaten har ført til mange spørsmål. Her får du en redegjørelse.

Les mer

Finanstilsynets rundskriv

Finanstilsynets rundskriv

Publisert: 12.01.2017
#Bransjenyhet
Her er en oversikt over Finanstilsynets rundskriv fra fjoråret.

Les mer

Liten økning i kontigentsatsene

Liten økning i kontigentsatsene

Publisert: 09.01.2017
#Nyhet
Kontigentsatsene øker med fem kroner. Dette er en økning på kun en og to prosent for fagforeningsmedlemmer. Kontormedlemskapet øker med...

Les mer

Vil du ha kalender?

Vil du ha kalender?

Publisert: 06.01.2017
#Nyhet
Økonomiforbundet gir bort kalendere med datoene du må huske på.

Les mer

Ny håndbok

Ny håndbok

Publisert: 06.01.2017
#Bransjenyhet
Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok.

Les mer

Innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Publisert: 04.01.2017
#Bransjenyhet
Mange autoriserte regnskapsførere vil nå motta brev med krav om å dokumentere sin etterutdanning.

Les mer

Møt første nestleder Jan Per Stokke

Møt første nestleder Jan Per Stokke

Publisert: 22.12.2016
#Nyhet
Første nestleder Stokke vil jobbe for å heve regnskapsførernes anseelse.

Les mer

Huskeliste ved årsskifte

Huskeliste ved årsskifte

Publisert: 21.12.2016
#Bransjenyhet
Her er en liste over hva du må huske i årsregnskap, frister og alt annet som hører nyttår til.

Les mer

Ordinær åpningstid i julen

Ordinær åpningstid i julen

Publisert: 21.12.2016
#Nyhet
Vi holder åpent alle ordinære arbeidsdager i romjula og hjelper deg gjerne!

Les mer

Vekstra Ringsaker søker autorisert regnskapsfører

Vekstra Ringsaker søker autorisert regnskapsfører

Publisert: 21.12.2016
#Bransjenyhet
Vekstra Ringsaker SA er et autorisert regnskapsførerselskap med seks ansatte. Kundene er både små og mellomstore bedrifter, samt landbruk.

Les mer

Regelverk for naturalytelser på høring

Regelverk for naturalytelser på høring

Publisert: 21.12.2016
#Bransjenyhet
Det er spesielt på fire områder at Skattemyndighetene mener det er behov for forbedring.

Les mer

Innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Publisert: 21.12.2016
#Bransjenyhet
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide. 

Les mer

Reisesatsene for 2017

Reisesatsene for 2017

Publisert: 20.12.2016
#Bransjenyhet
Her er reisesatsene for 2017.

Les mer

Arbeidstid i romjula

Arbeidstid i romjula

Publisert: 19.12.2016
#Forbundsnyhet
Hvilken arbeidstid som gjelder på kontoret disse dagene varierer med hvilke avtaler som er inngått på det enkelte kontor.

Les mer

Pluss nr 4 2016

Pluss nr 4 2016

Publisert: 01.02.2017
#Forbundsnyhet
Hovedartikkelen i Pluss nummer fire handler om å tørre å si ifra, og om ansvarsfordelingen mellom regnskapsfører og revisor. Pluss...

Les hele

Uendret styringsrente på 0,50 prosent

Uendret styringsrente på 0,50 prosent

Publisert: 15.12.2016
#Bransjenyhet
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Les mer

Skatt på julegave til de ansatte?

Skatt på julegave til de ansatte?

Publisert: 14.12.2016
#Bransjenyhet
Holder du prislappen på gaven på under tusenlappen, slipper de ansatte å betale skatt av gaven.

Les mer

Digitalt autorisasjonskjema klart i Altinn

Digitalt autorisasjonskjema klart i Altinn

Publisert: 14.12.2016
#Bransjenyhet
Nå kan du søke om autorisasjon som regnskapsførerselskap i Altinn.

Les mer

Mange ord og utrykk å kunne?   Vi hjelper deg!

Mange ord og utrykk å kunne? Vi hjelper deg!

Publisert: 13.12.2016
#Forbundsnyhet
Hva var glidning igjen? Eller plassoppsigelse? Økonomiforbundet har laget en liste over ord og utrykk for deg.

Les mer

Søk etter din nye kollega via Økonomiforbundet

Søk etter din nye kollega via Økonomiforbundet

Publisert: 13.12.2016
#Nyhet
Det er gratis for medlemmer å søke etter nye kollegaer via Økonomiforbundet.

Les mer

Les siste Pluss her!

Les siste Pluss her!

Publisert: 06.12.2016
#Forbundsnyhet
Årets siste utgave av Pluss kan leses her.

Les hele

Din Økonomi nr 3 kan du lese her

Din Økonomi nr 3 kan du lese her

Publisert: 06.12.2016
#Bransjenyhet
Les om blant annet kreativitet, Innovasjon Norge og hva som skjer i Høyesterett i Din Økonomi.

Les hele

Gratis klientlister

Gratis klientlister

Publisert: 05.12.2016
#Bransjenyhet
Før var denne listen priset ut fra antall klienter, men nå er denne gratis.

Les mer

Verv og få gavekort

Verv og få gavekort

Publisert: 23.11.2016
#Nyhet
Alle som verver får et gavekort til en verdi av 500 kroner på supergavekortet.

Les mer

Hedersprisen til vår daglige leder

Hedersprisen til vår daglige leder

Publisert: 22.11.2016
#Nyhet
Rune Martinsen er tildelt Negotias høyeste utmerkelse, Hedersprisen.

Les mer

Nettkurs: Regnskapsførerregelverket med GRFS

Nettkurs: Regnskapsførerregelverket med GRFS

Publisert: 11.11.2016
#Bransjenyhet
I samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilbyr Økonomiforbundet flere spennende kurs.

Les mer

Ny og forbedret avstemmingsrapport

Ny og forbedret avstemmingsrapport

Publisert: 10.11.2016
#Bransjenyhet
Den nye utgaven gir deg flere detaljer.

Les mer

KPI steg fra september til oktober

KPI steg fra september til oktober

Publisert: 10.11.2016
#Nyhet
Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra september til oktober.

Les mer

Nye skatteregler rundt julelønn

Nye skatteregler rundt julelønn

Publisert: 07.11.2016
#Nyhet
Endring av skattebetalingsforskriften gir mer valgfrihet for de som er lønnet per time, dag, uke eller 14-dager i forbindelse med...

Les mer

Forskuddssatser 2017

Forskuddssatser 2017

Publisert: 31.10.2016
#Bransjenyhet
Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser til bruk ved beregning av forskuddstrekk for 2017. Her kan du lese dem.

Les mer

Ledig stilling hos Økonomiforbundet

Ledig stilling hos Økonomiforbundet

Publisert: 28.10.2016
#Nyhet
Økonomiforbundet søker en kreativ og uredd person, som er dyktig innen kommunikasjon og formidling.

Les mer

Forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Publisert: 25.10.2016
#Bransjenyhet
Det har blitt fremmet en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Les mer

Vel overstått landsmøte

Vel overstått landsmøte

Publisert: 24.10.2016
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundet avholdt i helgen landsmøte på Gardermoen. Det var et landsmøte med mange gode diskusjoner og sosialt samvær.

Les mer

Skatteetaten advarer mot svindelforsøk

Skatteetaten advarer mot svindelforsøk

Publisert: 20.10.2016
#Bransjenyhet
Advarer mot svindel som går på skatterefusjon.

Les mer

Ferdig forhandlet?

Ferdig forhandlet?

Publisert: 10.10.2016
#Forbundsnyhet
Vi får stadig inn tilbakemeldinger på de lokale lønnsforhandlingene, men vi trenger mange flere - hjelp oss å lage en...

Les mer

To heldige vinnere av gavekort

Publisert: 07.10.2016
#Nyhet
Mange svarte på spørsmål om hvilken stillingsprosent de jobber i, og vi har trukket to heldige vinnere!

Les mer

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Publisert: 06.10.2016
#Bransjenyhet
Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den...

Les mer

Endring i rapportering av refusjon

Endring i rapportering av refusjon

Publisert: 05.10.2016
#Bransjenyhet
Fra 26. november 2016 blir det flere viktige endringer i Altinn.

Les mer

Et viktig steg videre mot fagutdanning

Et viktig steg videre mot fagutdanning

Publisert: 04.10.2016
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet er et skritt nærmere målet om å få opprettet regnskapsutdanning på videregående.

Les mer

Løsning i meklingen – streik er avverget!

Løsning i meklingen – streik er avverget!

Publisert: 29.09.2016
#Forbundsnyhet
Etter mekling syv timer på overtid kom Negotia og NHO til enighet. Det blir dermed ingen streik.

Les mer

Tilsynet må besvares innen 19. oktober

Tilsynet må besvares innen 19. oktober

Publisert: 29.09.2016
#Bransjenyhet
Det vil ikke bli sendt ut noe informasjonsbrev til hver enkelt, slik som det har vært gjort tidligere.

Les mer

Mekling mellom Negotia og NHO

Mekling mellom Negotia og NHO

Publisert: 19.09.2016
#Forbundsnyhet
Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO er nå berammet til fredag 30. september og lørdag 1. oktober.

Les mer

Pluss nr 3 2016

Pluss nr 3 2016

Publisert: 13.09.2016
#Forbundsnyhet
I denne utgaven av Pluss handler hovedartikkelen om et godt arbeidsmiljø og ergonomisk tilrettelegging. Hvilke rettigheter har du og hva...

Les hele

Konsumprisindeks august 2016

Konsumprisindeks august 2016

Publisert: 12.09.2016
#Nyhet
Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,5 prosent fra juli til august. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,0 prosent i august.

Les mer

Ny regnskapslov - delutredning II

Ny regnskapslov - delutredning II

Publisert: 18.08.2016
#Bransjenyhet
Delutredning II kom i juni i år og tar for seg flere viktige områder.

Les mer

KPI stiger stadig

KPI stiger stadig

Publisert: 12.08.2016
#Forbundsnyhet
Tolvmånedersendringen i KPI var 4,4 prosent i juli, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Les mer

Dine rettigheter ved skole- og barnehagestart

Dine rettigheter ved skole- og barnehagestart

Publisert: 09.08.2016
#Forbundsnyhet
Hvilke rettigheter har du når barnet ditt skal begynne i barnehage eller på skole?

Les mer

Kan du søke om SkatteFunn?

Kan du søke om SkatteFunn?

Publisert: 10.08.2016
#Forbundsnyhet
Husker du på muligheten for å søke om skattefradrag gjennom SkatteFunn?

Les mer

Retten til å forhandle egen lønn

Retten til å forhandle egen lønn

Publisert: 12.07.2016
#Forbundsnyhet
Hvilken rett har du til å forhandle din egen lønn?

Les mer

Forhandle lønn for deg og kollegaene dine?

Forhandle lønn for deg og kollegaene dine?

Publisert: 23.08.2018
#Forbundsnyhet
Økonomiforbundets medlemmer er i stor grad omfattet av tariffavtaler hvor det forhandles lønn lokalt. Det betyr at mange av våre...

Les mer

Slik forhandler du din egen lønn

Slik forhandler du din egen lønn

Publisert: 12.07.2016
#Forbundsnyhet
Forbered deg godt! Forhandlinger består 90 % av forberedelser.

Les mer

Brønnøysundregistrene advarer mot falske eposter

Brønnøysundregistrene advarer mot falske eposter

Publisert: 11.07.2016
#Bransjenyhet
I emnefeltet står det «Få boken CopyProfits gratis».Det ser ut som den er fra Brønnøysundregistrene, men du bør slette den...

Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Lønnsoppgjøret for regnskapskontorene i Spekteromr

Lønnsoppgjøret for regnskapskontorene i Spekteromr

Publisert: 04.07.2016
#Forbundsnyhet
Enighet i oppgjøret, men utbetalingen kommer ikke ennå.

Les mer

Bondelagets temadagkurs klare

Bondelagets temadagkurs klare

Publisert: 01.07.2016
#Bransjenyhet
Kursene er "Klar for tilsyn med ny GRFS", "Jus for regnskapsførere" og "Mva- mange muligheter og fallgruver".

Les mer

Endringer og tillegg i a-meldingen

Endringer og tillegg i a-meldingen

Publisert: 30.06.2016
#Bransjenyhet
Ny skatte- og avgiftsregel for skattefrie organisasjoner, er blant endringene.

Les mer

En yrkesfaglig utdanning i regnskap?

En yrkesfaglig utdanning i regnskap?

Publisert: 27.06.2016
#Nyhet
Økonomiforbundet har i mange år arbeidet for at det skal opprettes en yrkesfaglig utdanning for regnskapsførere. Nå har en egen...

Les mer

Ferie; hvilke rettigheter har du?

Ferie; hvilke rettigheter har du?

Publisert: 27.06.2016
#Forbundsnyhet
Ferie er viktig for oss, og da er det også greit å vite hva du har rett på. Vi har...

Les mer

Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovutvalget - delutredning II

Publisert: 28.06.2016
#Bransjenyhet
Foreslår blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt. 

Les mer

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent

Publisert: 27.06.2016
#Bransjenyhet
Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent fra 1. juli 2016. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår.

Les mer

Rapportering av utenlandske arbeidstakere

Rapportering av utenlandske arbeidstakere

Publisert: 24.06.2016
#Bransjenyhet
Ved rapportering av utenlandske arbeidstakere i a-ordningen, skal personen identifiseres med et norsk ID-nummer.

Les mer

Uendret styringsrente - men varsler kutt

Uendret styringsrente - men varsler kutt

Publisert: 23.06.2016
#Bransjenyhet
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Les mer

Godt fornøyd med regnskapsføreren

Godt fornøyd med regnskapsføreren

Publisert: 22.06.2016
#Bransjenyhet
To av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere.

Les mer

Syk i ferien?

Syk i ferien?

Publisert: 15.06.2016
#Forbundsnyhet
En etterlengtet ferie nærmer seg for mange av oss, men hvilke regler gjelder dersom sykdom banker på døren?

Les mer

En vellykket tillitsvalgtsamling

En vellykket tillitsvalgtsamling

Publisert: 15.06.2016
#Forbundsnyhet
Erfaringsutveksling og aktive tillitsvalgte gjorde todagerssamlingen på Gardermoen til lærerike og artige dager.

Les mer

Merverdiavgift: Viktig endring i 2017

Merverdiavgift: Viktig endring i 2017

Publisert: 15.06.2016
#Bransjenyhet
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift. Dette berører alle som leverer momsoppgaven i dag.

Les mer

Ny skatteforvaltningslov

Ny skatteforvaltningslov

Publisert: 15.06.2016
#Bransjenyhet
Loven innebærer endringer som både styrker og svekker skattyternes rettssikkerhet.

Les mer

Bedriftsinterne aldersgrenser

Bedriftsinterne aldersgrenser

Publisert: 09.06.2016
#Forbundsnyhet
Den bedriftsinterne aldersgrensen hevet fra 70 til 72 år. Hvis kontoret ønsker å innføre en lavere bedriftsintern aldersgrense, må det aktivt...

Les mer

Ny utgave av Pluss

Ny utgave av Pluss

Publisert: 09.06.2016
#Forbundsnyhet
I årets andre utgave av Pluss handler artiklene om svart økonomi, lønnsforhandlinger, nye regler rundt permittering, bransjestoff og mye mer.

Les hele

Trygdesvindel for 100 millioner

Trygdesvindel for 100 millioner

Publisert: 07.06.2016
#Bransjenyhet
A-ordningen bidrar til at mange anmeldelses for svindel. NAV anmeldte 478 personer for trygdesvindel mellom januar og april i år.

Les mer

Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten

Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten

Publisert: 10.06.2016
#Bransjenyhet
Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgifter skal overføres fra Tolletaten til Skatteetaten. 

Les mer

Ny beløpsgrense for prosjektregnskap

Ny beløpsgrense for prosjektregnskap

Publisert: 10.06.2016
#Bransjenyhet
Endringer i bokføringsforskriften, som nå er ute på høring, kan innebære forenklinger for næringslivet.

Les mer

Negative renter ved utlån skal ikke skattlegges fo

Negative renter ved utlån skal ikke skattlegges fo

Publisert: 02.06.2016
#Bransjenyhet
Negativ rente aktualiseres på grunn av den økonomiske situasjonen i flere land, og dette kan også bli aktuelt i Norge. Derfor kommer Skatteetaten...

Les mer

Folketrygdens grunnbeløp er økt til 92.576 kroner

Folketrygdens grunnbeløp er økt til 92.576 kroner

Publisert: 30.05.2016
#Nyhet
Grunnbeløpet var tidligere kr 90.068. Endringen utgjør en økning på kr 2.508.

Les mer

Tilbyr eFaktura ved innbetaling av skatt

Tilbyr eFaktura ved innbetaling av skatt

Publisert: 30.05.2016
#Bransjenyhet
Alle skattytere, både privatpersoner og bedrifter, kan nå inngå e-fakturaavtale med Skatteetaten. Foreløpig gjelder dette kun for innbetaling av skatt,...

Les mer

Velkommen til tillitsvalgtkurs

Velkommen til tillitsvalgtkurs

Publisert: 20.05.2016
#Forbundsnyhet
Lær mer om ansattes rettigheter!            13. og 14. juni arrangerer Økonomiforbundet sitt årlige seminar for kontortillitsvalgte.

Les mer

Sanskjoner ved feil og mangler a-meldinger

Sanskjoner ved feil og mangler a-meldinger

Publisert: 20.05.2016
#Bransjenyhet
I første omgang vil sanksjoner gjelde ved manglende levering av a-melding. Etter hvert vil det også gjelde andre feil og...

Les mer

Programmet er klart - kommer du?

Programmet er klart - kommer du?

Publisert: 19.05.2016
#Bransjenyhet
Regnskapsførerdagene - to spennende dager med flinke forelesere og faglig og sosialt påfyll. 

Les mer

Regjeringen vil foreslå utvidet permittering

Regjeringen vil foreslå utvidet permittering

Publisert: 05.04.2016
#Forbundsnyhet
Regjeringen forslår for Stortinget at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker.

Les mer

Enighet om jordbruksavtale for 2017

Enighet om jordbruksavtale for 2017

Publisert: 19.05.2016
#Nyhet
Norges Bondelag har forhandlet seg fram til en total ramme på 350 millioner kroner.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett og skatteforliket

Revidert nasjonalbudsjett og skatteforliket

Publisert: 10.05.2016
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet gir deg en oppsummering av de viktigste punktene på skatte- og avgiftsområdet.

Les mer

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autorisert

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autorisert

Publisert: 02.05.2016
#Bransjenyhet
Fordelt på 11 544 regnskapsførere blir tilsynsavgiften for den enkelte på 1 681 kroner.

Les mer

Hvor lenge skal du jobbe onsdag før Kristi himmelf

Hvor lenge skal du jobbe onsdag før Kristi himmelf

Publisert: 02.05.2016
#Forbundsnyhet
På kontor som har inngått tariffavtale mellom Spekter/Bondelaget og Negotia avsluttes arbeidet onsdag før Kristi Himmelfartsdag senest klokken 13.00.

Les mer

Viktig mva-endring fra 2017

Viktig mva-endring fra 2017

Publisert: 27.04.2016
#Bransjenyhet
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Meldingen har både nye og endrede poster.

Les mer

Ny håndbok i lokale lønnsforhandlinger for 2016

Ny håndbok i lokale lønnsforhandlinger for 2016

Publisert: 26.04.2016
#Forbundsnyhet
Når du skal ut i forhandlinger er det viktig å være godt forberedt.

Les hele

Økonomiforbundet delaktig i NM i Ungdomsbedrift

Økonomiforbundet delaktig i NM i Ungdomsbedrift

Publisert: 26.04.2016
#Bransjenyhet
Bransjefaglig rådgiver i Økonomiforbundet er med på å kåre det beste regnskapet under NM i Ungdomsbedrift.

Les mer

Planlegg kurshøsten nå!

Planlegg kurshøsten nå!

Publisert: 07.03.2016
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet gir deg oppdateringskursene du trenger.

Les mer

Finanstilsynet: - Ha mer fokus på IKT-sikkerhet

Finanstilsynet: - Ha mer fokus på IKT-sikkerhet

Publisert: 21.04.2016
#Bransjenyhet
Finanstilsynet mener at en del regnskapsførere må gjøre grundigere vurderinger av behovet for å iverksette tiltak som kan redusere risikoen...

Les mer

Innspill til arbeidstidsutvalget?

Innspill til arbeidstidsutvalget?

Publisert: 20.04.2016
#Forbundsnyhet
Negotia ber om innspill fra medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med høring om arbeidstidsbestemmelser.

Les mer

Ny bransjefordel - Regnskapsfører informerer

Ny bransjefordel - Regnskapsfører informerer

Publisert: 19.04.2016
#Bransjenyhet
Økonomiforbundet lanserer "Regnskapsfører informerer". Dette er et nyhetsbrev som våre bransjemedlemmer kan sende til sine kunder.

Les mer

Skatten min

Skatten min

Publisert: 15.04.2016
#Bransjenyhet
Har du kontrollert at alle forhåndsutfylte opplysninger faktisk er korrekte og har du fått med alle de fradragene som du...

Les mer

Enighet mellom Negotia og Virke

Enighet mellom Negotia og Virke

Publisert: 15.04.2016
#Forbundsnyhet
Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har blitt enige i årets lønns- og avtaleoppgjør.

Les mer

Utsatt selvangivelsesfrist for næringsdrivendes ek

Utsatt selvangivelsesfrist for næringsdrivendes ek

Publisert: 15.04.2016
#Bransjenyhet
Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist dersom ektefellen leverer selvangivelsen innen fristen for...

Les mer

Årets garantisatser på Virke-avtalen klare

Årets garantisatser på Virke-avtalen klare

Publisert: 04.04.2016
#Forbundsnyhet
Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke er blitt enige om årets garantitillegg.

Les mer

Stabile tall fra Det tekniske beregningsutvalget f

Stabile tall fra Det tekniske beregningsutvalget f

Publisert: 01.04.2016
#Nyhet
Ny og oppdatert statistikk med presisering av tallene for lønnsvekst i den endelige hovedrapporten for 2016.

Les mer

Lønnsstatistikken er klar

Lønnsstatistikken er klar

Publisert: 15.03.2016
#Forbundsnyhet
Nå kan du lese lønnsstatistikken for 2015.

Les hele

Finalisten har intervjuet vår daglige leder

Finalisten har intervjuet vår daglige leder

Publisert: 02.02.2016
#Forbundsnyhet
Rune Martinsen vil at regnskapsførere skal være like stolte over yrket sitt som ingeniører og sykepleiere er.

Les mer

Fra tre dager til en time i Brønnøysundregistrene

Fra tre dager til en time i Brønnøysundregistrene

Publisert: 18.03.2016
#Bransjenyhet
Registreringen av endringer som ny daglig leder eller regnskapsfører, er forenklet. Prosessen som før tok tre dager tar nå en...

Les mer

Tariffoppgjøret 2016 – brev med informasjon

Publisert: 01.02.2016
#Forbundsnyhet
Negotia har sendt ut brev om tariffoppgjøret til alle bedrifter som har tiltrådt NHO Funksjonæravtalen. Dette gjelder også mange regnskapskontor....

Les mer

Skjermingsrente for januar og februar 2016

Skjermingsrente for januar og februar 2016

Publisert: 02.02.2016
#Bransjenyhet
Skjermingsrenten er fastsatt til 0,5 % for januar og februar 2016.  

Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Pluss nr. 3 - 2015

Pluss nr. 3 - 2015

Publisert: 18.11.2015
#Forbundsnyhet
Er selvgjort velgjort når det gjelder regnskap? Kan hvem som helst føre sitt eget regnskap? Nei, svarer regnskapsførerne, som maner...

Les hele

Pluss nr 1 2015

Pluss nr 1 2015

Publisert: 19.01.2016
#Nyhet
Verdsettes eldre i arbeidslivet? Og hvordan står det egentlig til med våre medlemmer som har blitt seniorer? Vi har også...

Les hele

Pluss nr. 2 2015

Pluss nr. 2 2015

Publisert: 20.01.2016
#Nyhet
I denne utgaven av Pluss har vi snakket med tallelskere. Unge tallelskere. Blant annet Martine Andrea Heier på 16 år....

Les hele

Potetål - fra full krise til stor suksess

Potetål - fra full krise til stor suksess

Publisert: 10.12.2015
#Nyhet
For snart 20 år siden måtte familien Hasle fra Østfold legge ned alt arbeidet rundt potetdriften sin. Det hadde blitt...

Les mer

Lyst til å vinne reisegavekort på 5000 kroner?

Lyst til å vinne reisegavekort på 5000 kroner?

Publisert: 04.02.2016
#Nyhet
Verv og vinn!Desto flere du verver, desto større er muligheten for å vinne reisegavekort på 5000 kroner.

Les mer

Nå kan du abonnere på kunngjøringer fra Brønnøysun

Nå kan du abonnere på kunngjøringer fra Brønnøysun

Publisert: 04.02.2016
#Bransjenyhet
En mulighet for regnskapsførere er å blant annet kunne oppdatere seg på nyheter om egne kunder. Du kan også abonnere...

Les mer

Tariffavtalen -  en gullkantet avtale for deg

Tariffavtalen - en gullkantet avtale for deg

Publisert: 05.02.2016
#Forbundsnyhet
En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Avtalen er mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening...

Les mer

Innstramming ved selvforskyldt arbeidsledighet

Innstramming ved selvforskyldt arbeidsledighet

Publisert: 05.02.2016
#Forbundsnyhet
Forlenget ventetid på dagpenger og tidsbegrenset bortfall av dagpenger er nå tolv uker første gang den arbeidsledige selv er skyld...

Les mer

Vinneren av gavekortet ble Arvid Mikalsen

Vinneren av gavekortet ble Arvid Mikalsen

Publisert: 05.02.2016
#Nyhet
Arvid Mikalsen fra Mosjøen fant gavekortet på siden om tariffavtaler under fagforeningsmedlemskap. Gratulerer Arvid, gavekort på 1000 kroner er på vei...

Les mer

Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Publisert: 12.01.2016
#Bransjenyhet
I januar 2016 blir det sendt ut e-post til virksomheter der ansatte har registrert sine mobilnummer og/eller e-postadresser på flere...

Les mer

Flere viktige skattemessige endringer

Flere viktige skattemessige endringer

Publisert: 08.01.2016
#Bransjenyhet
Det har kommet flere viktige endringer i årets kunngjøringer om skattetrekk og skattekort.

Les mer

Basisrenter for faste renter fastsatt

Basisrenter for faste renter fastsatt

Publisert: 08.02.2016
#Bransjenyhet
Finansdepartementet har fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Les mer

Enklere rapportering for næringsdrivende

Enklere rapportering for næringsdrivende

Publisert: 08.02.2016
#Bransjenyhet
Lanseringen av Næringsrapport skatt, en ny og forenklet leveringsform for næringsdrivende som skal rapportere til Skatteetaten, er rett rundt hjørnet....

Les mer

Mulig endring i permitteringsregler

Mulig endring i permitteringsregler

Publisert: 15.02.2016
#Forbundsnyhet
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) åpner for å se på en utvidelse av permitteringsreglene.

Les mer

Nye regler om konkurranseklausulen

Nye regler om konkurranseklausulen

Publisert: 21.12.2015
#Forbundsnyhet
Fra 1. januar 2016 trer nye regler om konkurranseklausuler i arbeidslivet i kraft. Mange av våre medlemmer har konkurranseklausuler i...

Les mer

Nye krav til kassasystemer

Nye krav til kassasystemer

Publisert: 11.01.2016
#Bransjenyhet
Skatteetaten har kommet med nye krav til kassasystemer. Fra 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene...

Les mer

Info om salg av gårdsbruk eller skogbruk

Info om salg av gårdsbruk eller skogbruk

Publisert: 16.02.2016
#Bransjenyhet
Skatteetaten har kommet med informasjon om beregning av personinntekt ved salg av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk før 2016.

Les mer

Færre meldinger om hvitvasking fra regnskapsførere

Færre meldinger om hvitvasking fra regnskapsførere

Publisert: 17.02.2016
#Bransjenyhet
Totalt for alle kategorier sank rapporteringen i 2015 med 19 % sammenlignet med 2014.

Les mer

Husk ny bedriftsintern aldersgrense fra 1. juli

Husk ny bedriftsintern aldersgrense fra 1. juli

Publisert: 19.02.2016
#Forbundsnyhet
Ny grense på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.

Les mer

Anslår lønnsveksten for 2015 til tre prosent

Anslår lønnsveksten for 2015 til tre prosent

Publisert: 22.02.2016
#Forbundsnyhet
TBU anslår lønnsveksten for 2015 til rundt tre prosent

Les mer

Nytt medlemsblad

Nytt medlemsblad

Publisert: 14.03.2016
#Nyhet
Årets første medlemsblad er klart. Logg deg inn og les artikler om lønnsstatistikk, lønnsforhandlinger, rådgiverrollen til regnskapsførere og mye mer. 

Les hele

Åge Skinstad: - Husk å være glad

Åge Skinstad: - Husk å være glad

Publisert: 24.02.2016
#Nyhet
Tidligere trener for langrennslandslaget, Åge Skinstad mener noe av det viktigste en leder må gjøre er å være glad.

Les mer

Brudd i lønnsforhandlingene i frontfaget

Brudd i lønnsforhandlingene i frontfaget

Publisert: 15.03.2016
#Forbundsnyhet
Fellesforbundet brøt i dag forhandlingene med Norsk Industri i frontfaget.

Les mer

Nytt familiemedlem på vei?

Nytt familiemedlem på vei?

Publisert: 07.03.2016
#Forbundsnyhet
Hva har far eller medforelder rett på når det kommer et nytt familiemedlem, enten det kommer i form av en...

Les mer

Positiv utvikling i bransjen

Positiv utvikling i bransjen

Publisert: 17.03.2016
#Bransjenyhet
Årsmeldingen fra Finanstilsynet gir grunn til optimisme for regnskapsbransjen.

Les mer

Nytt om elektronisk innlevering av selvangivelse

Nytt om elektronisk innlevering av selvangivelse

Publisert: 25.02.2016
#Bransjenyhet
Alle som mottar selvangivelse for næringsdrivende må leveres elektronisk innen 31. mai 2016. 

Les mer

Mva-fritak på elektroniske nyhetstjenester

Mva-fritak på elektroniske nyhetstjenester

Publisert: 17.03.2016
#Bransjenyhet
Det er gitt en ny bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 6-2 om fritak for elektroniske nyhetstjenester.

Les mer

Nytt rentekutt

Nytt rentekutt

Publisert: 17.03.2016
#Nyhet
Norges Banks hovedstyre setter ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,50 prosent.

Les mer

Fortsatt økt ledighet

Fortsatt økt ledighet

Publisert: 02.03.2016
#Forbundsnyhet
Redusert aktivitet i oljesektoren gir økt arbeidsledighet i år og til neste år, varsler NAV.

Les mer

Skattedirektøren: – Bør påby elektroniske penger

Skattedirektøren: – Bør påby elektroniske penger

Publisert: 03.03.2016
#Bransjenyhet
Skattedirektøren mener tiden er inne for å snu opp ned på lovverket som regulerer betaling av varer og tjenester her...

Les mer

YS krever at kjøpekraften opprettholdes

YS krever at kjøpekraften opprettholdes

Publisert: 04.03.2016
#Forbundsnyhet
- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland.

Les mer

Konkurransebegrensede avtaler

Konkurransebegrensede avtaler

Publisert: 07.03.2016
#Forbundsnyhet
Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i år.

Les mer

Regnskapsansatte utsatt i ny svindelmetode

Regnskapsansatte utsatt i ny svindelmetode

Publisert: 07.03.2016
#Bransjenyhet
Flere norske bedrifter er offer for den nye svindelmetoden, som omtales som CEO-svindel eller toppsjefsvindel.

Les mer

Normrenten for mai og juni 2016

Normrenten for mai og juni 2016

Publisert: 08.03.2016
#Bransjenyhet
Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,30 % for mai og juni 2016.

Les mer

Endringer i praksis ved innfordring av tilleggsska

Endringer i praksis ved innfordring av tilleggsska

Publisert: 10.03.2016
#Bransjenyhet
I forbindelse med regjeringens forslag til ny skatteforvaltningslov har det kommet endringer i praksisen ved innfordring av tilleggsskatt og...

Les mer

Ny forskrift om kassasystemer

Ny forskrift om kassasystemer

Publisert: 10.03.2016
#Bransjenyhet
Skattedirektoratet har fastsatt en ny forskrift om krav til kassasystem for å redusere svart arbeid.

Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Publisert: 31.01.2023
#Nyhet


Les mer

Lær barna hva brød og melk koster

Lær barna hva brød og melk koster

Publisert: 08.07.2015
#Bransjenyhet
Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl mener at barn bør få økonomisk sans inn under huden i tidlig alder.  

Les mer

Bransjefordel: 60 % rabatt på Leder 1

Publisert: 25.11.2015
#Bransjenyhet
Leder 1-  et bedre valg!  Økonomiforbundet har inngått en svært gunstig medlemsavtale med Leder 1. Avtalen gir bransjemedlemmer 60 % rabatt...

Les mer

Sykepengegrunnlaget for personer som har inntekt b

Sykepengegrunnlaget for personer som har inntekt b

Publisert: 27.11.2015
#Forbundsnyhet
Reglene samkjøres med de mer gunstige reglene som gjelder for arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt. Personer som har inntekt...

Les mer

Torgrim Dynna fikk aktivitetsprisen

Torgrim Dynna fikk aktivitetsprisen

Publisert: 14.10.2015
#Nyhet
Torgrim Dynna ble tildelt aktivitetsprisen sammen med Rune Djuve på landsmøtet i fjor høst, men først i dag fikk han...

Les mer

Endringer i kravet om egnethet

Publisert: 07.12.2015
#Bransjenyhet


Les mer

Revolusjon på kattepoter

Revolusjon på kattepoter

Publisert: 08.07.2015
#Forbundsnyhet
  Organisasjonsgraden i Norge synker stadig. Færre ser behovet for å forsikre arbeidsforholdet sitt. Vi har intervjuet Stein Johansen som har drevet...

Les mer

Negotias lønnskonferanse - en god forberedelse til

Negotias lønnskonferanse - en god forberedelse til

Publisert: 01.04.2016
#Forbundsnyhet
Konferansen gir et godt innblikk i norsk økonomi, forutsetninger for lønnsoppgjørene og ikke minst mange råd og tips for hvordan...

Les mer

Enighet mellom YS og Spekter i de innledende forha

Enighet mellom YS og Spekter i de innledende forha

Publisert: 06.04.2016
#Forbundsnyhet
Partene kom til enighet natt til onsdag i de innledende forhandlingene i årets oppgjør.

Les mer

Viktig endring i frist for å levere årsregnskap ti

Publisert: 29.01.2016
#Bransjenyhet
Fra og med 31.juli 2016 opphører ordningen om utsatt frist for innlevering av årsregnskap til regnskapsregisteret.  

Les mer

Skatt på kjøregodtgjørelse fra nyttår

Skatt på kjøregodtgjørelse fra nyttår

Publisert: 02.12.2015
#Bransjenyhet
Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene Venstre og KrF. 

Les mer

Regelendringer fra årsskiftet

Regelendringer fra årsskiftet

Publisert: 04.01.2016
#Forbundsnyhet
Her er regjeringens oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.Oversikten er delt inn i områdene skatter,...

Les mer

Samarbeidspartnere