Bli medlem

- bli medlem i dag!

 Jeg vil melde meg inn/ jeg vil verve en kollega

 

Økonomiforbundet har to forskjellige medlemskap

  • fagforeningsmedlemskap - et personlig medlemskap som innebærer fordeler som rådgivning og juridisk bistand i arbeidsforholdet ditt. Fulle økonomiske og juridiske rettigheter opparbeides etter tre måneders betalt medlemskap. Les mer om dette her. I tillegg får du fordelene gjennom våre samarbeidsavtaler med Negotia og YS. 
  • kontormedlemskap - et medlemskap for kontorer, daglige ledere og interne regnskapsførere. Medlemskapet gir bransjefaglig rådgivning, rabatterte kurs og gunstige bedriftsavtaler. Dette medlemskapet har ikke fagforeningstilknytning.


Benytt innmeldingsskjema på våre hjemmesider.

 

Kontingentsatser og serviceavgift

Fulltid (75 - 100 % stilling): Kr. 549 pr. måned

Deltid 1 (50 - 74 % stilling): Kr. 330 pr. måned

Deltid 2 (1 - 49 % stilling): Kr. 225 pr. måned

Støttemedlemmer: Kr. 615 pr. halvår.

Studenter: Ingen kontingent.

Bransjemedlemskap: Kr. 3.900  pr. år eksklusiv mva.

 


Del på facebook