Bli medlem

- bli medlem i dag!

 Jeg vil melde meg inn/ jeg vil verve en kollega

 

Økonomiforbundet har to forskjellige medlemskap

  • fagforeningsmedlemskap - et personlig medlemskap som innebærer fordeler som rådgivning og juridisk bistand i arbeidsforholdet ditt. Fulle økonomiske og juridiske rettigheter opparbeides etter tre måneders betalt medlemskap. Les mer om dette her. I tillegg får du fordelene gjennom våre samarbeidsavtaler med Negotia og YS. 
  • kontormedlemskap - et medlemskap for kontorer, daglige ledere og interne regnskapsførere. Medlemskapet gir bransjefaglig rådgivning, rabatterte kurs og gunstige bedriftsavtaler. Dette medlemskapet har ikke fagforeningstilknytning.


Benytt innmeldingsskjema på våre hjemmesider.

 

Kontingentsatser og serviceavgift

Fulltid (75 - 100 % stilling): kr 565,- pr. måned

Deltid 1 (50 - 74 % stilling): kr 342,- pr. måned

Deltid 2 (1 - 49 % stilling): kr 237,- pr. måned

Støttemedlemmer: kr 615,- pr. halvår.

Studenter: Ingen kontingent.

Bransjemedlemskap: kr 4 000,-  pr. år eksklusiv mva.


Del på facebook