Medlemsfordeler

 - fordelene du trenger

 

Vi ønsker å være din kunnskapskilde og leverandør av kurs og rådgivning, i tillegg til leverandør av kursene du trenger for å holde deg oppdatert.

Vi gir deg:

  • Regnskapsfører informerer. Dette er et nyhetsbrev som du kan sende til dine kunder.
  • Mail og telefonsupport på gjeldende lover og regler.
  • Nyhetsbrev og nyheter på hjemmeside.
  • Klientmagasinet DIN ØKONOMI med gratis firmalogo på forsiden direkte til deg eller din kunde.
  • Gratis kursregnskap for daglig leder og ansatte.
  • Gratis oversikt over ansattes kursregnskap for daglig leder.
  • Gratis RISIKO-MASTER som er et lite og enkelt regnearkbasert internkontrollsystem som er bygget opp rundt Finanstilsynets krav.
  • Bransjefaglig nettverk hvor vi representerer dine interesser ovenfor offentlige myndigheter, andre organisasjoner og i forbindelse med høringer.
  • Servicetilbud du og ditt kontor kan ha behov for, som rabattert pris på advokattjenester, kontorforsikringer, kontormateriell etc. Les mer om rabattene her.

 

 

 

Rabatterte kurs for ansatte

Bedriften din kan spare mye penger på å sende de ansatte på kurs hos oss, dersom du er bransjemedlem.  Alle ansatte i medlemsbedrifter får rabatterte kurs. Vi har kurs innenfor alle fagområdene.

Les mer om våre kurs

 

Kursregnskap

Alle kurs du tar gjennom Økonomiforbundet blir automatisk registrert i ditt kursregnskap og kurs du tar hos andre kan du lett legge inn i systemet selv. Vårt kursregnskap viser i tillegg hvor stor andel av finansregnskap som er rene bokføringstimer. I tillegg sender vi deg status på ditt kursregnskap på epost minst en gang i året.

Daglige ledere kan i tillegg få ut kursregnskapet på sine ansatte.

Sjekk kursregnskapet her.

 

Risiko-Master

Risiko-Master er Økonomiforbundets egenutviklete program og et enkelt hjelpemiddel brukes i forbindelse med den årlige obligatoriske risikoanalysen som er pålagt alle regnskapsførervirksomheter. Den tar utgangspunkt i Forskrift om risikostyring og interkontroll og inneholder alle de mest vesentlige sjekkpunktene utfra Finanstilsynets kontroller.

Les mer

 

Bransjefaglig påvirkning

Vi holder oss faglig oppdatert for å kunne hjelpe dere i deres hverdag. Vi er engasjert i flere offentlige utvalg og er også høringsinstans. Det betyr at du som medlem har kort vei til beslutningstakerne med dine meninger. Økonomiforbundet vil ha engasjerte medlemmer og vi setter pris på å høre om dine meninger. Send oss gjerne en epost til post@okonomiforbundet.no

 

 

 

 

 


Del på facebook