RisikoMaster

- din gode hjelper

 

RisikoMaster er et tilbud til alle regnskapskontorer, utviklet av Økonomiforbundet. Det er et enkelt hjelpemiddel til bruk for gjennomføringen av den årlige obligatoriske risikoanalysen som er pålagt alle regnskapsførervirksomheter.

RisikoMaster tar utgangspunkt i Forskrift om risikostyring og internkontroll.

Den inneholder alle de vesentligste sjekkpunktene som følger av lov, forskrift, bransjens standarder og de sentrale punktene som Finanstilsynet kontrollerer ved sine tilsyn.

RisikoMaster er bygget opp som en arbeidsbok i excel, bestående av følgende mapper:
- Fakta om virksomheten
- Risikoanalyse
- Utskrift med total vurdering og tiltak


Faktaopplysninger om virksomheten legges inn og deretter utføres risikoanalysen, hvor man vurderer de enkelte sjekkpunktene innenfor sju kategorier for å avdekke hvilke mangler som foreligger og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes disse kategoriene:

1. Ryddighet i eget foretak
2. Virksomhetens kapasitet og kompetanse
3. Data, dokument og forretningssikkerhet
4. Interne administrative rutiner
5. Oppdragskontroll og utførelse
6. Hvitvaskingsregelverket
7. Personvern

Kontormedlemmer i Økonomiforbundet får RisikoMaster ved bestilling til post@okonomiforbundet.no.

Årlig vedlikehold kr 500, + mva.


For regnskapskontorer som ikke er medlemmer av Økonomiforbundet og som ønsker å benytte systemet kan bestille produktet til en engangspris på 1.500 kroner + mva.

 

Be om mer informasjon om Risiko-Master eller bestill det her

 

Bilde av risikomaster2

 

 

 


Del på facebook