Yrkesutdanning i regnskapsføring

- vi vil sikre rekrutteringen

Økonomiforbundet tar rekruttering til regnskapsføreryrket på alvor. Derfor jobber vi for å få etablert en yrkesfaglig utdanning for regnskapsførere. Vi ønsker oss en fireårig yrkesfagutdanning hvor to av årene gjennomføres som lærling på et regnskapskontor. Utdanningen ender opp i et fagbrev innen regnskap. Kompetansen du tilegner deg gjennom en fagutdanning skal kvalifisere deg til å jobbe på et regnskapskontor etter endt utdanning.

Utdanningen skal også gi deg mulighet til å ta generell studiekompetanse og etterhvert høyere utdanning hvis du sikter mot å bli autorisert regnskapsfører. 

Økonomiforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse i regnskapsbransjen som viser at bransjen ser behovet for denne type kompetanse. Hele 89 % av de spurte daglige lederne mener det er et behov for denne typen utdanning. Viljen på regnskapskontorene til å ta imot elever som lærlinger som del av en regnskapsførerutdanning er også stor. Hele 73 % av våre spurte sier de er villige til å ta imot en lærling i sin bedrift. 

Økonomiforbundet sendte høsten 2016 inn en søknad til Utdanningsdirektoratet om opprettelse av en yrkesfaglig utdanning innen regnskap. Utdanningsdirektoratet har vurdert søknaden vår i forbindelse med en gjennomgang av tilbudsstrukturen av yrkesfaglig utdanning i Norge. De har i sin oversendelse til Kunnskapsdepartementet anbefalt at forslaget vårt sendes på offentlig høring slik at flere kan bli hørt når det gjelder behovet for en slik utdanning. 

i forslaget som er sendt ut på høring legges det fram forslag om en videreføring av kontor- og administrasjonsfaget med eventuelt endret innhold i retning av økonomi og regnskap. 

child calculator 

 

 


Del på facebook