Kurs

- din kunnskapskilde

Vi er opptatt av å bidra til at regnskapsførere skal holde et høyt faglig nivå. Økonomiforbundet arrangerer kurs for alle regnskapsførere. Du kan også holde oversikt over dine kurs og timer i vårt kursregnskap.

Oversikt over Økonomiforbundet kurs

Krav til etterutdanning

Autoriserte regnskapsførere må kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre siste kalenderårene av etterutdanning.

Dette er minstekravet:

21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket.

21 timer skatterett/avgiftsrett.

14 timer fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk.

7 timer rettslære.

14 timer øvrig godkjent etterutdanning.

 

 

 

8


Del på facebook