Høgskolekurs med studiepoeng

- studer med Økonomiforbundet

Kurset med oppstart i 2019 er fulltegnet, men det settes opp nytt kurs i 2021.

 

Ønsker du spesialisering innen landbruksregnskap? 
Økonomiforbundet har et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om et høgskolekurs i Landbruksregnskap. Kurset er åpent for alle.

Nærmere om studiet 
Det legges opp til nettbaserte forelesninger i tillegg til enkelte felles samlinger. Studiet gir 7,5 studiepoeng. I forhold til etterutdannings-kravet for regnskapsførere gir kurset 30 timer innenfor emnene finansregnskap, bokførings-regelverket, skatt/avgift og obligatoriske emner. Etter fullført studium vil deltakerne ha lært bokføringsreglene for alle typer landbruk.

Innhold
Generelle regnskapsbestemmelser, bruk av regnskapssystem, avstemmingsmetodikk, regnskap for ulike produksjonsformer, skogbruksregnskap, regnskap ved landbruks-næring med tilleggsnæring, skatte- og avgiftsbestemmelser i primærnæring, tilskuddsordninger, årsoppgjør/ligningspapirer, bruk av Altinn, behandling av privatøkonomi og skatterådgivning.

Målgruppe
Personer som ønsker spesialisering innen landbruksregnskap. Kurset egner seg både for de som nylig har avsluttet bachelorstudiet innen regnskapsførerfaget, og de som har erfaring fra regnskapskontor. Kurset er også åpent for de som vil følge forelesningene/undervisningen uten å gå opp til eksamen.

Undervisningsform
Samlinger kombinert med nettbasert undervisning. Fire samlingsdager fordelt på oppstartsamling, en samling midt i studiet og avslutningssamling. Samlingene anbefales, men er ikke obligatoriske.

Opptakskrav: 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 
Egen PC må medbringes.

 

bla kule2

 

 

 

 


Del på facebook