Positiv utvikling i bransjen

Publisert: 17.03.2016

Årsmeldingen fra Finanstilsynet gir grunn til optimisme for regnskapsbransjen.

Flere autoriserte

Stadig flere blir autoriserte regnskapsførere. Ved årsskiftet var det 11. 558 autoriserte regnskapsførere i Norge. Dette er en økning på 330 personer. Det har vært en 16 prosents økning av antall autoriserte regnskapsførere de siste fem årene.

 

Nedgang i regnskapsførerselskaper

Samtidig som antall autoriserte regnskapsførere øker, så synker antall regnskapsførerselskaper, viser årsmeldingen. 179 nye selskaper fikk autorisasjon i 2015. Antall selskapet har sunket med 23 prosent fra 2014, og det finner nå 2.835 regnskapsførerselskaper.

 

Mistet autorisasjon

10 regnskapsførere mistet autorisasjonen i fjor. Dette er en kraftig nedgang fra 200 året før, men årsaken til dette er at  det i 2014 ble det fattet vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører for 69 personer og 10 regnskapsførerselskaper fordi de ikke sendte inn egenmelding. Det ble fattet 118 tilbakekallsvedtak som følge av vesentlige mangler i etterutdanningen. Etterutdanningskravet gjelder for alle som er autorisert som regnskapsfører, selv om de ikke utøver yrket. Flere av vedtakene gjelder personer som ikke utøver yrket, og dette kan også forklare det høye tallet i 2014.

 

Her kan du lese årsmeldingen fra Finanstilsynet.

 

accountant gif

 

 

 


Del på facebook