Stabile tall fra Det tekniske beregningsutvalget f

Publisert: 01.04.2016

Ny og oppdatert statistikk med presisering av tallene for lønnsvekst i den endelige hovedrapporten for 2016.

Nær stabilt

Det var tilnærming eller nær stabilitet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige lønn i de store forhandlingsområdene både fra 2014 til 2015 og over tiårsperioden fra 2006, unntatt for ansatte i Virke-bedrifter i varehandel, skriver Arbeids- og sosialdepartementet.

Statistikken for alle ansatte viste økt forskjell mellom gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte kvinner og menn fra 2014 til 2015. Når deltid er inkludert var lønnsforskjellene om lag uendret. Kvinners gjennomsnittlige lønn utgjorde 86,1 prosent av menns i 2015, beregnet per årsverk. I 10-årsperioden fra 2006 til 2015 er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn redusert med 1,5 prosentpoeng.

Som skrevet i den forrige rapporten så anslår beregningsutvalget årslønnsveksten i 2015 i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt 3,0 prosent.

Les saken og se rapporten her.

 


Del på facebook