Årets garantisatser på Virke-avtalen klare

Publisert: 04.04.2016

Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke er blitt enige om årets garantitillegg.

Tillegget innebærer en heving av øverste trinn (6) i minstelønnssatsene med 3,88 kroner per time, skriver Negotia.

 

Trinn

Per time

Per måned

Ungdom under 16 år

 111,90

Kr 18 184,-

Ungdom under 18 år

 114,90

Kr 18 671,-

Lønnstrinn 1 (18 år)

 153,03

Kr 24 867,-

Lønnstrinn 2

 153,87

Kr 25 005,-

Lønnstrinn 3 (25 år)

 155,95

Kr 25 343,-

Lønnstrinn 4

 159,54

Kr 25 926,-

Lønnstrinn 5

 165,29

Kr 26 860,-

Lønnstrinn 6

 188,27

Kr 30 593,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette gjelder for våre medlemmer som jobber på et kontor som er omfattet av Virke Funksjonæravtalen. Det gjelder ikke for de kontorene som har Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale. På den avtalen er det kun lokale lønnsforhandlinger.

Dette er en etter-regulering av fjorårets lønnsoppgjør, og er ikke en del av årets tariffoppgjør.


Del på facebook