Regjeringen vil foreslå utvidet permittering

Publisert: 05.04.2016

Regjeringen forslår for Stortinget at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker.

Dermed økes den maksimale perioden for dagpenger under permittering. Forslaget til utvidelse kom i forbindelse med frontfagsoppgjøret, og legges fram for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 11. mai 2016.
Per i dag foreligger det ikke et konkret lovforslag. Arbeidsminister Anniken Haugli (H) sier til NRK at hun synes regjeringen har funnet en modell som de mener balanserer bedrifters behov for å beholde kompetanse gjennom å kunne permittere, med andre bedrifters behov for arbeidskraft andre steder.

 AnnikenHauglie kandidatbilde 433x447 

Forslaget skal innebære at første del av permitteringstiden med 10 lønnspliktdager etterfulgt av 30 uker permittering blir som i dag. Muligheten for å permittere inntil 52 uker vil innebære at det legges inn en ny periode med lønnsplikt for arbeidsgiverne i fem dager etter disse første 30 ukene. Så kan arbeidsgiver permittere i ytterligere 19 uker. En slik ny periode med lønnsplikt er lagt inn for å sikre at arbeidsgivere gjør en grundig vurdering av behovet for permittering. Dette gjelder for virksomheter som må fortsette permittering etter utløpet av dagens periode på 30 uker.


Forpliktet seg i frontfagsoppgjøret
Et forslag om økt permitteringstid var et av tiltakene regjeringen forpliktet seg til for å hjelpe forhandlingene i frontfaget i havn og for å forhindre streik i industrien.
Et annet viktig spørsmål som ble løftet ut av forhandlingene er pensjonsspørsmålet. Dette blir overlatt til en utredning basert på Fellesforbundet og Norsk Industris forslag om pensjonskonto. Utredningen skal skje i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet.


Del på facebook