Enighet mellom YS og Spekter i de innledende forha

Publisert: 06.04.2016

Partene kom til enighet natt til onsdag i de innledende forhandlingene i årets oppgjør.

Lokale forhandlinger

Nå skal det forhandles om tillegg lokalt i de enkelte virksomhetene.

I likhet med frontfagsoppgjøret ble det i år heller ikke gitt sentrale tillegg på Spekter-området.

- Vi har en klar har forventing om at disse resulterer i at medlemmene opprettholder kjøpekraften, sier Synnøve Lohne-Knudsen, som har vært Negotias representant under de sentrale forhandlingene, skriver Negotia.no

I Økonomiforbundet jobber mange av våre medlemmer på regnskapskontor som har inngått overenskomst del B mellom Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere og YS/Negotia. Her forhandler Negotia og Bondelaget om B-delen den 21. april. Økonomiforbundet er den del av forhandlingsdelegasjonen, blant annet representert med et medlem fra et kontor som har inngått denne avtalen.


Del på facebook