Innspill til arbeidstidsutvalget?

Publisert: 20.04.2016

Negotia ber om innspill fra medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med høring om arbeidstidsbestemmelser.

Ny kategori

I høringen foreslås det blant annet innføring av kategorien delvis uavhengig stilling, og frivillig kveldsarbeid i deler av tidsrommet som i dag defineres som natt.

Negotia skriver at de reagerer særlig på tre av forslagene i utredningen:

  • Innføring av en ny stillingskategori – delvis uavhengig stilling.
  • Regler om frivillig kveldsarbeid og innsnevring av rammen for nattarbeid.
  • Særregler for virksomheter med skift- og turnusarbeid.

Negotia ber om innspill på disse tre punktene.

 

Send oss dine innspill innen 27. april på epost:
inger.skarvoy@negotia.no

klokke loper


Del på facebook