Finanstilsynet: - Ha mer fokus på IKT-sikkerhet

Publisert: 21.04.2016

Finanstilsynet mener at en del regnskapsførere må gjøre grundigere vurderinger av behovet for å iverksette tiltak som kan redusere risikoen i IKT-systemer.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for at IKT-risiko ble valgt som tema, er fordi dette normalt er en betydelig risiko i autoriserte regnskapsførerselskaper. Regnskapsførerselskaper bruker i stor grad maskin- og programvareteknologi i virksomheten, og det kan få stor betydning for oppdragsgiverne dersom disse hjelpemidlene svikter. Svikt kan for eksempel medføre at oppdragsgiverne ikke får oppdatert regnskapsinformasjon når de trenger det, eller at de ikke får utført oppgaver som ordre og fakturering som foretas gjennom regnskapsførerselskapets systemer, skriver Finanstilsynet.

Tematilsynet ble gjennomført i oktober og november 2015. Alle regnskapsførerselskaper måtte besvare et spørsmålsskjema i Altinn. Enkeltpersonforetak var ikke omfattet av tilsynet. 
Spørsmålene er knyttet til:

• Risikovurdering og -styring

• Regnskaps- og oppdragsstyringssystemer

• Utkontraktering av IKT-virksomhet

• Sikkerhet • Endringer i IKT-systemer

• Drift og vedlikehold av IKT-systemer

• Håndtering av alvorlige driftsavbrudd

• Forholdet til oppdragsgiverne.

 

Konklusjonen

Det bildet tematilsynet gir, tilsier at en del regnskapsførerselskaper må gjøre grundigere vurderinger av behovet for å iverksette tiltak som kan redusere risikoen knyttet til de IKTsystemene som benyttes i virksomheten. Uansett må tiltak som skal iverksettes etter lovkravet om "god regnskapsføringsskikk" og GRFS, gjennomføres. Tematilsynet gir også grunn til å tro at foreliggende avtaler mellom regnkapsførerselskapene og leverandører av IKT-systemer som selskapene benytter i sin virksomhet, ikke i tilstrekkelig grad gir regnskapsførerselskapene de rettigheter som er nødvendige for at de skal kunne oppfylle sine plikter etter lovgivningen, herunder ansvaret for risikostyring og internkontroll, skriver Finanstilsynet.

Kilde: Finanstilsynet.


Del på facebook