Viktig mva-endring fra 2017

Publisert: 27.04.2016

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Meldingen har både nye og endrede poster.

Hensikten er å gjøre plass til merverdiavgift ved innførsel av varer. Fra 2017 skal denne avgiften oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva.

 

Nytt ansvarsområdet

Ansvaret for avgiften overføres  da fra Tolletaten til Skatteetaten, som et ledd i regjeringens arbeid for en mer effektiv skatte- og avgiftsbehandling. Gjelder for mva-registrerte Endringen i mva-meldingen berører alle som er mva-registrert. At mva ved innførsel avregnes terminvis i det vanlige mva-oppgjøret, gir en likviditetsfordel for   de bedriftene som importerer  varer. Behovet for tollkreditt for mva vil forsvinne, står det i skatteinfo fra Skatteetaten.

 

Krever tilpassing

Regnskapssystemene må  tilpasses For å kunne levere riktige tall må regnskapssystemene tilpasses mva-meldingen. For bedriftene og regnskapsførere er det viktig å  oppgradere regnskapssystemet til ny versjon og klargjøre kodeverket.

 

Kilde: skatteinfo.

 

accountant gif

 


Del på facebook