Hvor lenge skal du jobbe onsdag før Kristi himmelf

Publisert: 02.05.2016

På kontor som har inngått tariffavtale mellom Spekter/Bondelaget og Negotia avsluttes arbeidet onsdag før Kristi Himmelfartsdag senest klokken 13.00.

Ikke tariffavtale?
Har dere ikke tariffavtale på kontoret, er denne onsdagen en ordinær arbeidsdag. Det er også i utgangspunktet en vanlig arbeidsdag for kontor med tariffavtale med Virke (Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale) og NHO (Funksjonæravtalen).


Særavtale med bedre betingelser?
På kontor med disse andre tariffavtalene kan det likevel være avtalt bedre betingelser på arbeidsplassen. Mange av våre kontortillitsvalgte har inngått særavtale på sine kontor etter mal fra Økonomiforbundet/Negotia. I malen til disse særavtalene lå det et forslag om at arbeidet skal avsluttes k13.00 denne dagen. Det kan derfor lønne seg å undersøke om dere har en lokal særavtale på ditt kontor hvor dette er avtalt.

Slike ordninger kan også være tatt inn i personalhåndbøker, og kan finnes på kontor uten tariffavtale.


Del på facebook