Enighet om jordbruksavtale for 2017

Publisert: 19.05.2016

Norges Bondelag har forhandlet seg fram til en total ramme på 350 millioner kroner.

For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017.  Det er 5900 kroner mer enn hva staten tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud.  Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak, skriver Bondelaget på sine hjemmesider. 

 

Fokus på mangfold

- Vi er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har stått for, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Les Bondelagets sak her.

 

 

 


Del på facebook