Sanskjoner ved feil og mangler a-meldinger

Publisert: 20.05.2016

I første omgang vil sanksjoner gjelde ved manglende levering av a-melding. Etter hvert vil det også gjelde andre feil og mangler.

Mange gjør det riktig

- Over 95 prosent leverer a-melding uten store feil, og det er vi svært godt fornøyd med. Vi vil takke arbeidsgiverne og lønns- og personalsystemleverandørene fordi de gjør det mulig, sier Torstein Hoem som er avdelingsdirektør i Etatenes  fellesforvaltning (EFF) i nyhetsbrevet fra A-ordningen.

 

Sanksjoner for å bedre innleveringen

Reaksjonene vil i første omgang gjelde ved manglende levering av  a-melding. Etter hvert vil EFF også reagere mot de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold (F108) og de som rapporterer ugyldig inntekt (F200). Andre alvorlige feil kan også få reaksjoner på sikt. 


Viktige opplysninger

Opplysninger om arbeidsforhold og inntekter er blant de viktigste opplysningene for myndighetene, og det er svært viktig at dette rapporteres riktig. Om dette ikke gjøres kan det hende at inntektsmottaker får feil i forhåndsutfylt selvangivelse og blir vurdert på feil grunnlag av NAV. 

 

Risikerer tvangsmulkt

Etatene som er en del av a-ordningen har også egne reaksjonsbestemmelser. De kan også velge å reagere på feilrapporterte opplysninger tilbake i tid.  
Reaksjonen på manglende og mangelfull levering er en løpende tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil ligge på maks 102,50 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.  
Dersom du har fått brev fra EFF om at du ikke har levert a-melding, eller melding levert med manglende arbeidsforholdsopplysninger, så er du i gruppen som kan få reaksjoner. Siden september 2015 har det blitt sendt ut månedlige påminnelsesbrev til de med alvorligste brudd. Hvis du ikke korrigerer forholdene vil du kunne få reaksjoner. 


Når starter EFF reaksjonene?

EFF starter med reaksjoner i august 2016. EFF starter med feil i a-meldingen for januar og tar deretter for seg hele året. Før august 2016 kan du korrigere alle feil du har uten å få reaksjoner.   


 


Del på facebook