Velkommen til tillitsvalgtkurs

Publisert: 20.05.2016

Lær mer om ansattes rettigheter!

            13. og 14. juni arrangerer Økonomiforbundet sitt årlige seminar for kontortillitsvalgte.

Er du kontortillitsvalgt på kontoret og føler at du av og til har flere spørsmål enn svar? Da vil vi gjerne at du kommer!

Kurset passer også for deg som er fagforeningsmedlem, men ikke har et verv.


Tema for samlingen vil være
• Rollen som tillitsvalgt – muligheter og utfordringer
• Tariffavtalen – hvordan finne fram
• Tariffsituasjonen i dag
• Lokale lønnsforhandlinger


Tilbakemeldinger fra kontortillitsvalgte gjennom hele året er at dere ønsker mer kunnskap om å forhandle lønn lokalt. Derfor bruker vi mye tid på dette på årets samling. Erfaringen fra tidligere år er også at de som deltar føler seg tryggere i sin rolle som tillitsvalgt på kontoret etter samlingen. I tillegg er det nyttig å møte andre tillitsvalgte og andre regnskapsførere for å dele erfaringer.


Sted: Samlingen er på Quality Airport Hotel Gardermoen ved E6.
Tid: Kurset starter mandag 13.juni klokken 13.00 og avsluttes til lunsj klokken 13.00 på tirsdag 14. juni. Deler av samlingen vil foregå sammen med fylkesledere og forbundsstyremedlemmer i Økonomiforbundet.
Påmelding: Send epost til post@okonomiforbundet.no. Påmeldingsfrist 1. juni.


Reise og opphold (overnatting mandag til tirsdag) dekkes av Økonomiforbundet. Hvis du skal fly, bestiller vi flybillett for deg. Skriv dette i e-post ved påmelding, så tar vi kontakt om mulige tidspunkt.


Som kontortillitsvalgt har du rettigheter etter tariffavtalen (Hovedavtalen). En av disse er rett til tjenestefri for å gå på kurs, møter og annet i regi av forbundet ditt. Mange arbeidsgivere gir også fri med lønn. Hvis ikke man får fri med lønn, dekker Økonomiforbundet tapt arbeidsfortjeneste for disse dagene.


Del på facebook