Ny beløpsgrense for prosjektregnskap

Publisert: 10.06.2016

Endringer i bokføringsforskriften, som nå er ute på høring, kan innebære forenklinger for næringslivet.

Beløpsgrense for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet
Norsk regnskapsstiftelse mener det er hensiktsmessig at beløpsgrensen for krav til prosjektregnskap justeres i takt med prisutviklingen og har foreslått at grensen knyttes til grunnbeløpet i folketrygden.

Departementet foreslår derfor at den som har prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger 5 ganger folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. mai 2015 kr 450 340) skal ha plikt til å utarbeide prosjektregnskap.
 


Del på facebook