Syk i ferien?

Publisert: 15.06.2016

En etterlengtet ferie nærmer seg for mange av oss, men hvilke regler gjelder dersom sykdom banker på døren?

Den 1. juli 2014 ble ferieloven endret når det gjelder sykdom og ferie. Nå er det nemlig slik at arbeidstakere som blir syke en eller flere virkedager i ferien, kan kreve å få disse virkedagene utsatt og at de gis som ny ferie etter sykdommen. (Tidligere var loven slik at man måtte være syk i minst 6 virkedager før man kunne kreve dette).


Det ligger imidlertid flere premisser til grunn for at en arbeidstaker skal kunne kreve dette:
• Arbeidstakeren må være 100 % arbeidsufør de virkedagene det gjelder.
• Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.
• Kravet om utsettelse av ferien (de virkedagene man har vært syk) må leveres raskt. Ferieloven § 9 (1) sier «uten ugrunnet opphold» etter at du er tilbake i jobb. I følge Compendia Personal sier forarbeidene til ferieloven at det skal svært gode grunner til for at en arbeidstaker skal kunne drøye så lenge som 14 dager etter at han er begynt på arbeid med å sette fram kravet.
• Det er den ansatte selv som har ansvar for å fremme dette kravet.

Selv om du har blitt 100% arbeidsufør, kan dokumentere dette og forholder deg til fristen for å kreve det, er det ikke slik at du nødvendigvis kan kreve at ny ferie skal avvikles i løpet av sommermånedene eller i det som kalles hovedferieperioden (mellom 1. juni og 30. september etter ferieloven). Ny ferie skal planlegges/innvilges i løpet av ferieåret (følger kalenderåret). Hvis det er gjennomførbart å legge ferien til sommermånedene, kan daglig leder gjerne innvilge dette. Men det er altså ikke en rettighet den ansatte har etter ferieloven.


Kun ved egen sykdom og ferie
Det er bare din egen sykdom som gir deg mulighet til å kreve å få tilsvarende antall virkedager av ferien utsatt. Blir barna dine eller ektefellen din syk, vil du ikke ha samme mulighet til å kreve utsettelse. Ferieloven skiller imidlertid ikke på hvilken «type» ferie du har mens du blir syk. Om det er hovedferien din, restferie eller ekstraferien for deg som er over 60 år, spiller derfor ingen rolle i denne sammenheng.

Det er også verdt å merke seg at denne muligheten kun er der når det gjelder feriedager. Dersom det er mertid som avspaseres når du blir syk, er ikke dette forholdet regulert av verken ferieloven eller arbeidsmiljøloven, men et forhold som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

influensa sommer

 


Del på facebook