Uendret styringsrente - men varsler kutt

Publisert: 23.06.2016

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Moderat vekst

– Prognosen for styringsrenten er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges bank begrunner avgjørelsen med at veksten i verdensøkonomien er moderat, og at oljeprisen har steget videre siden mars. I tillegg har finansmarkedene den siste tiden vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap, forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport og kronen har vært sterkere enn det som var lagt til grunn.

Norges bank mener at veksten i norsk økonomi ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden, selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel.

 

Kutt i sikte

– Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

norgesbank olsenFoto: www.norgesbank.no

 

 

 


Del på facebook