En yrkesfaglig utdanning i regnskap?

Publisert: 27.06.2016

Økonomiforbundet har i mange år arbeidet for at det skal opprettes en yrkesfaglig utdanning for regnskapsførere. Nå har en egen arbeidsgruppe sørget for at en slik søknad endelig er sendt.

- Økonomiforbundet har søkt om opprettelse av en regnskapsutdanning som skal tilbys innen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Service og Samferdsel. Søknaden legger opp til to års skolegang samt to års opplæring i regnskapsfaget i bedrift. Utdanningen skal føre fram til et fagbrev i regnskap, sier rådgiver Gry Skålnes.

Søknaden er utarbeidet av arbeidslivsrådgiver Gry Skålnes sammen med to representanter fra Økonomiforbundets faglige utvalg, Gunn Kari J. Haugbotn og Jon Baggetorp.

I forbindelse med at utdanningsdirektoratet har en gjennomgang av tilbudsstrukturen i det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Norge, er dette et gunstig tidspunkt for en slik søknad.

Trenger bransjen en slik utdanning?
Opprettelse av en yrkesfaglig utdanning av regnskapsførere har engasjert våre tillitsvalgte i mange år. Som fag- og bransjeforening for regnskapsførere er Økonomiforbundet opptatt av å sikre rekrutteringen til yrket. Mange regnskapskontor gir klare tilbakemeldinger om at det kan være vanskelig å rekruttere medarbeidere.

- I Økonomiforbundet mener vi at en yrkesfaglig utdanning innen regnskap vil være med å dekke behovet for kompetent arbeidskraft i regnskapsbransjen også i framtida. Målet er at den ferdig utdannete fagarbeideren skal kunne ivareta regnskapsfaglig arbeid i bransjen som det ikke er krav om at en autorisert regnskapsfører utfører. Man vil også kunne jobbe som intern regnskapsfører eller som økonomimedarbeider i bedrifter og organisasjoner.

- Når vi spør, svarer hele 89 % av de spurte daglige lederne at de ser et behov for denne typen kompetanse i sin bedrift. Vi har gjort en undersøkelse blant daglige ledere i regnskapsbransjen som viser at de også ser svært positivt på å være med å utdanne lærlinger. Bransjen ønsker seg elever som har med seg en spesialisert bakgrunn innen regnskapsfaget fra skolebenken når de kommer ut i opplæring i bedrifter.

En framtidsrettet utdanning
Som andre yrkesgrupper står regnskapsbransjen overfor utvikling av arbeidsoppgaver på regnskapskontoret. Ny teknologi fører til kontinuerlig utvikling og endring. Denne utviklingen fritar på ingen måte regnskapsføreren fra å ha viktig og relevant faglig kompetanse. I alle arbeidsoppgaver vil det være et behov for faglige vurderinger med oppdatert kunnskap om nye regler og rutiner. Nettopp derfor mener Økonomiforbundet at en slik utdanning vil være så viktig.

Åpner for flere muligheter
Hvis en slik utdanningen opprettes vil dette også åpne muligheten for praksiskandidatur for mange som arbeider i bransjen med lang realkompetanse. Man kan altså få muligheten til å formalisere kompetansen sin gjennom et fagbrev i voksen alder.  Regnskapsbransjen er også en bransje hvor mange setter pris på muligheten til å kunne utdanne seg videre og bli autoriserte regnskapsførere på et senere tidspunkt i yrkeskarrieren. En fagutdanning i «bunn» kan være et godt springbrett hvis man ønsker.

Hva skjer nå? 
Nå ligger søknaden fra Økonomiforbundet til behandling i Utdanningsdirektoratet. Der jobbes det for øyeblikket med hele denne gjennomgangen av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Deres anbefalinger skal være klar høsten 2016. Da sendes de over til Kunnskapsdepartementet for videre behandling der. I Økonomiforbundet er vi naturlig nok spente på utfallet og følger tett med på hva som skjer.


Del på facebook