Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent

Publisert: 27.06.2016

Forsinkelsesrenten settes ned til 8,50 prosent fra 1. juli 2016. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår.

Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark, står det på Finansdepartementets sider.

Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til en hver tid har fastsatt. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet når skyldneren er skyldner (debitor) i egenskap av forbruker, se lovens § 4 bokstav c.

 

Les saken på Finansdepartementets sider.

 

 


Del på facebook