Bondelagets temadagkurs klare

Publisert: 01.07.2016

Kursene er "Klar for tilsyn med ny GRFS", "Jus for regnskapsførere" og "Mva- mange muligheter og fallgruver".

Her er oversikten over høstens temadagkurs med Bondelaget.

- Klar for tilsyn med ny GRFS
- Jus for regnskapsførere
- Merverdiavgift – mange muligheter og fallgruver

Som medlem i Økonomiforbundet får du rabatterte priser:
Kr 2.450 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.450 for medlemmer i Økonomiforbundet.
Kr 2.950 for andre.
Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet).


Del på facebook