Retten til å forhandle egen lønn

Publisert: 12.07.2016

Hvilken rett har du til å forhandle din egen lønn?

Dersom du er eneste organiserte så blir det opp til deg å ta tak i dette selv, hvis daglig leder ikke kaller deg inn til lønnsforhandlinger.
Kontortillitsvalgte har avtalefestet rett til å forhandle lønn lokalt i tariffavtalene. I mange tariffavtaler er enkeltmedlemmers rett til å ta opp egen lønn også avtalt, f. eks i NHO Funksjonæravtalens §6.8. Det er denne retten du som enkeltmedlem må henvise til hvis du ønsker å forhandle om høyere lønn selv.


På kontor som ikke er omfattet av tariffavtale, har man ikke denne forhandlingsretten. Her ivaretas gjerne lønnsøkningen av en lønnsregulering på et gitt tidspunkt (f. eks avtalt i arbeidsavtalen eller omtalt i en personalhåndbok). Det er altså stor forskjell på å ha en avtalt forhandlingsrett og det at ledelsen foretar en lønnsregulering også for deg som enkeltmedlem. Sistnevnte er et rent verktøy for arbeidsgiver for å regulere lønnen til det de mener er riktig nivå.

Det er likevel ikke noe i veien for å be om lønnsforhandlinger selv om du ikke har tariffavtale. Men ledelsen er ikke forpliktet til å forhandle lønn med deg.

Målet for møtet
Uavhengig av om retten din er avtalefestet eller ikke, vil målet ditt med å forhandle lønn på egne vegne være å få sjefen til å innse at bedriften vil tjene på å lønne deg bedre. Derfor må du forberede et godt svar på det selv før du går i møtet! Hvorfor skal du ha høyere lønn? Tenk gjennom forhold som om du har fått økt ansvar, økt arbeidsbyrden din eller hevet kompetansen din den siste tiden.  

Tips og råd
Det lønner seg å forberede seg godt i forkant. Undersøk bedriftens økonomi og lønnsomhet. Du som jobber i regnskapsbransjen har et fortrinn her i forhold til andre bransjer. Bruk kunnskapen din til å sette deg inn i hvordan utsiktene ser ut i egen bedrift.
Ellers er tipsene vi kan gi deg på mange måter de samme som vi gir til kontortillitsvalgte når de skal forhandle på vegne av sine medlemmer. Når du utarbeider lønnskravet ditt er det lurt å sammenlikne deg med andre i bransjen. Logg deg på medlemssidene dine på og hent ut lønnsstatistikken vår herfra. Hva andre tjener i tilsvarende jobber er viktig informasjon for deg å ha med inn i forhandlingene. Du kan forvente at lederen din også er kjent med lønnsnivået i bransjen og i området rundt dere. Åpenhet om lønnsnivået på egen arbeidsplass er også viktig og fører ofte til mer rettferdige lønnssystemer. Finn ut hva kollegaene dine faktisk tjener i forhold til deg selv og bruk denne informasjonen under forhandlingene.

Hvordan har det gått i andre grupper lønnsoppgjør? Frontfaget? Husk at dette kun er normgivende og at det vil være forhold i bedriften som innvirker mest på dine muligheter.
Forbered et konkret lønnskrav, men tenk også gjennom alternativer hvis dere blir stående fast. Er det andre goder i arbeidsforholdet som det er viktig for deg å få på plass? Hva med en mer fleksibel arbeidsdag? Trening lagt til arbeidstiden?


Avtal resultatet skriftlig!
Du kan lese mer om det å forhandle lønn som enkeltmedlem på våre nettsider www.økonomiforbundet.no og i Negotias hefte «Lønnsforhandlinger med sjefen» .

 


Del på facebook