Aktivitetspris og hederstegnet i gull

Publisert: 13.09.2018

Kjenner du noen aktive tillitsvalgte som fortjener en oppmerksomhet?

Frist for å sende inn forslag er 1. oktober og forslagene sendes til post@okonomiforbundet.no

Aktivitetsprisen

Fra statuttene: "Økonomiforbundets aktivitetspris skal stimulere enkeltpersoner og fylkesavdelinger i Økonomiforbundet, som i tråd med Økonomiforbundets formål og vedtekter tar initiativ til engasjement og aktiviteter som gagner Økonomiforbundet som organisasjon, både innenfor organsasjonen så vel som utad."

I 2016 ble aktivitetsprisen tildelt Jon Baggetorp for sin uvurderlige innsats i Økonomiforbundet.

Jon Baggertorp portrett 1137

I 2014 ble aktivitetsprisen tildelt Torgrim Dynna (her sammen med daglig leder i Økonomiforbundet, Rune Martisen),

dynna

og Rune Djuve for deres solide innsats for forbundet gjennom mange år.    

djuvenyhetssakjpg

 

Hederstegnet i gull

Fra statuttene: "Denne prisen kan tildeles medlemmer som har skjøttet sitt verv utover det som kan forlanges, som har klart å utføre spesielle oppgaver på Økonomiforbundets vegne slik at dette har kommet organisasjonen til gode, eller fremmet Økonomiforbundets sak på en slik måte at det har satt spor etter seg både i og utenfor det felt organsisasjonen vanligvis opererer i.

På landsmøtet i 2014 fikk Hans Arne Risnes tildelt hederstegnet i gull for sin særdeles gode innsats over mange år for Økonomiforbundet.

Hans Arne Risnes


Del på facebook