Konsumprisindeks august 2016

Publisert: 12.09.2016

Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,5 prosent fra juli til august. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,0 prosent i august.

Månedsendring: Prisnedgang på flyreiser og matvarer

Fra juli til august gikk KPI ned 0,5 prosent. KPI har tradisjon for å falle fra juli til august, men årets nedgang er omtrent dobbelt så stor som gjennomsnittet de siste ti årene for måneden.

Hovedårsaken til nedgangen i august var et kraftig prisfall på flybilletter. Det er normalt at prisene på flyreiser faller fra juli til august, men årets prisfall på 25,8 prosent er større enn det har vært de siste årene. Prisfallet bør sees i sammenheng med at flybillettene har hatt tre måneder på rad med prisoppgang. Både innenlands- og utenlandsbillettene falt i pris, men utenlandsturene hadde klart størst prisnedgang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Matvareprisene har også tradisjonelt gått ned fra juli til august, blant annet som følge av økt tilbudsaktivitet og større tilsig av varer. I år var nedgangen 1,0 prosent, noe som er på linje med nedgangen i august de siste årene. Prisnedgangen for matvarene denne måneden kommer etter fire strake måneder med prisoppgang. Alle undergruppene, unntatt sukkervarer og oljer og fett, hadde prisnedgang. Samlet falt prisene på importerte jordbruksvarer 1,0 prosent fra juli til august, mens de norske jordbruksvarene gikk ned 0,7 prosent i pris i samme periode. For alkoholfrie drikkevarer var prisnedgangen 1,2 prosent fra juli til august.

Prisnedganger på møbler, drivstoff, elektrisk kraft, samt klær bidro også til nedgangen i KPI.

Økte priser fra juli til august på sjøtransport, bøker og overnattingstjenester bidro til å dempe augustfallet i KPI.

 

Les hele saken på SSBs sider.

 


Del på facebook