Tilsynet må besvares innen 19. oktober

Publisert: 29.09.2016

Det vil ikke bli sendt ut noe informasjonsbrev til hver enkelt, slik som det har vært gjort tidligere.

Finanstilsynet skriver følgende:

Dokumentbasert tilsyn høsten 2016 – autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2016 et dokumentbasert tilsyn rettet mot regnskapsførerbransjen gjennom Altinn.

Det vil ikke bli sendt ut noe informasjonsbrev til hver enkelt, slik som har vært gjort tidligere.

Hvem skal levere
Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap skal sende inn egenmeldingen. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket eller om selskapet driver regnskapsførervirksomhet.

Autoriserte regnskapsførere skal besvare KRT-1005 Regnskapsførers egenmelding.

Autoriserte regnskapsførerselskaper skal besvare KRT-1004 Regnskapsførerselskapets egenmelding.

For regnskapsførerselskaper er det daglig leder som er ansvarlig for at selskapet sender inn egenmelding. En regnskapsfører som driver virksomhet gjennom et regnskapsførerselskap må levere egenmeldingen både for seg selv og for regnskapsførerselskapet. Virksomhet som drives gjennom enkeltpersonforetak fanges opp av innehavers personlige egenmelding (KRT-1005).

Frist for innlevering
19. oktober 2016

Lovhjemmel
Det følger av finanstilsynsloven § 3 annet ledd at alle som er under tilsyn er pliktig til, på et hvilket som helst tidspunkt, å gi alle de opplysningene Finanstilsynet måtte kreve. Å svare på KRT-1004 og KRT-1005, er en slik plikt.


Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:
• Oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og sammensetning
• Statistisk informasjon om sentrale forhold
• Informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
• Prioritering vedrørende stedlige tilsyn
• Videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Manglende svar innen fristen er et brudd på regnskapsførers og regnskapsførerselskapers plikter og kan få konsekvenser for autorisasjonen.

Elektronisk innlevering via Altinn
Besvarelse og innlevering skal skje i Altinn (www.altinn.no).  Skjemaene er bygget opp på samme måte som forrige dokumentbasert tilsyn (i 2013), og finnes både på bokmål og nynorsk.

Skjemaene ligger i "Min meldingsboks" som kommer opp når du logger deg inn i Altinn. Mange har ulike roller i Altinn. Det er derfor viktig at du kontrollerer riktigheten av "den jeg representerer nå" før du starter utfyllingen. Hvis du bruker feil "rolle", mottar ikke Finanstilsynet det utfylte skjemaet.

Sletting av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap
Dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke har behov for autorisasjon, kan autorisasjonen slettes. Det samme gjelder dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke oppfyller vilkårene for autorisasjon.

Sletting kan nå gjøres direkte i egenmeldingen ved å markere at sletting ønskes, fra hvilken dato, signere og sende inn. Finanstilsynet vil gi skriftlig tilbakemelding når slettemeldingen er behandlet.
 
Teknisk brukerstøtte
Altinn brukerservice besvarer spørsmål som gjelder feilmeldinger, delegering av roller, problemer med å finne riktig skjema, innsendelse og utskrift av skjemaet mv. Altinn brukerservice kan kontaktes på tlf. 75 00 60 00.

Skjemaeier/innkrever
Finanstilsynet
Avdeling for markedstilsyn /
Seksjon for revisjon og regnskapsføring
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Kontaktpersoner i Finanstilsynet
Spørsmål til egenmeldingen kan sendes til e-post doktilsyn@finanstilsynet.no, eller ved å ta kontakt med følgende personer i Finanstilsynet:

Marianne Lenes            tlf. dir. 22 93 97 94 
Unn Hedvig Årskaug     tlf. dir. 22 93 97 34 
Anita Skuse                 tlf. dir. 22 93 98 88 

 


Del på facebook