Et viktig steg videre mot fagutdanning

Publisert: 04.10.2016

Økonomiforbundet er et skritt nærmere målet om å få opprettet regnskapsutdanning på videregående.

Økonomiforbundet er opptatt av å styrke rekrutteringen til regnskapsføreryrket. Derfor har vi i mange år arbeidet for at det skal opprettes en yrkesfaglig utdanning med to års skolegang og to år i bedrift som skal kvalifisere til arbeidsoppgaver hvor det ikke er krav til autorisasjon på et regnskapskontor.

Nå har vi kommet et viktig steg videre i dette arbeidet.

Utdanningsdirektoratet har lagt fram sine anbefalinger om hvordan det yrkesfaglige utdanningstilbudet bør være i Norge. Her beskriver de hvilke endringer de mener skal til for at yrkesfaglige utdanninger skal møte behovene til framtidens arbeidsliv.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at opprettelsen av en slik regnskapsutdanning (vg2 og vg3 regnskap som en del av service og samferdsel) sendes ut på offentlig høring, slik at flere får uttale seg.
Hvis høringssvarene som kommer inn tilsier det, vil Utdanningsdirektoratet anbefale å etablere et eget Vg2 og Vg3 lærefag i regnskapsfaget.

- Dette er veldige gode nyheter for oss som er sikre på at en slik fagutdanning vil være med å styrke regnskapsbransjen inn i framtida, sier Økonomiforbundets arbeidslivsrådgiver, Gry Skålnes.


Del på facebook