Ferdig forhandlet?

Publisert: 10.10.2016

Vi får stadig inn tilbakemeldinger på de lokale lønnsforhandlingene, men vi trenger mange flere - hjelp oss å lage en god statistikk til dere! På mange regnskapskontor gjennomføres de lokale lønnsforhandlingene nå på høsten. Mange kontor er kommet i havn, mens andre forhandler fremdeles. På Økonomiforbundets nettsider finner du mye nyttig informasjon om hvordan de lokale lønnsforhandlingene skal foregå etter akkurat deres tariffavtale. 

Vi har laget en egen nettside om lønnsforhandlinger. 

Her finner dere artikler og hefter om hva dere bør tenke på. Siden passer for de som skal forhandle lønn - enten på egne vegne- eller som kontortillitsvalgt for klubben sin.  

Vi vil gjerne vite hvordan det gikk

Etter at dere har forhandlet ferdig på kontoret, vil vi i Økonomiforbundet gjerne vite hvordan det gikk. Tallene som sendes inn bruker vi til å lage vår egen lønnsstatistikk for ulike stillinger og geografiske regioner i regnskapsbransjen. Siden det er lokal lønnsfastsettelse i bransjen, er statistikken veldig nyttig for dere som er medlemmer. Her kan dere se hvordan lønnsnivået deres er i forhold til andres, både i forkant av høstens forhandlinger, men også ellers i året hvis det oppstår spørsmål omkring dette. 

Den enkleste måten å sende oss informasjon om lønnsoppgjøret er å bruke disse skjemaene: 

Skjema for rapportering av lønn for tillitsvalgte

Skjema for rapportering av lønn for daglige ledere

 


Del på facebook