Vel overstått landsmøte

Publisert: 24.10.2016

Økonomiforbundet avholdt i helgen landsmøte på Gardermoen. Det var et landsmøte med mange gode diskusjoner og sosialt samvær.

Kursen videre

En av sakene som ble behandlet på landsmøtet var forbundsstrukturen vår. Landsmøtet ønsker å opprettholde og øke aktiviteten i forbundet. Hvordan skal vi organiseres for å få til dette på best mulig måte? Dette var det mange meninger om. landsmøtet vedtok at styret skal sette ned et utvalg som skal jobbe med dette frem mot neste landsmøte om to år.

 

Penger til TV-aksjonen

Tradisjon tro ga landsmøte 5000 kroner i til tv-aksjonen også på dette landsmøtet.

 

Pressemeldingen fra landsmøtet

"Et viktig steg videre mot fagutdanning
Økonomiforbundet er opptatt av å styrke rekrutteringen til regnskapsføreryrket. Derfor har forbundet i mange år arbeidet for at det skal opprettes en yrkesfaglig utdanning. Nå er arbeidet kommet et steg videre.

Økonomiforbundet arbeider for opprettelsen av en yrkesfaglig utdanning som skal bestå av to års skolegang og to år i bedrift. Utdanningen skal kvalifisere elevene til å utføre arbeidsoppgaver på et regnskapskontor som ikke krever autorisasjon.
Utdanningsdirektoratet har nå anbefalt overfor Kunnskapsdepartementet at opprettelsen av en slik regnskapsutdanning og fagbrev (Vg2 og Vg3 regnskap som en del av service og samferdsel) sendes ut på offentlig høring, slik at flere får uttale seg.

Hvis høringssvarene som kommer inn tilsier det, vil Utdanningsdirektoratet anbefale å etablere et eget Vg2 og Vg3 lærefag i regnskapsfaget.

Landsmøte er opptatt av å sikre kompetanse og rekruttering til regnskapsyrket. Et samlet landsmøte stiller seg bak arbeidet med å få opprettet en yrkesfaglig utdanning."

Under ser du noen bilder fra landsmøtet som startet med skattekurs av Jan Bangen fra Skattebetalerforeningen på fredag. På fredagskvelden var delegatene på Vikingegarden Maurenga, og på lørdagen var det landsmøte.

 

 Under kan du se et utvalg bilder fra helgen.

 

Landsmote alle redigert Hele landsmøte samlet til middag.

 

delegatene

 

 

Angunn Bårdsen ble takket av etter mange år i styret i Økonomiforbundet.

Angunn takkesav

 

Knut Erik Osstgaard redigert litenVokalist i Return og tidligere Stjernekampdeltager Knut Erik Østgård var konferansier under landsmøtemiddagen.

 

Fylkesleder i Nord-Trøndelag, Tore Bartnes takket for maten.

Tore takkformatenn liten

 

 


Del på facebook