Nye skatteregler rundt julelønn

Publisert: 07.11.2016

Endring av skattebetalingsforskriften gir mer valgfrihet for de som er lønnet per time, dag, uke eller 14-dager i forbindelse med julelønn og skattetrekk.

Skattedirektoratet har endret skattebetalingsforskriften § 5-7-2 slik at det for de som er lønnet per time, dag, uke eller 14-dager også kan velge om dette skal gjennomføres i november eller desember.


Skattepliktige med time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse for to uker i siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember. Det skal gis trekkfritak i siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember for de som har 14-dagers lønn, skriver Infotjenester.


Del på facebook