KPI steg fra september til oktober

Publisert: 10.11.2016

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra september til oktober.

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,7 prosent i oktober, noe som er 0,1 prosentpoeng høyere enn i september, skriver Statistisk sentralbyrå. Under er saken fra ssb.

 

Konsumprisindeks 1998=100 
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
September 2016 - Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016Oktober 2016
KPI Totalindeks 0,5 3,7 146,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,4 3,2 138,2
Bolig, lys og brensel 1,5 5,2 180,3
Transport -0,1 2,3 154,9
Kultur og fritid 0,2 4,3 130,3
Klær og skotøy 2,1 4,6 58,6
       
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,2 2,9 136,5
       
KPI etter leveringssektor      
(desember 2014 = 100)      
Varer 0,8 4,5 107,1
Tjenester 0,2 2,8 105,3
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer 0,1 3,3 106,4

Konsumprisindeksen var 146,4 (1998=100) i oktober 2016, mot 141,2 i oktober 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,7 prosent.

Månedsendring: Strømprisene kraftig opp

Fra september til oktober gikk KPI opp 0,5 prosent. Hovedårsaken til oppgangen i oktober var en solid økning i strømprisene, som inkludert nettleie steg 8,8 prosent. Dette var årets nest største månedsoppgang, og prisnivået var i oktober på sitt høyeste siden mars 2011. De økte strømprisene forklares av lite nedbør den siste tiden, økte kullpriser i Europa og forventninger om kaldt vær fremover.

Klesprisene steg 2,3 prosent fra september til oktober, noe som skyldes fortsatt prisoppgang etter sommersalget og nye vintersesongvarer i butikkene. Økte priser på møbler og innredningsartikler, samt økte billettpriser på flyreiser utenlands og dyrere aviser bidro også til oppgangen i KPI fra september til oktober.

Matvareprisene falt for tredje måned på rad og bidro sammen med lavere priser på drivstoff til å dempe oktober-oppgangen i KPI. Matvarene hadde totalt sett en prisnedgang på 0,6 prosent, og blant matvarene var det størst prisnedgang på grønnsaker og frukt. De importerte jordbruksvarene falt omtrent dobbelt så mye i pris som de norskproduserte.

Prisene på bensin og autodiesel falt begge med 1,0 prosent fra september til oktober.

Tolvmånedersendring: Fortsatt høy oppgang i elektrisitetsprisene

Høyere strømpriser var den viktigste årsaken til at KPI i oktober i år var 3,7 prosent høyere enn i oktober i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 27,2 prosent de siste tolv måneder. De høyere strømprisene bidro særlig til at prisen på norske varer har steget 6,5 prosent sist år. Til sammenlikning har prisen på importerte varer økt 3,3 prosent i samme periode.

Klesprisene har økt med 4,8 prosent fra oktober i fjor til oktober i år, og prisene på kultur- og fritidstjenester har steget 5,6 prosent.

Prisnedganger på drivstoff og smøremidler bidro til å dempe veksten i KPI. Bensin- og dieselprisene har falt henholdsvis 1,3 og 4,9 prosent de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Svak oppgang i KPIs veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI økte marginalt fra 3,6 prosent i september til 3,7 prosent i oktober. Økningen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på matvarer og klær. Prisene på matvarer falt 0,6 prosent fra september til oktober 2016, mens de i samme periode i fjor falt 1,2 prosent. Klesprisene økte 2,3 prosent i oktober år, mens prisoppgangen var 1,0 prosent samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,9 prosent i oktober, det samme som i september.


Del på facebook