Ny og forbedret avstemmingsrapport

Publisert: 10.11.2016

Den nye utgaven gir deg flere detaljer.

Nå er den nye avstemmingsrapporten tilgjengelig i Altinn. Rapporten er utvidet med flere detaljer, blant annet kan det bestilles avstemmingsinformasjon om rapportert inntekt, fradrag og forskuddstrekk per inntektsmottaker, skriver Altinn.

Informasjon om opphold på Svalbard, Jan Mayen eller antall døgn ombord per inntektsmottaker er også ny informasjon i rapporten.

Hvordan bestiller du avstemmingsinformasjon?

Den nye rapporten bestilles på samme måte som tidligere. Bruk skjema A-melding - bestill avstemmingsinformasjon (A06). Når bestillingen er sendt, mottar den som har gjort bestillingen en rapport i Min meldingsboks i Altinn, A07 a-melding avstemming.

Vær oppmerksom på at enkeltrettigheter krever oppdatering hvis skjemaet kommer ut i ny utgave. Det vil si at rettigheten må delegeres på nytt.

Bruk avstemmingsrapporten til å sjekke hvilke opplysninger du har sendt inn.


Del på facebook