Uendret styringsrente på 0,50 prosent

Publisert: 15.12.2016

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Lavere prisvekst enn anslått

Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har steget siden september. Oljeprisen har økt og er noe høyere enn ventet, mens kronen har styrket seg mer enn lagt til grunn. Det er utsikter til at prisveksten blir lavere enn anslått og til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg noe langsommere opp enn ventet i september, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

Endringene i utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente de nærmeste årene. På den annen side har den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld økt faren for en brå nedgang i etterspørselen fram i tid. En lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart. Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt fram i rentesettingen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året.

Bakgrunnsmateriale og figurer

 

Les saken på Norges Banks nettsider her.


Del på facebook