Arbeidstid i romjula

Publisert: 19.12.2016

Hvilken arbeidstid som gjelder på kontoret disse dagene varierer med hvilke avtaler som er inngått på det enkelte kontor.

For kontor uten tariffavtale gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser. For kontor som er bundet av tariffavtaler er det disse som gjelder.
Hvis kontoret deres har inngått tariffavtale kan ytterligere bedre avtaler være fremforhandlet lokalt. Flere fridager eller kortere arbeidsdager i jula er typiske goder du kan finne i en særavtale som dere har forhandlet fram lokalt. Det kan også finnes i en personalhåndbok.


Arbeidsmiljøloven
• Julaften skal arbeidet avsluttes kl. 1500.
• Nyttårsaften skal arbeidet senest avsluttes kl. 1800 (eller til vanlig arbeidstid dersom det kommer først).
• 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag er arbeidsfri.
• Romjulsdagene (unntatt 1. og 2. juledag) er alminnelige dager med alminnelig arbeidstid.


På kontorer med tariffavtale vil arbeidstiden normalt være kortere jul- og nyttårsaften enn for de som ikke har det:
Funksjonæravtalen med NHO og tariffavtale med Spekter:
• Julaften skal arbeidet avsluttes kl. 1200.
• Nyttårsaften skal arbeidet avsluttes kl. 1200.
• 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag er arbeidsfri.
• Romjulsdagene (unntatt 1. og 2. juledag) er alminnelige dager med alminnelig arbeidstid.


Landsomfattende avtale for administrativt personale / Funksjonæravtalen med Virke:
• Julaften skal arbeidet avsluttes kl. 1315.
• Nyttårsaften skal arbeidet avsluttes kl. 1315.
• 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag er arbeidsfri.
• Romjulsdagene (unntatt 1. og 2. juledag) er alminnelige dager med alminnelig arbeidstid.


Jula 2016
Denne julen er julaften og nyttårsaften på en lørdag. 1. juledag og 1. nyttårsdag er på en søndag. 2. juledag er på en mandag. I år havner altså mange avtalte betingelser om kortere arbeidstid på allerede arbeidsfrie dager. 

Xmas working hours

 

 


Del på facebook