Reisesatsene for 2017

Publisert: 20.12.2016

Her er reisesatsene for 2017.

Endringer for reiser i Norge

Satsene i statens særavtaler gjelder i utgangspunktet for ansatte i staten, men brukes også av mange private bedrifter.

• Diett for reiser fra 6 timer til 12 timer dekkes med en sats på kr 289 (økning på kr 9).
• Diett for reiser over 12 timer dekkes en sats på kr 537 (økning på kr 17).
• Diett for reiser med overnatting dekkes en sats på kr 733 (økning på kr 23).

Det er ikke gjort endringer i satsen for nattillegg og satsene for kjøregodtgjørelse og andre skyssmidler.

Reiser i utlandet

Kompensasjonstillegget økes fra kr 478 til kr 491.

 

 


Del på facebook