Regelverk for naturalytelser på høring

Publisert: 21.12.2016

Det er spesielt på fire områder at Skattemyndighetene mener det er behov for forbedring.

Formålet med forslagene er å forbedre regelverket ved å fjerne svakt begrunnede særregler, erstatte skjønnsmessige vilkår med beløpsgrenser og å klargjøre hvem som har ansvaret for arbeidsgiverpliktene når ytelsene kommer fra/via en tredjepart. Dette vil gi bedre rettsikkerhet gjennom økt forutsigbarhet, forenklet etterlevelse og mer lik og rettferdig beskatning.

 

Representanter fra Økonomiforbundet har deltatt på arbeidet med regelverket og har fått gjennomslag for flere konkrete synspunkter i høringen.

 

Les høringsnotat

Les høringsbrev

 

 


Del på facebook