Huskeliste ved årsskifte

Publisert: 21.12.2016

Her er en liste over hva du må huske i årsregnskap, frister og alt annet som hører nyttår til.

Huskeliste for årsskiftet 2016/2017

Ny skatteforvaltningslov trer i kraft fra 1.1.2017, som innebærer ny MVA oppgave, men det er viktig å merke seg at sjette termin 2016 skal leveres på gammel melding, og at det kan være lurt å beregne noe «innkjøringstid» for første termin 2017.

Reglene om utbytteskatt endres slik at skattesatsen reduseres fra 25% til 24%, men inntektsgrunnlaget økes fra 1.15 til 1.24.

Avskrivningssatsen for driftsmidler i saldogruppe C økes til 24% for å kompensere for økt veibruksavgift på diesel og bensin.

Personlige eiere av virksomhet med regnskapsmessig underskudd kan kreve formueskatt utsatt i to år hvis skatten er minst kr 30.000 i inntektsåret.

Aksjesparekonto kan opprettes av personlig skatteyter for midler investert i børsnoterte aksjer og verdipapirfond med mer enn 80% aksjer (Innen EØS). Utbytte skattlegges hos den personlige skatteyter og det er foreslått at eiere i 2017 kan overføre aksjer til kontoen til skattemessig kontinuitet. Det kan for noen være mer fordelaktig enn å opprette eget holdingselskap.

Vedrørende jordbruksfradrag er det verdt å merke seg at departementet mener det bør stilles krav om aktiv deltakelse knyttet til samdrifter.

Gjennomsnittsligning for skogbruk drevet som EPF fjernes og erstattes med en ordning der årets overskudd kan føres på en TØMMERKONTO, etter samme mønster som gevinst- og tapskonto. Inntekter fra jakt, fiske, torvuttak og liknende samt leieinntekter fra slike aktiviteter skal ikke omfattes av tømmerkontoordningen.

Lønns-ABC er blitt digital artikkelsamling med temabaserte tekster som oppdateres fortløpende av Oslo kemnerkontor og Skatteetaten, og utkommer i stedet for papirbasert 18.utgave.


Del på facebook