Innhenter dokumentasjon på etterutdanning

Publisert: 04.01.2017

Mange autoriserte regnskapsførere vil nå motta brev med krav om å dokumentere sin etterutdanning.

Kun autoriserte

Kun autoriserte regnskapsførere som mottar slikt brev fra Finanstilsynet skal sende inn dokumentasjon. De som kun mottar nyhetsvarsel per e-post skal ikke svare, skriver Finanstilsynet.

Det fremgår av brevet mottatt fra Finanstilsynet hvilke år du skal dokumentere for dersom du mottar brev fra Finanstilsynet.

Gjennomført etterutdanning skal dokumenteres ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon. Kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon skal være utstedt av kursholder og inneholde:

  • navn på deltaker,
  • navn på kursarrangør,
  • emneområde,
  • kort beskrivelse av kursets innhold,
  • kursdato og varighet/antall timer
     
    I tillegg til kursbevis skal regnskapsfører fylle ut en kronologisk oversikt over gjennomført etterutdanning. Skjema som skal benyttes finnes her:

Etterutdanning for årene 2011 – 2016 (xlsx)

Etterutdanning for årene 2013 – 2016 (xlsx

Timer som ikke kan dokumenteres på ovennevnte måte vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen av om kravet til etterutdanning er oppfylt.

 

Trenger du flere etterutdanningstimer?

Økonomiforbundet har kursene du trenger. Her vil høstens kursoversikt komme etter hvert. I tillegg kan du ta nettkurs. Les mer om våre kurs her.

Sjekk din kursoversikt på min side.


Del på facebook