Oppklaring rundt tvangsmulkt

Publisert: 19.01.2017

Brevet om tvangsmulkt fra Skatteetaten har ført til mange spørsmål. Her får du en redegjørelse.

I forbindelse med at Skatteetaten nå kan innføre tvangsmulkt ved for sent innleverte meldinger, så har Skatteetaten også sendt ut informasjon om dette på SMS til alle 360 000 MVA registrerte foretak.

I utsendelsen til de første 120 000 foretakene var det kun skrevet «Informasjon om tvangsmulkt …», noe mange klienter har reagert på.


Vi gjør oppmerksom på at saken kun gjelder informasjon om nye regler og Skatteetaten beklager at det ble sendt ut på en måte som kunne misforstås.


Det er imidlertid meget viktig å merke seg at det nå vil bli av avgjørende betydning å kunne dokumentere at man har etterspurt nødvendig dokumentasjon fra klienten og at det gjøres i tilstrekkelig tid til å kunne innhentes, dersom man vil unngå tvangsmulkt.

 


Del på facebook