Ingen tvangsmulkt ved utsatt frist

Publisert: 01.02.2017

Skatteetaten bekrefter overfor Økonomiforbundet at ordningen med adgang for regnskapsfører/revisor til å søke om utsettelse av inntil 10% av oppdragsporteføljen vil bli videreført.

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere, skriver Skatteetaten i sitt svar til Økonomiforbundet.

Utsatt frist for næringsdrivendes ektefeller videreføres også som i dag, det vil si uten søknad, og den selvstendig næringsdrivende kan selv søke om utsettelse i 14 dager.

 

Les mer på Skatteetatens sider.


Del på facebook