Tvangsmulkt og varslingsrutiner

Publisert: 06.02.2017

Økonomiforbundets faglige utvalg har behandlet forholdet til skatteetatens varslingsrutiner ved tvangsmulkt.

Dette mener vi

Det er ikke tilfredsstillende at det i dag kun er klientene som varsles og ikke regnskapsfører. Faglig utvalg påpeker viktigheten av at all kommunikasjon med klientene må dokumenteres, fristene i oppdragsavtalen må være tilfredsstillende og bør gås gjennom.

Dette er strakstiltak som den enkelte regnskapsfører bør gjøre snarest.
Videre vil Økonomiforbundet følge opp dette mot skatteetaten og se om det kan enes om rutiner som sikrer kvalitativ varsling.
Vi mener at det er fare for unødvendige mulkter slik varslingen nå er.

Økonomiforbundet følger saken videre og er i dialog med Skatteetaten.

 


Del på facebook