Kunder får ikke ut kontoutskrift

Publisert: 09.02.2017

For enkelte nettbankkunder av SPB 1 Modum vil det ikke være mulig å få kontoutskrift for januar.

Sparebanken opplyser følgende:

I forbindelse med at Sparebank1 i Telemark og Buskerud har gjennomført et prosjekt som opprinnelig var ment for å redusere mengden av månedlige kontoutskrifter tilsendt på papir til personmarkedskunder (PM),
så har man samtidig gjort endringer slik at det heller ikke vil være mulig å få månedlige kontoutskrifter fra nettbank, uten at man ber banken om dette spesifikt.
For kunder som trenger månedlig kontoutskrift enten i post eller i nettbank, må kontakte banken.

Det har vist seg at dette også gjelder noen enkelpersonforetak, og da spesielt kunder av SPB 1 Modum,  som av forskjellige grunner er registrert på kunden som privatperson.
Disse vil dessverre ikke kunne få egen kontoutskrift for januar, men det vil bli produsert kontoutskrift for januar og februar samlet.

Regnskapsførere i området kan på vegne av klientene be om månedlig kontoutskrift, enten for klient enkeltvis eller eventuelt
sende inn en samlet oversikt direkte til banken.


Del på facebook