Fall i konsumprisindeksen

Publisert: 13.02.2017

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra desember 2016 til januar 2017.

Nyttårssalget er grunnen

Nedgangen skyldes hovedsakelig tilbud på klær og møbler. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,8 prosent i januar, ned 0,7 prosentpoeng fra desember 2016, skriver Statistisk sentralbyrå.

 

Månedsendring: Prisfall på klær og møbler

Fra desember i fjor til januar i år falt KPI med 0,1 prosent, blant annet grunnet et fall i kles- og møbelpriser. Januar er tradisjonelt preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene. Klesprisene falt 9,6 prosent, og det ble målt nedgang innen de fleste kategorier. Prisene på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler gikk ned 9,7 prosent. Skoprisene falt 6,3 prosent i samme periode. Pakketurer, der prisene måles hvert kvartal, viste sesongmessig prisnedgang på 4,0 prosent i januar.

Økte priser på drivstoff var det viktigste positive bidraget til KPI fra desember til januar. Prisene på bensin og autodiesel har steget gradvis de tre siste månedene med den største endringen i januar der de økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent. Prisoppgangene må blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.

Etter fem måneder med prisnedgang for matvarer, ble det registrert en månedsoppgang på 0,6 prosent i januar. Det var særlig sjokolade og sukkervarer som sto bak denne økningen, som igjen skyldes oppgang etter tilbudskampanjer i desember. Beregnet husleie for selveiere og prisene på flyreiser steg med henholdsvis 0,4 og 4,4 prosent.

Avgiftene på varer og tjenester ble i all hovedsak kun inflasjonsjustert fra 1. januar. Et av unntakene var avgifter knyttet til drivstoff som gikk noe kraftigere opp. Samlet falt KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) med 0,3 prosent fra desember til januar. Avgiftsøkningene bidro dermed samlet til å trekke KPI opp med 0,2 prosentpoeng.

Tolvmånedersendring: Økte energipriser

De siste 12 månedene har KPI steget 2,8 prosent, hovedsakelig som følge av økte energipriser. Drivstoff og smøremidler viste prisøkning på 11 prosent og prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 7,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Drivstoffprisene har vist negativ tolvmånedersvekst fra september 2014, med unntak av de tre siste månedene hvor tolvmånedersveksten har vært positiv og tiltakende.

Endring i tolvmånedersveksten: Strømprisene trekker veksttakten ned

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,7 prosentpoeng fra desember til januar. Nedgangen er hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 19,9 prosent fra desember 2015 til januar 2016, mens de kun økte 0,4 prosent fra desember 2016 til januar 2017. Prisutviklingen på klær bidro også til den dempede veksttakten.

I motsatt retning trakk blant annet prisutviklingen på drivstoff og smøremidler og flyreiser.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i januar, ned 0,4 prosentpoeng fra desember. Klær og møbler var de viktigste bidragsyterne til nedgangen da det ble registrert et større prisfall fra desember i fjor til januar i år enn i tilsvarende periode året før.

Her kan du lese utdypende analyse av årsveksten i KPI for 2016.

Kilde: statistisk sentralbyrå.

 

 


Del på facebook