TBU: Lønnsvekst på rundt to prosent

Publisert: 20.02.2017

Årslønnsveksten fra 2015 til 2016 er anslått til om lag to prosent.

Årslønnsveksten fra 2015 til 2016 er anslått til om lag 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten for gjennomsnittet av de to gruppene er foreløpig anslått til 1¾-2 prosent, som en følge av at funksjonærandelen gikk ned fra 2015 til 2016.

Dette ligger under anslått årslønnsvekst i hovedoppgjøret 2016 som lå på 2,4 prosent. Dette er en foreløpig rapport.

Årslønnsvekst i 2015 og 2016 og lønnsoverheng til 2017 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent fra året før

Anslått lønnsoverheng til 2017, prosent

  2015 Anslag 2016

 

NHO-bedrifter i industrien i alt

2,5

1¾-2*

1*

 - Industriarbeidere

2,5

2*

1*

 - Industrifunksjonærer

2,5

*

1*

Virke-bedrifter i varehandel

3,3

2,5*

1*

Finanstjenester

4,3

2,5

0,9

Statsansatte

2,8

2,4

1,5

Kommuneansatte

3,3

2,5

0,9

Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

2,7

2,4*

0,6*

Helseforetakene

2,7

 

 

* Foreløpige tall

Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2016. Derfor oppdaterer utvalget rapporten mot slutten av mars. Den endelige rapporten vil også inneholde nytt materiale, blant annet om lønnsfordeling og lønn etter yrke og utdanning. Utvalget vil vurdere anslaget på prisveksten i 2017 på nytt når prisindeksen for februar foreligger. Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2017.

Se pressekonferansen og les hele saken på Arbeids- og sosialdepartementets sider.


Del på facebook