Skjermingsrente for mars og april 2017

Publisert: 23.02.2017

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap er fastsatt til 0,5 % for mars og april 2017.

TidsperiodeSats
Skjermingsrente for januar og februar 2017 0,50 %
Skjermingsrente for mars og april 2017 0,50 %

 

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

 

Les saken på Skatteetatens sider her.


Del på facebook