Flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere

Publisert: 28.02.2017

Regnskapsførere har blitt flinkere til å melde fra ved mistanke om hvitvasking.

69 meldinger

Regnskapsbransjen er den fjerde største leverandøren av hvitvaskingsmeldinger.

69 såkalte MT-meldinger (mistenkelig transaksjon) sendte regnskapsbransjen inn til Altinn i løpet av fjoråret. Dette er det høyeste antall MT-meldinger som er sendt inn siden ordningen ble innført. Kun banker, betalingsformidlere og eiendomsmeglere leverte inn flere meldinger enn regnskapsførere. Eiendomsmeglere hadde en økning på 200 prosent med 134 meldinger.


Alle melder
Førstestatsadvokat og avdelingsleder for enheten for finansiell etterretning i Økokrim, Svein Arild Damslora, sier til Økonomiforbundet at meldingene kommer fra mange forskjellige virksomheter.

- Ved en rask gjennomgang ser vi at det er både små og store selskaper som rapporterer inn mistenkelige transaksjoner. Det rapporteres en betydelig andel fra privat næringsvirksomhet.
 
- Områdene og overtredelsene vi oftest ser at det henvises til er bl.a. mistanke om unndratt arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, skatt og omsetning, fiktiv omsetning, fiktive fakturaer og underrapportering av lønninger.
 
- Jeg har ingen konkret analyse som sammenligner dagens rapportering opp imot rapporteringen for ti år siden, men vi oppfatter nok at dette ikke har endret seg så vesentlig, men at det i hovedsak er de samme områdene som det fortsatt rapporters på nå, som tidligere.
 
- Antallet rapporter fra regnskapsførere har som det fremgår vært forholdsvis stabil de siste årene og ligget rundt/i overkant av 50 rapporter. Selv om økningen i prosent fra 2015 til 2016 er stor er antallet totalt sett fortsatt forholdvis nøkternt ( 46 – 69). Vi mener uansett at det økte fokuset både myndigheter og samfunnet generelt har hatt mot den trusselen hvitvaskings- og terrorfinansiering utgjør påvirker de rapporteringspliktige og at volumet på antall rapporter av den grunn også vil stige for denne gruppen aktører.

Statistikk siste 6 år

Innleverte MT-meldinger fra regnskapsførere i perioden 2011 - 2016:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
48 47 56 53 46 69

Del på facebook